Lumír Ševčík. Jeden z vynikajících českých ilustrátorů a redaktorů Albatrosu

Ilustrace Lumír Ševčík

Lumír Ševčík (1921-2016), ilustrátor a malíř byl po dlouhá léta oporou nakladatelství Albatros. Spolu se Zdeňkem Kudělkou, Zdeňkem Mlčochem, Luďkem Vimrem, Jaromírem Zápalem, Františkem Skálou st., Janem Žbánkem, Jindřichem Kovaříkem a Jiřím Blažkem patřili ke generaci, která svými ilustracemi, grafickými úpravami nebo výtvarnou redakcí dávala knihám další nezaměnitelný rozměr.

sevcik lumir ilustrator
Lumír Ševčík

Jejich knihy se stávají místem, kde text a ilustrace vedle sebe souzní a navzájem zvýrazňují myšlenky, které proudí ke čtenářům -- dětem a obohacují jejich obrazotvornost, kreativitu a schopnost vnímat slova a sdělení autorů nenásilně, ale o to silněji.

sevcik lumir ilustrace 2
Ptáme-li se, jak je možné, že ilustrace dětských knih na čas naši zemi proslavila, pak odpovědí je také práce a velkorysost ilustrátora a malíře Lumíra Ševčíka.
Také on měl svůj okruh umělců a svůj názor, ale tolerovali se navzájem. A tak byla ilustrace dětských knih díky i jeho působnosti ve výtvarné redakci Albatrosu rozmanitá, nápaditá a ve světě dětských knih nevídaná. Často na úkor vlastní tvorby se věnoval všem knihám v nakladatelství, a bylo to tak zřetelné, že se česká kniha pro děti stala pojmem, ale také výhodným exportním artiklem.

sevcik lumir ilustrace
Dnes už z této generace žije jen Jindřich Kovařík, a je velká škoda, že tyto akademické malíře nikdo řádně nevyzpovídal a neshrnul jejich poznatky. Vychovali také mladší generaci výtvarníků, která pak v jejich práci v redakci nakladatelství také úspěšně pracovala - Michal Kudělka, Jiří Fixl, Vladimír Vimr, Petr Urban, Jiří Votruba aj. Zeptejte se dnešních nakladatelů, kolik mají v redakci výtvarníků nebo zda vůbec mají výtvarnou redakci. Z jejich odpovědí také zjistíte, proč se úroveň české dětské knihy neuchovala.

sevcik lumir ilustrace 1