Proměny Jana Vladislava. Pohádkové legendy o stromech a květinách

Proměny Jana Vladislava. Pohádkové legendy

Půvabným a hlavně čtivým způsobem pro dětského čtenáře vypráví Vladislav rozmanité děje, které se odehrávají v přírodě kolem nás. Jsou to příběhy stromů i květin.

Knihu napsal Jan Vladislav v roce 1972, v době, kdy měl za sebou již rozsáhlé pohádkářské dílo.
Psal ji jako autor zkušený, uznávaný, čtený, jako znalec pohádkové tradice čínské, blízkovýchodní, ruské, italské, francouzské, anglické a české. Vše toto je vidět na této knize: jde o nesmírně bohatou a pestrou škálu příběhů z různých národů a kultur, spojených jediným tématem - stromy a květinami.

V roce 1972 Jan Vladislav již nemohl svou knihu vydat.
Komunističtí cenzoři knihu zakázali, vzhldeme k jeho otevřenému postoji k socialistickému zřízení a jeho emigraci. V rukopise zůstala kniha plných 44 let až do přítomného vydání, které ilustracemi vypravila akademická malířka Zdenka Krejčová.

Jan Vladislav / Proměny / Malvern 2016

Co se v knize všechno dočtete?

O modré kytce z ledového zámku
Proč se slunečnice točí za sluncem
O princi a dívce z vavřínu
Jak přišla vrba ke svým kočičkám
O Rozmarýnovi a princezně ze Žlutého císařství
Proč sníh neublíží sněženkám
O přesličce a bohatýru Haržitu Bergenovi
Jak přišly na svět konvalinky
O vojáčkovi a bílé bříze
Proč už stromy nerostou do nebe
O Princezniče z bambusu
O jabloňové panně
O hořkém kvítku života
Jak přišlo na svět veškeré ovoce
O dívce a večerní hvězdě
O Marianě a králi Celerovi
O sáčku s vyšíváním
Proč už stromy nedovedou mluvit
O dceři lilie a pelyňku
Jak přišly na svět jahody
Proč stromy na podzim žloutnou
O Petrželce s nejkrásnějšími zlatými vlasy
Jak přišly na svět melouny
O růži a mladém šumařovi
Proč má rýže v klasu jen hrst zrníček
O teasři, tesařce a cisaři Javorovi
Jak přišla na svět areková palma
O náčelníkovi a jeho krásné ženě
Proč se liány věší na stromy
O bratrovi, kmotře a Oblačném žebříku
Jak přišla na svět kukuřice
O Slunci a dívce s modrýma očima
Proč už smrk a dub nežijí spolu
O Katušce a zelené doubravě
Jak se topoly naučily růst v řadě