Petr Piťha v katedrále sv. Víta o nebezpečí Istanbulské smlouvy a o plánované likvidaci rodiny ve společnosti

Prof. Petr Piťha

Monsignor Petr Piťha, kněz, bohemista, lingvista a pedagog přednesl 28. září 2018 v katedrále sv. Víta zásadní projev:
V Parlamentu se schvaluje Istanbulská úmluva, což nechává českou společnost v klidu a podle Petra Piťhy většina společnosti netuší "o jaké nebezpečí jde". Po schválení nastane postupný proces, který povede k likvidaci rodiny jako takové a lidé budou postaveni pod všechny ostatní pohlavně se rozmnožující se tvory, protože na ty zákon neplatí. Petr Piťha říká: Svoboda buďto je, a pak z ní všechny ostatní přirozeně vyplývají, anebo není a je nesvoboda. Tu máme podle Istanbulské úmluvy uzákonit ve jménu mocné nátlakové skupiny gentristů a homosexualistů. Piťha zdůrazňuje homosexualistů nikoli homosexuálů.

Na závěr Petr Piťha optimisticky vyzval lidi k obraně, protože obrana svobodných lidí je z historie vždy snažší než povstání porobených a otroků a vyzval k upřímnému zpěvu chorálu: „Nedej zahynouti nám i budoucím.“

Proti jeho proslovu se zvedla velká vlna souhlasu i nevole. Prý šíří poplašnou zprávu etc.
Pokud by si ještě někdo náhodou myslel, ze Piťha šíří poplašné zprávy, pak ocitujeme kousek z rozhovoru s radikální feministkou Bindel, publikující v The Guardian. Názor, který rozhodně není osamělý.
"Musíme se zbavit pohlaví", "doufám, že heterosexualita nepřežije", "pokud se muži nevzpamatují pošleme je do táborů", "muži se mohou vrátit, až se z nich stanou lidské bytosti".
https://www.radfemcollective.org/news/2015/9/7/an-interview-with-julie-bindel

Piťha ale hlavně varoval před tím, že za jiný názor můžete skončit ve vězení. Podle mnohých je to poplašná zpráva, za kterou ho chtějí poslat do vězení.jenže skutečnost, realita našeho každodenního života naznačuje čím dál víc, co prof. Piťka říká. Proto jeho proslov má právě dnes velký význam.

Výpisky z projevu:

„Přiznejme si, že naše společnost je zcela pošetilá, protože nemá touhu poučit se.“
„Jsme nepoučitelní, a podle toho dopadneme,“ věštil kněz.
„Svoboda buď je, a pak z ní všechny svobody přirozeně vyplývají, anebo není a je nesvoboda...“
„Tu máme podle Istanbulské úmluvy uzákonit, ve jménu mocné nátlakové skupiny genderistů a homosexualistů...“
„Dokonale zvrácené zákony, které se u nás mají zavést, a v několika zemích už zavedeny jsou, jsou namířeny proti tradiční rodině...“
„Jsou to neomarxisté, o čemž se mluví, a neonacisté, o čemž se cudně mlčí..."
„Vaše rodiny budou roztrženy a rozehnány,“
„Bude k tomu stačit, že dětem řeknete, že muž a žena nejsou totéž,“
„Vezmou vám děti a zatají vám, kam je zašantročili, kam je prodali, kde je vězní. Postačí k tomu křivé obvinění.“
"Určení pohlaví vašich novorozenců podle pohledu do jejich klína bude zrušeno. O svém pohlaví rozhodne dítě samo, a proto budete povinni je vychovávat bezpohlavně a potažmo mu nebudete moct dát ani jméno."
"Za každý nesouhlas budete deportováni do nápravně-výchovných pracovních táborů vyhlazovacího charakteru."
"Homosexuálové budou prohlášeni za nadřazenou vládnoucí třídu, vy budete patřit k podřadné výpomocné třídě a pracovat podle pokynů mocných elit, které budou určovat, co se smí a co se nesmí říkat."
"Budete postaveni pod všechny živočichy, kteří se pohlavně rozmnožují, protože pro kočky, žáby ani hmyz zaváděné zákony neplatí.“