Abd-ru-shin. Poselství Grálu aneb ve světle pravdy

Poselství Grálu

Toužíte být skutečně člověkem a opravdově hledáte? Pak je Ve světle Pravdy - Poselství Grálu ta pravá kniha pro Vás. Jestliže ji budete věcně zkoumat a důsledně uvažovat o všem, co přináší, dokážete si díky ní poradit v každé životní situaci a najdete odpověď na všechny otázky, které si naléhavě kladete.

Poselství Grálu totiž přináší vědění, jaké dosud nemohlo být lidem dáno. Oslovuje pouze jednotlivce bez ohledu na jejich národnost nebo vyznání. Když se jednotlivec obrátí k dobrému, bude i všechno ostatní dobré. Má to okamžitý vliv na něho, na manželství, rodinu a konečně na celý národ. Ten pak teprve může rozvinout svůj vlastní druh a vlastní kulturu k nejvyšší kráse, která je základem pravé harmonie mezi národy.

V dnešní době rychlého rozvoje vědy a techniky je nutné, aby se i duchovní život lidí dostal na vyšší stupeň.
Poselství můžeme rozšířit a upřesnit vědomosti o celém stvoření i jeho působení a dospět tak k živému přesvědčení. Pak se také změní náš přístup k životu, žebříček hodnot a způsob řešení palčivých problémů.

Německý mystik a spisovatel Oskar Ernst Bernhardt, píšící pod jménem Abd-ru-shin
Narodil se 18. dubna 1875 v Biskupicích (Bischofswerda) v Sasku nedaleko našich hranic. V letech 1923 až 1937 vznikly přednášky, které shrnul a vydal v knize Ve světle Pravdy - Poselství Grálu.
V roce 1928 se usídlil na Vomperbergu v Tyrolsku. Založil tam osadu Grálu ve snaze vybudovat na zemi sídlo jako ukázku, že mezi lidmi různých stupňů vzdělanosti a různých národností může vzniknout radostné působení v plné harmonii, jestliže je pojí stejný duchovní cíl.
V březnu 1938 byl Abd-ru-shin po obsazení Rakouska nacistickým Německem zatčen gestapem a po těžkém žalářování vypovězen ze země. Byl mu přikázán nucený pobyt v Kipsdorfu na saské straně Krušných hor, kde byl stále pod dozorem gestapa; 6. prosince 1941 po velkém tělesném i duševním strádání zemřel.

Poselství Grálu je živé vědění a jeho autor čerpal z nejčistšího, nejvyššího pramene. Pozorný čtenář také z Poselství sám pozná, kým je vlastně jeho tvůrce.
Abd-ru-shín doporučuje číst přednášky obsažené v Poselství Grálu bez přeskakování v tom pořadí, jak jsou sestaveny. Kdo dobře přemýšlí a vyciťuje, uvědomí si jejích vysokou hodnotu.

Audiokniha / 48 hodin >>

Další knihy a práce:
Desatero Božích přikázání, Otčenáš / Lidem vyložil Abd-ru-shin
Odpovědi na otázky / Abd-ru-shínovy odpovědí na otázky z let 1924 - 1937
Modlitby / které dal lidem Abd-ru-shín

Další informace:
Defensor pacis, Chalabalova 5, 623 00 Brno
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.