Co je Tao a Taoismus. Lao-c formuloval jeho strukturu v knize Tao a ctnosti

Tao a Taoismus. Lao-c

Taoismus je jedním ze základních směrů východní filosofie, jenž vznikl v 5.století př. Kr. Propagátor Taoismu Lao-c', formuloval jeho strukturu v knize "Tao te ťingu" (Kniha o Tao a ctnosti), kde nás učí, že člověk se nemá dát omezit věcmi tohoto světa, ale osvobodit se od nich. Učinit v sobě vnitřní klid a osvobodit se od žádostí a vášní. Nechtít nic víc než to co potřebujeme. Být trvale skromný a pokorný a neuchýlit se od své přirozenosti a nebýt na nikom závislý. "Tao, které můžeme popsat slovy, již není to Tao."

Tao - je vesmírná síla tj. individuální přirozenost.
Protiklad člověka a přírody je jeden ze základních rozdílů mezi východní a západní filosofií. Suverénnost rozumu, typická pro náš způsob myšlení, zatlačuje a utlumuje složku volní, etickou, která je naopak preferována východní filozofii, která může být pro nás návodem ke správnému životnímu stylu a životní moudrosti i v dnešní době. Taoisté své problémy řeší tak, že je ponechávají, aby si samy našly svůj směr, cestu.

Tao nezná pojetí nadřazenosti ducha nad hmotou.
Nadřadíme-li jednu s těchto hodnot vytváří to spekulativní abstraktní myšlení. Nesmíme nikoho ovlivňovat, vylepšovat, formovat a vnucovat mu svůj pojem pravdy i dobra. Toto napravování lidí vede k pokrytectví a snahu udělat lidi závislými na nás nebo na věcech. To vede k pohromám v osobním životě i ve společnosti. Proto "poučovat beze slov, jednat bez zasahování" je vrcholem taoistické moudrosti.

V dnešním světe člověk málo využívá instinktu i intuice.
Při svém rozhodování se nedovede oprostit od vnějších vlivů. Nebere na vědomí, že pouze jeho vnitřní síla je ustavičným tokem a nepřetržitou proměnou člověka. Každý je strůjcem svého štěstí, má osud ve vlastních rukou, zachová-li svou přirozenost, jež je jedinou formou a způsobem jeho existence.

Skutečná svoboda je naprosté splynutí s přírodou a užívání věcí s mírou potřebnou ke svému býti.
Důležité je zachovávat prvenství práva morálního před legálním, neboť všechna světská nařízení a ustanovení jsou výmyslem člověka, nikoli přírody. Etika nebyla nikdy závislá nadpřirozenosti lidí a věcí, ale na přirozenosti člověka. Kritériem je shoda s vesmírným řádem a s přírodou. Ideálem mravnosti je žít shodně s přirozeností, mravní zákony, které jsou v člověku a jejich závaznost, vyplývá z nich samých. Jde o vnitřní hlas v člověku, mravní zákon bez povyšování rozumu, který musí ustoupit přesvědčení mravnímu. Toto dává nekonečnou hodnotu lidské osobnosti a spojuje ji s vesmírnou nekonečnou energií.

Příroda má řád a člověk je jejich harmonickou součástí a dává nám uspokojivé odpovědi na vše co je v člověku a okolo něj. Žádna absolutní bytost a posvátná věc. Z toho vyplývá, že teprve soulad rozumu, emocí a intuice nám dávají nejlepší rady a poučení.


Za autora nejvýznamnějšího taoistického kánonu Tao-te-ťing je považován Lao-c' (žil pravděpodobně v 5.století př.n.l.).
Knihu o Tau byl podle legendy Lao-c' donucen sepsat, když byl zadržen na hranicích, neboť Číňané věděli, že s jeho odchodem na západ navždy zmizí i jeho moudrost. Proto také první řádek jeho díla zní "Tao, které můžeme popsat slovy, již není to Tao."

Kniha TAO TE ŤING v českých překladech: http://tao.kvalitne.cz/

Františka Čupra z roku 1878 - vůbec první český překlad - poprvé online (přepisujeme),
Rudolfa Dvořáka
z roku 1920,
Jan Chin-Šuna z roku 1954 (překlad opatřil komentářem Květoslav Minařík v roce 2005),
Jiřího Navrátila a Libora Wagnera z roku 1969,
Oldřicha Krále z roku 1971,
Egona Bondyho a Mariny Čarnogurské z roku 1993,
F.H.Richarda z roku 1994,
Berty Krebsové z roku 1997,
Jana Kotíka z roku 2000 - poprvé online (přepisujeme),
Václava Cílka z roku 2005,
Josefa A. Zentricha z roku 2007,
Viktora Horáka z roku 2013