Kytice dívčích pohádek mají jednu hrdinku. Dívku, ženu, babičku

Kytice dívčích pohádek  Carterová

Každé dítě vyslovilo tahle tři slova. Mámo, vyprávěj pohádku. Každé dítě potřebuje ten klíček, který otvírá kouzelná vrátka k tajemství, k dobrodružství i k legraci. Slyšet pohádku nebo si ji číst je něco docela jiného, než vidět ji v televizi či v biografu. Pohádka, kterou posloucháte, je jenom pro vás, pro vaši představivost a dovymýšlení, ba vymýšlení.

"Nevypravuj mi pohádky!" říká matka dítěti, které za ní přijde s nějakou nepravděpodobnou historkou, s nějakou dětskou lží. Snad ve všech jazycích znamená spojení "to je pohádka" totéž co "to je lež". "To je výmysl." Ale pohádka je lež, která těší, baví, přináší radost i poučení.

Anglická spisovatelka a sběratelka Angela Carterová vybrala do své knihy pohádky z celého světa, napříč i křížem krážem, od horkých arabských pouští až po arktické ledy.
Jedno však mají společné: hrdinou těch pohádek je vždy hrdinka!
Dívka, žena nebo stará babka, ženy chytré i hloupé, statečné, kruté, obětavé či vypočítavé, šťastné i nešťastné.

Přesně podle Jiřího Žáčka:

Maminka  / Jirka Žáček
Ze všech lidí mám nejradši maminku. Než jsem se narodil, devět měsíců jsem vyrůstal v jejím těle. Možná proto mi tak dobře rozumí. Mohu se jí svěřit se vším. Když mi někdo ublíží, vezme mě do náručí a je mi zase dobře. Vím, že maminka udělá všechno, co může, abych byl šťastný, proto se snažím, abych jí dělal radost.

K čemu jsou holky na světě?
Aby z nich byly maminky,
aby se pěkně usmály
na toho, kdo je malinký.
Aby nás měl kdo pohladit
a povědět nám pohádku.
proto jsou tady maminky,
aby náš svět byl v pořádku.

Poznámka redakce.

Každý národ má svůj poklad pohádek, a přitom jsou pohádky svou povahou jako stěhovaví ptáci. Neudrží se na jednom místě a trousí svá barevná peříčka po rozličných krajích. Mění se podle země i vypravěče, ale jadýrko pohádky je stále jedno, protože základní zkušenost a potřeba snění se u všech lidí na této planetě podobá. "Je to neviditelné zavazadlo, které si s sebou lidé nosí, kamkoli jdou," říká paní Carterová.

I já, když jsem Kytici dívčích pohádek překládal, nosil jsem s sebou tohle "neviditelné zavazadlo", a musím říct, že mne vůbec netížilo. A když jsem narazil na pohádku, kterou jsem do té doby neznal, dokonce jako bych dostal křidýlka. A to vám nepovídám žádné pohádky. Je to pravda pravdoucí a možná, že mi za pravdu dáte, až se sami do těch příběhů zaposloucháte. Nebo začtete ...