Knihy Jefremova a Tolkiena o dvou vývojových možností lidstva

Knihy Jefremov Tolkien

Román „Mlhovina Andromeda“ přinesl Jefremovovi největší slávu, stejně jako jeho pokračování Hodina býka. Je zajímavé, že v Česku nejsou tyto světové romány příliš známé. Oba romány popisují éru tzv. "Velkého prstenu, éru sjednocení lidstva" s inteligentními světy jiných galaxií, splývajících v jediný univerzální lid.

Mlhovina Andromeda, román o tom, jak je třeba žít v budoucnu.
Kniha vznikla v letech 1955-1956 a byla vydána v roce 1957. Lidstvo prochází pozitivním vývojovým stádiem. Metoda cestování, okamžitého překonání vesmírných vzdáleností byla zvládnuta. Naplnění světa krásou, estetizace všech sfér života se stává vnitřní potřebou každého člena společnosti. 
Na planetě Zemi je přirozený neustálý rozvoj duchovních schopností, intelektu, sebevědomí, sebekázně, který uvolňuje pozitivní energii myšlení pro vědomou reorganizaci života. Umění se v úzkém spojení s vědou podílí na proměně člověka a světa kolem něj.
Rozvíjet emocionální stránku člověka se stalo nejdůležitější povinností umění. Pouze ona vlastní sílu vyladit lidskou psychiku a připravit ji na vnímání těch nejsložitějších dojmů.
Toto období je nazváno Érou spojených rukou neboli Érou Velkého prstenu a je zároveň érou Krásy, kterou lidstvo plně chápe.
Mlhovina v Andromedě. Ukázka z scifi románu Ivana Jefremova

Pokračování je v jeho další knize Hodina býka, román o tom, jak nelze žít.
Expedice z vyspělé planety Zemi se přesouvá na planetu Tormance, kde žijí potomci lidí. Jejich civilizace se ale zacyklila v otrokářský systém. Svým způsobem Jefremov popisuje vše negativní, které vidíme v současnosti. Jejich svět nevyžaduje rozvoj duchovních a intelektuálních sil, pouze předpokládá jejich nevyvinutost, a tím snadnější ovládatelnost. Otroci dokonce ani nechtějí žít jinak, svobodněji.
Hodina Býka a Ivan Jefremov. Nadčasový scifi román o staré a nové lidské civilizaci

V době, kdy vychází Mlhovina v Andromedě vyšel na Západě „Pán prstenů“ (1954-1955).
Popisuje také dva, naprosto rozdílné světy. Tolkienův Jeden prsten je prostředkem k podrobení lidí a jejich proměně v otroky. Sauron se připravuje na příchod ještě většího zla na Zemi. Gandalf říká, že je nutné svrhnout Saurona a nechat Zemi tak, jak je, jeho potomkům, aby se mohli svobodně rozvíjet. Určitě znáte známe heslo WEF: Building Back Better. Neboli Vrátit se zpět a začít znovu. To je přesně heslo o novém začátku otrokářství, s kterým budete souhlasit. Říká se tomu manipulace vědomí. Mimochodem vynikající kniha stejného názvu od Kara-Murzy.

Jefremov i Tolkien působí jako proroci nové doby, která by měla čelit zpátečnickému zlu a nahradit ho grandiózním skokem v duchovním, duševním i technologickém rozvoji.
Jejich knihy jsou svým způsobem odpovědí na vývoj dvou možných civilizací. Východní a západní.