Zbavitel Dušan


zbavitel dusan biografie preklady

Dušan Zbavitel (*7. 5. 1925, Košice – 7.8. 2012, Praha)

významný indolog, překladatel, spisovatel

Odbornou specializací PhDr. Dušana Zbavitele, DrSc. byla bengálská literatura a na tomto poli získal světový věhlas. Indologii studoval na UK v letech 1945–1948. Poté pracoval jako vědecký pracovník do Orientálního ústavu Akademie věd až do vynuceného odchodu v roce 1971. Pak pracoval jako překladatel. Od roku1978 působil jako učitel sanskrtu a bengálštiny na pražské Jazykové škole.
Po celý bživot byl odborně činný, zejména jako překladatel ze sanskrtu, pálijštiny, bengálštiny, angličtiny a němčiny. Celkem napsal a přeložil přes 200 knih.
Za svou badatelskou a překladatelskou činnost byl mnohokrát odměněn. Byl držitelem Státní ceny za překladatelské dílo a dostal také nejvyšší státní indické vyznamenání Padma bhúšan, které je běžně vyhrazeno jen rodilým Indům.
Zajimavé je, že indolog a překladatel Dušan Zbavitel, který do češtiny převedl celé Thákurovo dílo, se narodil 7. května 1925 a zemřel 7. srpna 2012. Bengálský básník a filosof Rabíndranáth Thákur, držitel Nobelovy ceny, se narodil 7. května 1861 a zemřel 7. srpna 1941.

Díla v seznamu Národní knihovny >>

Monografie
Oriental Studies in Czechoslovakia. Prague: Orbis, 1959. Přeloženo též do němčiny, francouzštiny a ruštiny.
Rabíndranáth Thákur: Vývoj básníka. Praha: Orbis, l961.
Bengali Folk-Ballads from Mymensigh and the Problem of their Authenticity. Calcutta: University of Calcutta, 1963.
Non-Finite Verbal Forms in Bengali. Prague: Academia, 1970.
Bangladéš: Stát, který se musel zrodit. Prague: ČTK, Pressfoto, 1973.
Bengali Literature. Wiesbaden: Harrassowitz, 1976.
Jedno horké indické léto. Praha: Panorama, 1982. Překlad do ruštiny: Odno žarkoje indijskoje leto. Moskva: Nauka, 1986.
Starověká Indie. Praha: Panorama, 1985.
Hinduismus a jeho cesty k dokonalosti. Praha: DharmaGaia, 1993. ISBN 80-901225-5-8.
Otazníky starověké Indie. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1997. ISBN 80-7106-241-3.
Bengálská literatura: Od tantrických písní k Rabíndranáthu Thákurovi. Praha: ExOriente, 2008. ISBN 978-80-904246-0-9.

Kolektivní díla
Pohádka o písni a jiné indické povídky. Praha: SNKL, 1953.
DZ, Erich Herold a Kamil Zvelebil. Indie zblízka. Praha: Orbis, 1960.
DZ a Jan Marek. Dvakrát Pákistán. Praha: Orbis, 1964. Překlad do němčiny: Zweimal Pakistan. Leipzig: Brockhaus, 1966. Překlad do ruštiny: Dva Pakistana. Moscow: Nauka, 1966.
Bozi, bráhmani, lidé: Čtyři tisíciletí hinduismu. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1964. Překlad do ruštiny: Bogi, brachmany, ljudi. Moscow: Nauka, 1969.
Slovník spisovatelů Asie a Afriky. Praha: Odeon, 1967.
Moudrost a umění starých Indů. Praha: Odeon, 1971.
Dictionary of Oriental Literatures. Vol. 2: South and South-East Asia. London: Allen and Unwin, 1973.
Setkání a proměny. Praha: Odeon, 1976. Překlad do polštiny: Spotkania i przemiany. Warsaw: Panstwo wydav., 1983
Bohové s lotosovýma očima: Hinduistické mýty v indické literatuře tří tisíciletí. Praha: Vyšehrad, 1986. 2. vyd. 1997. ISBN 80-7021-215-2.
DZ a Dana Kalvodová. Pod praporem krále nebes: Divadlo v Indii. Praha: Odeon, 1987.
DZ a Jaroslav Vacek. Průvodce dějinami staroindické literatury. Třebíč: Arca JiMfa, 1996. ISBN 80-85766-34-5.
DZ, Miloslav Krása, Dagmar Marková. Indie a Indové: Od dávnověku k dnešku. Praha: Vyšehrad, 1997. ISBN 80-7021-216-0.
Základní texty východních náboženství. Sv. 1: Hinduismus. Praha: Argo, 2007. ISBN 978-80-7203-846-6.
Základní texty východních náboženství. Sv. 2: Raný indický buddhismus. Praha: Argo, 2008. ISBN 978-80-7203-916-6.

Učebnice
Učebnice bengálštiny. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1953.
Lehrbuch des Bengalischen. Heidelberg: J. Groos, 1970. 2. vyd. 1989, 3. vyd. 1996. ISBN 978-3-87276-142-2.
Bengálština. Praha: SPN, 1971.
Sanskrt. Brno: UJEP, 1987.
DZ a Jaroslav Strnad. Učebnice sanskrtu. Praha: Karolinum, 2006. ISBN 80-246-1200-3. (Revidovaná a rozšířená verze učebnice z roku 1987.), 2. vyd. 2012.

Překlady z bengálštiny
Odpor: Výbor z povídek mladých bengálských autorů. Praha: Československý spisovatel, 1951.
Bhattáčárja, Sukánta. Písně hladu a revoluce. Praha: Mladá fronta, 1953.
Thákur, Rabíndranáth. Pouť za člověkem. Praha: SNKLHU, l954.
Bandjopádhjáj, Mánik. Plavec na řece Padmě. Praha: Československý spisovatel, 1954.
Bengálské milostné balady. Praha: SNKLHU, 1956. Překlad do němčiny: Bengalische Balladen. Leipzig: Insel-Verlag,1977.
Thákur, Rabíndranáth. Básně a veršovaná dramata. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1958. (Spisy Rabíndranatha Thákura, sv. 1.)
Thákur, Rabíndranáth. Gora. Dvě sestry. Praha: SNKLHU, 1959 (Spisy Rabíndranatha Thákura, sv. 2.)
Thákur, Rabíndranáth. Povídky, essaye a projevy. Praha: SNKLHU, 1960. (Spisy Rabíndranatha Thákura, sv. 3.)
Thákur, Rabíndranáth. Poslední báseň. Praha: SNKLU, 1961. 2. vyd.: Praha: Vyšehrad, 2000. ISBN 80-7021-450-3.
Ishák, Ábu. Začarovaný dům. Praha: SNKLU, 1962.
Thákur, Rabíndranáth. Země karet. Praha: NČVU, 1962.
Bandjopádhjáj, Mánik. Tanec loutek. Praha: SNKLU, 1964.
Gangopádhjáj, Narájan. Vzdušné zámky. Praha: Odeon, 1967.
Thákur, Rabíndranáth. Gítáňdžali. Praha: Supraphon, 1973.
Valíulláh, Said. Strom bez kořenů. Praha: Odeon, 1974.
Thákur, Rabíndranáth. Muž a žena. Praha: Odeon, 1976. 2. vyd.: Praha: Vyšehrad, 2000. ISBN 80-7021-382-5.
Bandjopádhjáj, Bibhútibhúšan. Píseň o cestě. Praha: Mladá fronta, 1978. 2., opr. a rozš. vyd.: Praha: ExOriente, 2010. ISBN 978-80-904246-6-1.
Basu, Samareš. Pouť za nektarem nesmrtelnosti. Praha: Odeon, 1982.
Thákur, Rabíndranáth. Na břehu řeky Zapomnění. Praha: BB/art, 2005. ISBN 80-7341-694-8
Šankar. Lidská džungle. Praha: ExOriente, 2011. ISBN 978-80-904246-7-8.

Překlady ze sanskrtu a pálijštiny
Sómadéva. Oceán příběhů. 2 sv. Praha: Odeon, 1981.
Rámájana. Praha: Argo, 2000. ISBN 80-7203-264-X. 2., opr. vyd. 2015. ISBN 978-80-257-1410-2.
Kautiljova Arthašástra, aneb, Učebnice věcí světských. Praha: Arista, 2001. ISBN 80-86410-02-1.
Upanišady. Praha: DharmaGaia, 2004. ISBN 80-86685-34-9.
O copatých mniších, šibalech a nevěrných manželkách: příběhy ze staré Indie. Praha: Knižní klub, 2007. ISBN 978-80-242-1718-5.
Džátaky: Příběhy z minulých životů Buddhy. 2., rozš. vyd. Praha: DharmaGaia, 2007. ISBN 978-80-86685-75-5.
Mánavadharmašástra, aneb, Manuovo ponaučení o dharmě. Praha: ExOriente, 2009. ISBN 978-80-904246-5-4.

Zdroj děl Wikipedia a Národní knihovna