Muzeum populárního autora pro mládež Eduarda Štorcha v Lobči

Eduard Štorch

Lobeč je obec na rozhraní okresu Česká Lípa, Mladá Boleslav a Mělník, ležící v příjemném prostředí Kokořínska. Tuto oblast si kdysi oblíbil Eduard Štorch. V obci přebýval v letním sídle, které patří rodině Šimonkově.

Lobeč tohoto spisovatele přitahovala tím, že z nedaleké obce Libovice (2 km) poznal svojí budoucí manželku. Trávil zde svůj čas přes letní měsíce, studoval zde nalezené pazourky a hlavně zde v obci napsal román Minehava - příběh o ženě, která se v dávných dobách postavila nadvládě mužů.

Muzeum se nachází v prostorách bývalé měšťanské školy v prvním patře, je rozloženo do dvou částí.

První část nás seznámí s osobou spisovatele E.Štorcha,
jsou zde ukázky jeho korespondence, jeho zápisků o studiu , rodný list a jiné osobní dokumenty. Dále je zde k vidění expozice ze života lidí v pravěku - lov mamuta, obydlí pravěkých lidí, způsob opracování pazourků, způsob pohřbívání nebožtíků, ukázky skalních maleb.

Druhá část nás seznámí s ukázkami pazourků, které se našli na území obce Lobeč.
Dále pak ukázky románů, které Štorch napsal, a především ukázky z jeho rodné obce - Ostroměři, jeho rodného domu.

Muzeum je také vybaveno audiovizuální technikou, kde je promítána ukázka místa, kde Štorch v obci působil, kde je pochován, a kde se nacházejí místa o kterých psal. Návštěvníci mají možnost se seznámit s dalšími osobnostmi naší obce, které tvoří neodmyslitelnou součást historie.

www.muzeumstorch.cz