Daniel Vávra o porušování ústavního práva na svobodu slova v Parlamentu

Daniel Vávra o porušování ústavního práva na svobodu slova v Parlamentu

Veřejné slyšení k Petici proti omezování svobody slova na sociálních sítích. Petiční výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 6.12.2022.

Listina základních práv a svobod (ústavní zákon č. 23/1991 Sb.) § (1-44) Oddíl druhý Politická práva Čl. 17
(1) Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny.
(2) Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu.
(3) Cenzura je nepřípustná.
(4) Svobodu projevu a právo vyhledávat a šířit informace lze omezit zákonem, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých, bezpečnost státu, veřejnou bezpečnost, ochranu veřejného zdraví a mravnosti.
(5) Státní orgány a orgány územní samosprávy jsou povinny přiměřeným způsobem poskytovat informace o své činnosti. Podmínky a provedení stanoví zákon.

Celý záznam zde:
https://youtu.be/M1VVNnnLVDs
Video zveřejněno v souladu s "Creative Commons Attribution license (reuse allowed)".

Daniel Vávra o porušování ústavního práva na svobodu slova v Parlamentu
Watch the video

Veřejné slyšení k Petici proti omezování svobody slova na sociálních sítích. Petiční výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 6.12.2022.

Listina základních práv a svobod (ústavní zákon č. 23/1991 Sb.) § (1-44) Oddíl druhý Politická práva Čl. 17
(1) Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny.
(2) Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu.
(3) Cenzura je nepřípustná.
(4) Svobodu projevu a právo vyhledávat a šířit informace lze omezit zákonem, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých, bezpečnost státu, veřejnou bezpečnost, ochranu veřejného zdraví a mravnosti.
(5) Státní orgány a orgány územní samosprávy jsou povinny přiměřeným způsobem poskytovat informace o své činnosti. Podmínky a provedení stanoví zákon.

Celý záznam zde:
https://youtu.be/M1VVNnnLVDs
Video zveřejněno v souladu s "Creative Commons Attribution license (reuse allowed)".