Proměna krve Gustava Meyrinka neboli z bankéře spisovatelem

Proměna krve Gustava Meyrinka

Říká se, že napínavý děj vylučuje umění. Proboha proč? Jen proto, že většina literátů nemá fantazii? Napsal mystik a spisovatel Gustav Meyrink.

Z pozůstalosti slavného německého spisovatele Gustava Meyrinka (1868-1932) se mimo jiného vyloupla autobiografická stať Die Verwandlung des Blutes, v níž tento poeta esoteriky líčí svůj duchovní vývoj. Už roku 2003 se stal její překlad do češtiny od Milana Koláře a Vladislava Zadrobílka součástí knihy Nevědět nic, moci vše (Trigon), nicméně nyní vyšel samostatně a v povětšinou lepším překladu Václava Ondráčka.

Srovnejte si pro zajímavost jen dvě verze úvodu:

Kolář a Zadrobílek (v následujícím textu je samozřejmě míněna prvá světová válka):

Už po tisíce let směřuje úsilí lidstva k tomu, aby uniklo pozemskému utrpení poznáním a pochopením přírodních zákonů a jejich využitím ve svých službách. Vynálezy a objevy. učiněné na tomto poli, jsou mimořádné, ale ještě podivuhodnější je ústup ve všem, co se týče lidského instinktu. Zdá se, že obzvláště německý lid se chce stát tím nejméně instinktivním mezi všemi národy a dokazoval to před válkou, za války i po válce. Bohužel!

Ondráček:

Už po tisíciletí se úsilí lidstva zaměřuje na to, aby poznalo a prohlédlo přírodní zákony, podmanilo si je a uniklo tak pozemskému utrpení. Ve výjimečných případech mohou být objevy a vynálezy na tomto poli dokonce podivuhodnější, nežli to, co se nám naskýtá při ponoru do plnosti lidského instinktu. Obzvláště Němci se zřejmě chtěně vyvíjejí v národ zcela bez instinktů, jak se to ukázalo už před válkou, během války a také po válce. Škoda!

Sami posuďte, který překlad je lepší.

Zmíněný Vladislav Zadrobílek (1932-2010) se domníval, že je Proměna krve jen torzo plánované autobiografické knihy Styx, na které Meyrink pracoval v letech 1927-1929, a nejméně jedna formulace v textu to dokládá. Samotný titul torza je pak dobrou metaforou proměny Meyrinka-bankéře (který se prý chtěl zastřelit) v Meyrinka-spisovatele.
Nu, a chcete-li, můžete po přečtení Proměny krve uvěřit, že je jméno Praha skutečně odvozeno od prahu mezi naším a oním světem.

Gustav Meyrink: Proměna krve. Přeložil Václav Ondráček. Doslov a redakce Eva Markvartová. Malvern. Praha 2017. 128 stran. ISBN 978-80-7530-099-7

Ukázka:

Abychom mohli získat jasné vědomí současně zde i tam, museli bychom si nejprve ujasnit, co se vlastně odehrává normálně ve spánku, řekl jsem si, když jsem toho už hodně přelouskal o józe a fakírech, jogínech a derviších.

Spánek, tato všední událost v životě všech bytostí, se mi najednou začala zdát velice podezřelá a významná současně.
Rozhodl jsem se experimentovat: po několik nocí ze sebou si vypětím vůle odpírat spánek nevedlo k ničemu, jak jsem brzy poznal. K tomu navíc existuje dost případů v medicínské praxi, jež dokazují, že dlouhodobá nespavost, způsobená třeba poraněním určité části mozku, nezpůsobuje u člověka žádné významné změny.

Ale dva podivuhodné pokusy, jež se mi zdařily, mě posunuly zase o kousíček dál na cestě poznání. Zjistil jsem, že spánek umožňuje každému „vystoupit“ z těla, anebo aspoň působit na dálku bez tělesného kontaktu...