Ještě se nebe hýbe Petra Buriana

Petr Burian


Zatím poslední sbírka českého herce, básníka a bývalého poslance Federálního shromáždění.


Petr Burian (1945)
Studoval herectví na DAMU v Praze. Po ukončení vojenské základní služby (kterou převážně prožil na armádních stavbách) pracoval jako dělník sklářských pecí v Jablonci nad Nisou. V letech 1967–1981 působil jako herec. Z posledního angažmá v Hradci Králové byl v roce 1981 propuštěn z politických důvodů. V následujících letech pracoval jako kustod na lodi, topič, skladník apod.
Necelý rok 1987 byl ještě jako herec v angažmá v Kolíně, odkud byl rovněž z politických důvodů propuštěn. V roce 1990 byl zvolen poslancem za Občanské fórum do Federálního shromáždění. Po ukončení poslaneckého mandátu v roce 1992 znovu vystřídal různá zaměstnání – topič, herec v Černém divadle, redaktor reklamního časopisu, redaktor kulturní rubriky a naposledy působil jako sociální pracovník na jedné z pražských ubytoven pro muže bez přístřeší. K divadlu se mu již dostat nepodařilo... Od roku 2007 je v důchodu.

Bibliografie
Kromě účasti v několika antologiích, sbornících a publikování v periodickém tisku (včetně Itálie, Francie, Jugoslávie a Ruska) vydal dosud básnické sbírky: Úzkost (Česká expedice, Praha 1981), Úzkost (2. rozšířené vydání, Česká expedice, Praha 1983), Úzkost – 1. vydání (PmD, Mnichov 1990), Stále stejné zdi (PmD, Mnichov1995), Básně bez sametu (Alternativy, Praha 1995), Úsvit přichází slzami (Dauphin, Praha 1999), Před prahem mlčení, dvojjazyčně: srbsky, česky (Náš glas, Smederevo – Jugoslávie 2000),
Nedokončené svědectví, výbor z veršů z let 1983–1999, srbsky, (Verzalpress, Bělehrad 2002), To Karmické?… (Nakladatelství poezie Protis, Praha 2005), I v obezdění šance (Dauphin, Praha 2014), Okamžiky (Dauphin, Praha 2019–20).

Petr Burian je držitelem několika literárních cen, převážně zahraniční provenience, např.: Cena Masarykovy akademie (Praha). Evropská medaile Franze Kafky, Evropský kruh „Franz Kafka“, Praha. Cena za nejlepší báseň Smederevského mezinárodního básnického podzimu (Smederevo, Jugoslávie). Zlatý odznak Srbské republiky za poezii a přínos v oblasti kultury (Bělehrad). Cena za poezii Akademie I1 Convivio (Castiglione di Sicilia, Itálie). Zlatá medaile za poezii – Le „Bleuet International“ (Lettres/Arts/Chantsours Internationaux, Francie).

Ukázka:

Ještě se nebe hýbe

Kázali a slibovali
všech dob žreci s politiky
že nám dali
že nám dají
hory doly
modré z nebe

Samozřejmě žvanili jen
do huby si neviděli
prázdnou lžící
lstí a klamem
bezestudu krmili

Do žalnění krav a volů
svolně jdoucích na porážku
s jednou řití na všech hodech
cizí mísy vylizují
se zákusky nestoudností
své žlaby však neopustí
až po bradu
v hnojném kšeftu
nikdy dosyta
Pro trafiku za hubičku
dneska znovu Krista prodali by

 

Pod jazykem hadí kámen
bezectnější předešlých
Zlo si na nich pochutnává
až se blahem dáví

Co když ale znenadání
nepadne jen kosa na kámen
ale s božím dopuštěním
i na celou horu

Potom na to prý i s viry
atomovou energii

Už jim věru nebezpečně
v hlavě dlouho hrabe
Naštěstí zde Morana
na všechny si sáhne
a na ty co v nelásce
i beznadějí

 

Stará útěcha

 

Trocha smíchu trocha pláče
pravdy méně klamů víc
hrst popela uzavře vše
někdy zbudou vzpomínky

nakonec pak bez výjimky
nezbude tu vůbec nic

Ale kdo ví
kdo ví

třeba začnem znovu
v jinde
líp