jefremov
Ivan Jefremov 1969

Můžeme vidět, že od dávných dob jsou morálka a čest podstatně významnější než šípy, tanky a bombardéry.
Všechny pády impérií, států a ostatních politických organizací probíhají prostřednictvím ztráty morálky.
Toto je jedinou příčinou katastrof v průběhu celé historie.

vzdelavani
O vzdělávání

Většina, naprostá většina potíží nepochází z toho,
že by bylo těžké se něco naučit, nýbrž z toho,
že "učitel" prohlásí, že je to těžké.

krupicka
Prof. Jiří Krupička

Rozum je nejdůležitější životní nástroj člověka.
Komunismus ho zneužil, liberálové ho podceňují
a tzv. demokracie si s ním velmi často neví rady.
Nic lepšího než rozum ale nemáme a mít nebudeme.

gellner
František Gellner / Perspektiva

Má milá rozmilá, neplakej!
život už není jinakej.
Dnes buďme ještě veseli
na naší bílé posteli!
Zejtra, co zejtra? Kdožpak ví.
Zejtra si lehneme do rakví.

previous arrow
next arrow

Lumír Ševčík. Jeden z vynikajících českých ilustrátorů a redaktorů Albatrosu

Ilustrace Lumír Ševčík

Lumír Ševčík (1921-2016), ilustrátor a malíř byl po dlouhá léta oporou nakladatelství Albatros. Spolu se Zdeňkem Kudělkou, Zdeňkem Mlčochem, Luďkem Vimrem, Jaromírem Zápalem, Františkem Skálou st., Janem Žbánkem, Jindřichem Kovaříkem a Jiřím Blažkem patřili ke generaci, která svými ilustracemi, grafickými úpravami nebo výtvarnou redakcí dávala knihám další nezaměnitelný rozměr.

sevcik lumir ilustrator
Lumír Ševčík

Jejich knihy se stávají místem, kde text a ilustrace vedle sebe souzní a navzájem zvýrazňují myšlenky, které proudí ke čtenářům -- dětem a obohacují jejich obrazotvornost, kreativitu a schopnost vnímat slova a sdělení autorů nenásilně, ale o to silněji.

sevcik lumir ilustrace 2
Ptáme-li se, jak je možné, že ilustrace dětských knih na čas naši zemi proslavila, pak odpovědí je také práce a velkorysost ilustrátora a malíře Lumíra Ševčíka.
Také on měl svůj okruh umělců a svůj názor, ale tolerovali se navzájem. A tak byla ilustrace dětských knih díky i jeho působnosti ve výtvarné redakci Albatrosu rozmanitá, nápaditá a ve světě dětských knih nevídaná. Často na úkor vlastní tvorby se věnoval všem knihám v nakladatelství, a bylo to tak zřetelné, že se česká kniha pro děti stala pojmem, ale také výhodným exportním artiklem.

sevcik lumir ilustrace
Dnes už z této generace žije jen Jindřich Kovařík, a je velká škoda, že tyto akademické malíře nikdo řádně nevyzpovídal a neshrnul jejich poznatky. Vychovali také mladší generaci výtvarníků, která pak v jejich práci v redakci nakladatelství také úspěšně pracovala - Michal Kudělka, Jiří Fixl, Vladimír Vimr, Petr Urban, Jiří Votruba aj. Zeptejte se dnešních nakladatelů, kolik mají v redakci výtvarníků nebo zda vůbec mají výtvarnou redakci. Z jejich odpovědí také zjistíte, proč se úroveň české dětské knihy neuchovala.

sevcik lumir ilustrace 1