Muzeum klasického knihařství a fungující dílna v Rožďalovicích

Muzeum klasického knihařství je obnovenou historickou dílnou, plnou starých strojů a nástrojů, které byly potřeba k výrobě knih. Dodnes je to fungující knihařská dílna, kde vám mohou svázat nebo opravit vaše knihy.

Muzeum vzniklo v Rožďalovicích v nemovitostech čp. 24, v nichž působil po většinu svého života významný český umělecký knihař Jenda Rajman (1892-1965).

Obytný dům a navazující knihařská dílna jsou památkově chráněné a mají původní vybavení stroji a nástroji z Rajmanovy doby.
Muzeum je unikátním celkem, kde v autentických prostorách zůstal ucelený soubor všeho, co používalo a produkovalo ruční knihařství v době svého největšího rozvoje. Protože Rajman byl sám literárně nadaný a také systematický, dochovalo se zde hodně písemných a fotografických materiálů dokumentujících život a práci za jeho éry.

Muzeum zřídili Rajmanovi potomci, kteří proto v roce 2002 založili Nadační fond Jendy Rajmana.

Rožďalovice leží asi 30 km od Mladé Boleslavi na východ.

Více: www.rajman.cz