Zenový mistr Thich Nhat Hanh o umění žití, zpomalování, všímavosti, meditaci, smrti ale také o strachu, válce a utrpení

Zenový mistr Thich Nhat Hanh o umění žití

Zenový mistr Thich Nhat Hanh věřil v to, co nazýval „angažovaný buddhismus“, aplikoval buddhistické principy na každodenní život. Žil ve vietnamském městě Hun, který opustil 22.1.2022 ve věku 95 let.

Ve své knize Umění žití Thich Nhat Hanh poprvé představuje sedm transformativních meditací, které otevírají nové pohledy na naše životy, naše vztahy a naši propojenost se světem kolem nás. Na základě posledních úplných rozhovorů před náhlou hospitalizací a na základě intimních příkladů ze svého vlastního života nám Thich Nhat Hanh ukazuje, jak nás těchto sedm meditací může osvobodit, abychom žili šťastný, klidný a aktivní život a čelili stárnutí a umírání se zvědavostí a radostí a beze strachu.

Mít v našich životech duchovní rozměr není snahou uniknout životu nebo přebývat na místě blaženosti mimo tento svět. Místo toho nám tato cesta umožní objevit, odkud pocházíme a kam směřujeme. A především bude generovat štěstí, porozumění a lásku, takže můžeme žít hluboce v každém okamžiku našeho života, přesně tam, kde jsme.

Krátký výběr jeho myšlenek...

O VŠÍMAVOSTI

"S všímavostí se můžete usadit v přítomnosti, abyste se dotkli zázraků života, které jsou v daném okamžiku k dispozici."

"Mnoho lidí žije, ale nikdy se nedotknou zázraku života."

"Pij svůj čaj pomalu a s úctou, jako by to byla osa, na které se celá země točí - pomalu, rovnoměrně, bez spěchu směrem k budoucnosti."

"Žijte skutečný okamžik. Jen tento okamžik je život."

O UTRPENÍ

„Máme tendenci utíkat před utrpením a hledat štěstí. Ale ve skutečnosti, pokud jste netrpěli, nemáte šanci zažít skutečné štěstí.“

„Buddhismus nás učí nepokoušet se utíkat před utrpením. Musíte čelit utrpení. Musíte se hluboce podívat do podstaty utrpení, abyste poznali jeho příčinu, původ utrpení."

„Lidé mají problém zbavit se svého utrpení. Ze strachu z neznámého dávají přednost utrpení, které je jim známé.“

O ZPOMALENÍ

„Není třeba utíkat, usilovat, hledat nebo bojovat. Být jen. Pouhý přítomný okamžik na tomto místě je nejhlubší praxí meditace. Většina lidí nemůže uvěřit, že stačí chodit, jako byste neměli kam jít.“

"Buddha řekl: 'Moje praxe je praxe nepraktikování." To znamená hodně. Vzdej se všeho boje. Dovolte si být, odpočívat."

"Lidé mluví o vstupu do nirvány, ale my už jsme tam... Bezcílnost a nirvána jsou jedno."

„Mnoho z nás běhá celý život. Zkuste se zastavit."

O MEDITACI

"Nádech, opakujte, "tady, tady." Výdech, 'v přítomném okamžiku, v přítomném okamžiku'. Přestože se jedná o různá slova, znamenají přesně totéž. Přišel jsem sem, přišel jsem teď. Jsem tady doma. Teď jsem doma."

„Prosím, když praktikujete meditaci nebo meditaci v chůzi, nevyvíjejte žádné úsilí. Buďte jako ten oblázek v klidu. Oblázek odpočívá na dně řeky a oblázek nemusí nic dělat. Při chůzi odpočíváte. Zatímco sedíte, odpočíváte."

„Meditovat znamená jít domů k sobě. Pak víte, jak se postarat o věci, které se ve vás dějí, a víte, jak se postarat o věci, které se dějí kolem vás.“

"Být jen. Pouhý přítomný okamžik na tomto místě je nejhlubší praxí meditace.“

O STRACHU

„Většina z nás zažívá život plný nádherných i těžkých chvil. Ale pro mnohé z nás, i když jsme nejradostnější, je za naší radostí strach.“

„Nebojácnost je nejen možná, je to nejvyšší radost. Když se dotknete nebojácnosti, jste svobodní."

O ŠTĚSTÍ

"Neexistuje žádná cesta ke štěstí - štěstí je cesta."

O SMRTI

„Největší strach máme z toho, že až zemřeme, nestaneme se ničím. Mnozí z nás věří, že celá naše existence je pouze délkou života, která začíná okamžikem našeho narození nebo početí a končí okamžikem, kdy zemřeme. Věříme, že se rodíme z ničeho a když zemřeme, staneme se ničím. A tak jsme naplněni strachem ze zničení."

„Buddha má velmi odlišné chápání naší existence. Je to pochopení, že narození a smrt jsou pojmy. Nejsou skutečné. Skutečnost, že si myslíme, že jsou pravdivé, vytváří silnou iluzi, která způsobuje naše utrpení. Buddha učil, že neexistuje zrození; není žádná smrt; není příchod; neexistuje stejnost; není nic jiného; neexistuje žádné trvalé já; není žádné zničení. Jen si myslíme, že existuje. Když pochopíme, že nás nelze zničit, jsme osvobozeni od strachu. Je to velká úleva. Můžeme si užívat života a vážit si ho novým způsobem.“

Toto tělo nejsem já. Nejsem omezen tímto tělem.
Jsem život bez hranic.
Nikdy jsem se nenarodil
a nikdy jsem nezemřel.

O VÁLEČNÉM NÁSILÍ

„Moc dobře víme, že letadla, zbraně a bomby nemohou odstranit špatné vnímání. Pouze láskyplná řeč a soucitné naslouchání mohou lidem pomoci napravit nesprávné vnímání. Ale naši vůdci nejsou v této disciplíně vycvičeni a při odstraňování terorismu spoléhají pouze na ozbrojené síly."

"Připravit se na válku, dát milionům mužů a žen příležitost praktikovat zabíjení dnem i nocí v jejich srdcích, znamená zasadit miliony semínek násilí, hněvu, frustrace a strachu, které se budou přenášet na další generace."

"Praxe míru a usmíření je jedním z nejdůležitějších a nejumělečtějších lidských činů."