Proč nemůže být indický hinduismus světový. Dušan Zbavitel

Dušan Zbavitel (1925 – 2012) byl významný indolog, překladatel a spisovatel.
Odbornou specializací PhDr. Dušana Zbavitele, DrSc. byla bengálská literatura a na tomto poli získal světový věhlas. Indologii studoval na UK v letech 1945–1948. Poté pracoval jako vědecký pracovník do Orientálního ústavu Akademie věd až do vynuceného odchodu v roce 1971. Pak pracoval jako překladatel. Od roku1978 působil jako učitel sanskrtu a bengálštiny na pražské Jazykové škole. Po celý bživot byl odborně činný, zejména jako překladatel ze sanskrtu, pálijštiny, bengálštiny, angličtiny a němčiny. Celkem napsal a přeložil přes 200 knih. Za svou badatelskou a překladatelskou činnost byl mnohokrát odměněn řadou domácích i indických ocenění.

Významný český indolog Dušan Zbavitel srozumitelně o indickém náboženství.