Nocebo a povinné očkování, které je podle nálezu ústavního soudu v rozporu se základním právem na nedotknutelnost osoby i samotným právem

PLACEBO efekt je silný popud naší imunitě směrem k úzdravnému procesu. Existuje však i opačný fenomén. Ten je zdravotním systémem podporován a rutinně aplikován.
Jde o tzv. NOCEBO efekt. Z latiny – nocere – škodit. Ten spouští autodestrukci! O co jde? O vzbuzování strachu a negativních představ!
A v tom nás současná vláda a různí rádoby experti zásobují opravdu poctivě, protože cílem pandemie i zdravotnictví nejsou zdraví lidé, jak už mnohokrát řekl MUDr. Hnízdil, ale chaos, rozdělování společnosti, likvidace státnosti i národního cítění a hlavně neuvěřitelný business, který láme charaktery i názory mnoha vedoucích zdravotnických institucí.
Viz např. MUDr Chlíbek v roce 2011 nebo MUDr Kubek v roce 2009.
Dnes oba sebevědomí "experti" sdílí úplně opačný názor než před lety a jsou fanatičtí zastánci totalitního povinného očkování experimentální a neschválenou vakcínou, která evidentně nefunguje.

Jen pro ilustraci. Zveřejnění údajů o vakcíně Pfizer bude minimálně až v r. 2076. Za 55 roků!!!
Do té doby ani odborná veřejnost nebude vědět, jaké má vakcína přesné složení. Navíc je přímo děsivé, že od doby, kdy společnost Pfizer začala vyrábět záznamy pro udělení licence (7. května 2021), do doby, kdy FDA udělila vakcíně společnosti Pfizer licenci (23. srpna 2021), uplynulo JENOM 108 dní. Vývoj vakcíny je normálně 5-15 let. Takže v blízké budoucnosti bude narůstat počet lidí, kteří se budou léčit na vedlejší účinky této tzv. vakcíny. A budou také umírat, jak se tomu děje už dnes. Více Pfizer >>
Ruku v ruce s tím je tady evidentní porušování zákonů nesmyslnými vyhláškami vládou, které musel zrušit soud víc jak 40x. To je neuvěřitelná likvidace samotných základů demokracie.

Dokument zveřejněný společností Pfizer zjevně v důsledku soudního příkazu pro svobodu informací v USA odhaluje širokou škálu dříve neznámých nežádoucích účinků sestavených z oficiálních zdrojů z celého světa. Pfizer připouští, že se jedná o„velký nárůst“hlášení nežádoucích příhod.

A jaký je nález Ústavního soudu z roku 2015 ohledně povinného očkování?
"Současnou českou právní úpravu povinného očkování shledávám v rozporu se základním právem na nedotknutelnost osoby, neboť rozsah povinného očkování je zcela ponechán na vůli ministerstva zdravotnictví a není stanoven zákonem, jak vyžaduje Listina..." píše JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D. Celý posudek ZDE
Další názor advokáta na povinné očkování a prohlášení Babiše>>