Filogelos je zřejmě nejstarší existující sbírka vtipů na světě

Filogelos

Předpokládá se, že sbírka vtipů Filogelos (starověkou řečtinou: Φιλόγελως) byla napsána ve 4. století našeho letopočtu, ale některé vtipy budou i starší.
Obsahuje dvě stě šedesát pět vtipů rozdělených do různých témat.

Ukázky s použitím překladu Radislava Hoška, Na veselé struně, Ikar Praha 2000.

Scholastik potkal svého přítele a řekl mu: „Slyšel jsem, že jsi zemřel.“
Ten mu odpověděl: „Vidíš mě však živého!“
Scholastik na to: „To ano, ale ten, kdo mi to říkal, byl mnohem věrohodnější než ty.“

Jednatel oznámil scholastikovi, že mu jeho pozemek vzala řeka.
Ten odpověděl naučeným soudním výkřikem: „Je na nás pácháno násilí!“

Učenec přišel po delší době na venkov a uviděl jehňata, která šla na pastvu. Když slyšel, jak
bečí, tázal se po příčině.
Jeho hospodář si ho dobíral, takže odpověděl: „Vzdávají ti poctu!“
„Tak tedy na mé zdraví a kvůli mně“, řekl učenec, „jim dej volno a po tři dny je na tu pastvu
nevyváděj!“

Spartský král Ágis byl otázán, kolik je nepřátel. Odpověděl: Na tom nezáleží, hlavní věc je, kde jsou.

Učenec rozmlouval se dvěma přáteli. Jeden z nich tvrdil, že není spravedlivé zabíjet ovce,
když nám dávají mléko a vlnu. Druhý řekl, že nemáme zabíjet ani krávy, protože nám dávají
mléko a ořou.
A učenec prohlásil: „Není spravedlivé zabíjet ani prase, protože nám dává játra a lalok!“

Scholastikos náhodou natrefil na svého rodinného lékaře. Na to se urychleně schoval za rohem, aby zůstal nepovšimnut.
Jeho přítel se zeptal, proč tak činí.
„Je to už tak dávno, co jsem byl naposledy nemocný. Stud mi nedovolí přijít mu na oči takhle zdráv!“ vysvětlil.

Student jde k lékaři a říká: „Doktore! Když se probudím, točí se mi hlava. Pak se po půl hodině cítím dobře."
"Počkejte půl hodiny, než se probudíte," radí lékař.

Scholastikos vlastnil pozemek vzdálený mnoho mil, a tak aby zkrátil vzdálenost, odstranil sedm kamenů, ukazujících po jedné míli.

Mladík si podvě žádostivé stařeny a svým domácím otrokům řekl: Tu, co chce pít, napojte, tu, co chce milovat, pomilujte. A tu ony jedním dechem prohlásily: My žízeň nemáme!

Kymaean se koupe, když začne pršet. Protože se nechce namočit, ponoří se dolů tak hluboko, jak jen může…

Muž z Kyme doručí tělo svého mrtvého otce egyptským balzamovačům v Alexandrii. Když ho jde získat zpět, balzamovač – který tam má několik dalších těl – se ptá, zda měl jeho otec nějaké charakteristické rysy. "Špatný kašel," odpovídá muž.

Na tržišti stál misogyn a oznámil: "Dávám svou ženu k prodeji, bez daně!" Když se ho lidé ptali proč, řekl: "Aby ji úřady zabavily."

Když misogyn onemocněl jeho žena mu řekla: "Pokud zemřeš, oběsím se," vzhlédl k ní a řekl: "Udělej mi laskavost, dokud jsem ještě naživu."

Muž se po dlouhé době vrací domů, ale ještě před tím zašel k věštkyni. Zeptal se na svou rodinu a věštkyně odpověděla: "Všichni jsou v pořádku, zvláště tvůj otec." Když muž namítl, že jeho otec je už deset let mrtvý, přišla odpověď: „Nemáte ponětí, kdo je váš skutečný otec.“

Věštec sepsal horoskop na právě narozeného chlapce: "Bude právníkem, pak městským úředníkem, pak guvernérem." Ale když toto dítě zemřelo, matka ho konfrontovala: "Je mrtvý - ten, o kterém jsi říkal, že bude právník, úředník a guvernér." Věštec odpověděl: "Kdyby žil, byl by tím vším!"