Karafiát Jan

Image

Jan Karafiát
 (*4. 1. 1846, Jimramov na Moravě - †31. 1. 1929, Praha)

český evangelický kněz, teolog a spisovatel

Právem je Karafiátovo jméno spojováno s jedinou knihou - Broučky. Od roku 1876, kdy vyšla poprvé, uplynulo více než 120 let a dočkala se půl stovky vydání! A to ještě - díky nevinným modlitbičkám - byla po 40 let na indexu. Popularitou s ní v naší dětské literatuře mohou soutěžit jen národní pohádky. A právem. Autorova fantazie, přístupná dětskému vnímání, se mísí s realitou běžného života, nechybí laskavý humor, pochopení pro slabost, a především láska a pevné rodinné vztahy, pro dítě tak důležité. O antropomorfizaci říše hmyzu se pokusili i další autoři - Josef Hais-Týnecký, nověji pak zejména Ondřej Sekora - kterým ale právě tento přístup citelně schází.

Autor Broučků pocházel ze starého a vzdělaného rodu Karafátů z Jimramova. Evangelickým farářem byl už jeho strýc Václav Karafiát, který studoval s F. Palackým v Prešpurku (Bratislavě), známými vlastenci a milovníky knih byli v 19. století i další členové rodu. Sám Jan studoval teologii v Berlíně, Bonnu a Vídni (1866-69) a stal se pak správcem evangelického semináře v Čáslavi (1762-64). Poté působil v letech 1874-95 na faře ve Hrubé Lhotě na Valašsku. Pro rozpory s církevní radou ve Vídni odešel do Prahy, kde žil jako soukromník. Po deset let tu vydával dvouměsíčník Reformované listy, které ponejvíce zaplňoval sám články o biblických studiích a kázáními. Vedle toho anonymně publikoval i teologické spisy a povídky. Pustil se rovněž do revize textů Bible kralické (1920), ovšem lpění na původním jazyku a vlastní teologické interpretace text natolik zatemnily, že je na mnoha místech nesrozumitelný. Také další pokračování Broučků a Karafiátův pětisvazkový vlastní životopis už větší popularity nedosáhly.

Bibliografie:
Broučci: Pro malé i velké děti, 1876
Broučkova pozůstalost
       - 30 pohádek, 1900
       - Písničky svobodného, 1900
Broučkovy pohádky a písničky, 1947
Kamarádi, 1873
Karafiátova čítanka, 1924
Kázání Jana Karafiáta, 1941
Křesťanské učení/Katechismus Jana Karafiáta, 1876
Mistr Jan Hus, 1872
Paměti spisovatele Broučků
       - Doba imramovská, 1919
       - Doba práce A: Dvacet let na Valašsku, 1923
       - Doba práce B: Přes třicet let v Praze, 1928
       - Na školách ještě vyšších, 1922
       - Na školách středních a vysokých, 1921
Rozbor kralického Nového zákona co do řeči a překladu, 1878
Šestnáctero pražských kázání, 1905
Z dopisů spisovatele Broučků Jana Karafiáta z let 1869-1899, 1934

Vybráno z knihy:
Milan Churaň a kolektiv
Kdo byl kdo v našich dějinách ve 20. století
Vydalo nakladatelství Libri, 1998
a doplněno z dalších zdrojů