Tajemství Malého prince a skutečný příběh Saint-Exupéryho originálních ilustrací

exupery maly princ 11
Francouz Antoine Saint-Exupéry napsal jedinou knihu pro děti. Lyrickoepický příběh mezihvězdného cestovatele, který přichází na naši planetu, aby hledal přátelství a porozumění, patří dnes ke světovým literárním pokladům. Zajímavé ale je, že poprvé vyšla v angličtině, kterou Saint-Exupéry nikdy neovládal.

Může za to druhá světová válka, před kterou musel Saint-Exupéry odejít do USA. Žil tady asi tři roky, než v roce 1943 dostal povolení od generála Eisenhowera pokračovat ve válce jako pilot. Jeho věk totiž přesahoval 8 let povolenou hranici.  Nakonec 31. července 1944 odletěl na průzkumnou misi nad Středozemním mořem a nikdy se nevrátil. Bylo mu 44 let, když zahynul. Části jeho letadla byly nalezeny o několik let později. Rybář poblíž Marseille chytil Saint-Exupéryho stříbrný náramek do své sítě. Ten je dnes v muzeu The Morgan Library & Museum.

S jeho smrtí je spojeno jedno malé tajemství.  V jeho knize Malý princ sledoval slunce přesně 44krát.

exupery maly princ 12

Kniha Malý princ.
Byl duben 1943. Nedlouho před tím, než Saint-Exupéry z USA odletěl, přišel ke své přítelkyni Silvii Hamiltonové a dal ji hnědý a pomačkaný sáček se slovy. "Rád bych vám něco nádherného dal, ale to je všechno co mám". Uvnitř byl rukopis a Saint-Exupéry ilustrace pro Malého prince, které od roku 1968 vlastní The Morgan Library & Museum.
Celkem 25 rukopisných stránek s přeškrtanými slovy, popálené cigaretou a skvrnami od kávy. A 43 kreseb pro knihu.
V roce 2014 byly součástí vzácné výstavy v The Morgan Library & Museum. Byly zde k vidění i osobní dopisy, fotografie a artefakty zapůjčené ze soukromých sbírek, muzei a knihoven ve Francii a ve Spojených státech. V muzeu si kopie jeho kreseb můžete dnes za pár dolarů koupit.

Malý princ byl do rodného jazyka Saint-Exupéryho přeložen až za dva roky po anglické verzi. A dokonce i v době vydání v New Yorku úspěch knihy nebyl až tak očividný.
Dnes byla kniha přeložena cca do 260 jazyků a dialektů a stále vychází v miliónech výtiscích.

exupery maly princ 1

Když jsem se zeptal, Saint-Exupéryho, jak Malý princ vstoupil do jeho života, řekl mi, že jednoho dne se podíval dolů na to, co mělo být prázdným listem a uviděl tam malou dětskou postavu. Zeptal se jí, kdo je a on odpověděl, že Malý Princ.
Novinář John Phillips, rozhovor se Saint-Exupérym pro Life

exupery maly princ 2

Kniha Malý Princ by měla zářit v každé dětské knihovně tak dlouho až přijde čas, kdy dítě pochopí nejen příběh, ale celou knihu. Pak přijde čas, aby ji předalo dál, svým dětem.

exupery maly princ 3