Jacque Fresco se dožil 101 let. Budoucnost směřuje k inteligentní správě zdrojů a zvyšování životní úrovně pro každého

Jacque Fresco se dožil 101 let.

Rozhovor s inovátorem společnosti Venus a futurologem Jacquem Frescem (20.3. 1916 - 18.5. 2017)

Začněme na pozadí nynějších světových událostí. Žijeme ve světě neutuchajících válek, zločinu a korupce. Válka skončí na jednom místě a začne na jiném. Divadlo války rotuje, ale nikdy neodchází. Jedním protestem za druhým nikdy války nezastavíme aby neustále nepokračovaly. Zdá se, že potřebujeme odlišný přístup abychom se vypořádali s problémem neustálého válčení. Jak se k tomu staví Projekt Venus?


- Přejete-li si skutečně skoncovat s válkou, chudobou, hladem a většinou zločinů je třeba, nakonec prostřednictvím vzdělání vyhlásit všechny zdroje planety za společné dědictví všech lidí. To by bylo zaprvé. Dosáhneme-li toho, pak můžeme odstranit všechny umělé hranice, které lidi oddělují. Předtím, než se státy spojily do jednoho národa byly tu na všech hranicích územní spory. Byly lstivé ale když se státy spojily dohromady, zákeřnost zmizela. Nebyla zapotřebí. Stejný proces lze provést se všemi suverénními národy světa. Přizvat je k participativní demokracii ve které všichni lidé sdílejí všechny zdroje Vidím to jako jediné prostředky. Když přechodně nahradíme jakýkoli jiný systém budou tu zabudované antagonismy. K tomuto musíme napnout síly. Netvrdím, že toho lze dosáhnout jedním vrzem. Je to pomalý proces vzdělávání. Doufáme, že natočíme film, který bude zobrazovat tyto změny a ukáže lidem výhody, které by to sebou neslo pro každého po celém světě zdrojové ekonomiky.


Zapněte si české titulky!!!

- Proč navrhujete tak radikální změnu?
- Rád bych viděl konec války, chudoby zbytečného lidského utrpení a nevidím ho v rámci systému, který je založen na penězích ve kterém nejbohatší národy ovládají většinu světových zdrojů. Nevidím, že by se stávala realitou. Pozoruji neustálé opakování stejného řetězu událostí: válka, chudoba, recese a znova boom, krach a válka a stále dokola. Nevidím konce tohoto kolečka událostí dokud nevyhlásíme zemi za společné dědictví.

- Slýchám diskuze o novém modelu a ekonomických systémech a vy takovou změnu navrhujete a říkáte jí zdrojová ekonomika. Co je zdrojová ekonomika ve srovnání a peněžní ekonomikou?
- V peněžní ekonomice používáme peníze jako prostředek směny. Peníze však nepředstavují naši schopnost vyrábět a produkovat. Představují metodu navrženou před stovkami let a zavedenou v rámci systému. V peněžním systému je to bohatství, majetek a moc a to je tím určujícím. Dnes se ptáme "Kolik to bude stát?" To opravdu není tou otázkou. Skutečnou otázkou je "Máme na vybudování toho či onoho projektu zdroje?" Ano, máme. "Máme peníze?" Ne, nemáme. Nemáme dost peněz na to, abychom zprovodili ze světa slumy a postavili bydlení po celé Americe a školy dokonce ani kdybychom každého dvojnásobně zdanili. Nemáme dostatek peněz ale máme k dispozici více než dostatek zdrojů abychom postavili cokoli, co postavit chceme. Máte-li s tím potíž, představte si toto: Dejme tomu, že by všechny peníze na světě zítra ráno zmizely. Pokud tu jsou farmy, voda stavební materiály, můžeme vybudovat cokoli se nám zachce. Lidé nepotřebují peníze; potřebují přístup ke zdrojům. Jinými slovy, peněžní systém bylo nutné používat před stovkami let k rozdělování výrobků. Dnes máme technologii, aby nám tyto věci zpřístupnila. K čemu se navzájem bereme na hůl?

- Přesně tak, co je zdrojová ekonomika?
- Systém zdrojové ekonomiky nepoužívá peníze barter, obchod či jakýkoli starší systémy, které převažovaly. Je založen na navržení kultury která odpovídá nosné kapacitě světových zdrojů. Nic jiného než toto, nebude fungovat. Je to jako vysílání lidí na měsíc bez vody, bez potravy s předpokladem, že se o ně měsíc postará. Musí to být založeno... Všechna věda a technologie musí být založena na zdrojích. Bez zdrojů, ať budete plánovat jakkoli nemáte-li zdroje, je to zneplatněno. Zdroje se musí krýt s průmyslovým potenciálem.

- Jaký nabízí ekonomický systém orientovaný na zdroje který propaguje Projekt Venus v čem spočívá odlišný přístup k naší společnosti?
- Změnil by základní vyhlídky lidí. Nebude v něm žádná nezaměstnanost nic takového jako válka, policie věznice, banky, peníze ale lidé by měli přístup k novému bydlení, vzdělání, zdravotní péči a všem věcem, ke kterým dnes přístup nemáme aniž bychom vynaložili spousty peněz.

- Když říkáte "žádné peníze, žádné banky" máte tím na mysli, že tu nebude žádný dluh, žádný úrok žádný barter, žádná forma peněžní směny?
- ... jednotlivce nebo skupiny a korporace by nevlastnily žádné vynálezy. Byly by věcí veřejnou. Takže nepůjde vydělávat na nových lécích na rakovinu. Nelze vydělávat na čemkoli, co by mělo být veřejně dostupné a my si myslím, že by všechno mělo být dostupné veřejnosti.

- Chápu, že to má vztah k efektivitě ke snižování emisí, které ničí ozónovou vrstvu. Není tu žádný motiv zisku, takže tu není žádný důvod, aby toto chování pokračovalo. Vidím, jak by to omezilo ničení našich deštných pralesů. Protože tu není žádný motiv zisku, není tu žádný důvod ničit deštné pralesy. Nemáme žádná omezení k hledání alternativ která nepoškozují ekosystém. Recyklace, obrovský problém s odpadem, nerecyklovatelný odpad... Bez motivu zisku nemáme důvod nevyvinout výrobky šetrné k životnímu prostředí.
- Ano, je to tak. - Dekadence, morální rozklad rezervoáru lidí, ze kterého si vybíráme naše politické vůdce.
- Nevybíráme je, většinou je vybírá establišment.

- Odstranili bychom, opustili bychom ve zdrojové ekonomice omezení kapitalismu.
- Ano, nic menšího nebude stačit. Není žádný kompromis, střední cesta. Dokud nemáme společné dědictví budeme tu mít víceméně stejné typy problémů. Pozměněný nebo odlehčený kapitalismus by omezil problémy jen minimálně.

- V systém zdrojové ekonomiky říkáte, že by se územní spory omezily?
- Byly by pryč. Není pro ně opodstatnění. K ochraně vašeho majetku tu je armáda a policie. Neboť v budoucnosti nebudete nic vlastnit, budete žít ve svém ideálním domě. Budete řídit dobře navržená auta a když z něho vystoupíte automaticky odjede do servisu; je udržováno. Nechcete nic vlastnit. Chcete mít přístup k věcem když je potřebujete bez čekací fronty a o tom mluvím. Mluvím o tom, udělat věci dostupné pro každého. Nechcete vlastnit své golfové hole. Chcete je mít, když je potřebujete na místě. Až půjdete do golfového kurzu, chcete si moct vybrat kterékoli hole se vám líbí, s čímkoli rádi pracujete. To doopravdy chcete. Až půjdete do podpalubí jachty chcete si sednout do obytného motorového člunu a vyjet si s rodinou. Nechcete vyplňovat nějaké formuláře a aby vám někdo říkal "Hej! Je před vámi 50 lidí!" Vyrobili bychom více než dostatek abyste vždy se mohl zastavit a vždy tu bylo pro vás auto, co můžete použít.

- Je peněžní ekonomika jádrem problému a lze ji napravit? Nelze-li ji opravit, proč ne?
- Upřímně, v rámci tohoto systému, abyste přežil musíte se podrobit metodám tohoto systému. Právník tu vždy není proto, aby vám pomohl. Jsou v tom pro právní kancelář peníze. Jinými slovy, motivace nespočívá v tom, co bychom nazvali zájem o člověka. Motivace je založena na tom hlavním. Motivací ve většině odvětví je zisk nikoli zlepšení lidstva a měli by pocit, že to je vedlejší produkt tohoto systému. Tomu nevěřím. Jde o to, že pravidla této hry byla vynalezena před mnoha lety a už dále neodpovídají ekonomickým okolnostem doby. Rádi bychom zmodernizovali náš systém aby odpovídal nové technologii. Začlenit ji, zkrátit pracovní den zvýšit dostupnost zboží a služeb pro všechny lidi po celém světě, aniž by jakékoli národy využívaly výhod zdrojů kteréhokoli jiného národa.

Co představuje Projekt Venus?
- Jeden svět pracující jedním směrem inteligentní správu zdrojů a zvýšení životní úrovně pro každého na planetě bez zisků komukoli a se službou všem.

- A co nedostatkovost? Lze ji odstranit?
- Máme dostatek zdrojů abychom uspokojili rostoucí světovou populaci? Ano, dnes máme více než dostatek a je to nepopiratelně dokázané, že máme více než dostatek. Jen způsoby, kterými nakládáme s našimi zdroji, jsou plýtvavé. Měníme návrh aut každý rok takže se lidé koupí nová auta. Zvedáme dolní lem u oblečení (zkracujeme sukně). Měníme jarní módu, podzimní módu, zimní módu takže si věci koupíme a neustále jsme vtahováni do nakupování. V budoucnu navrhneme auta tak, aby vydržela 10 let a více abychom je nemuseli servisovat. Zkonstruujeme, inovujeme a uděláme nové věci které budou navrženy tak, aby se neopotřebovávaly a nerozbíjely.

- Co 'lidská přirozenost'?
- Myslím si, že prostředí utváří hodnoty a chování. Genetika do určité míry, stanovuje sklony ale nedává nám hodnotový systém. Genetika nemůže za chamtivost, fanatičnost rasismus, předsudky. To je všechno naučené. Nezměníme-li podmínky, které toto generují nevidím řešení. Projekt Venus prosazuje znovunavržení naší kultury aby tyto podmínky už neexistovaly.

- Kdo činí rozhodnutí?
 - Namísto formulování rozhodnutí, jak je děláme dnes, budeme k nim dospívat a to je metoda podobná té, která se používá ve strojařině kdy něco testujete, abyste zjistili nebo vyhodnotili konkrétní situaci. Rozhodování bude v budoucnu založené na skutečných studiích lidských potřeb ochraně životního prostředí a výrobě zboží a služeb čistou technologií.

- Kdo rozhoduje o tom, co kdo dostane?
- Vy. Zajdete do přístupového centra, rozhlédnete se a jsou-li tam věci, které byste rádi měli, zadáte do systému žádost. Tak jednoduché.

- Mluvíte, jestli vás čtu správně, o žádných penězích, žádném úvěru, žádném půjčování si, žádném dluhu žádném barteru? Co je stimulem?
- Žádná válka, žádné územní spory snížení zločinu o 90% konec strachu o to, čím se budu živit nebo že ztratím svůj domov nebo z nemoci, kterou si z ekonomických důvodů nemůžete dovolit, abyste se o sebe postarali. Toto všechno skončí. Není-li to dost dobrou stimulací, nevím, co jí tedy je. Mnoho lidi je vychováváno tak, že věří, že peníze jsou tou hnací silou, která generuje stimul. Peníze také generují stimul pro korupci, zpronevěru jánabráchismu, nekalé praktiky, rasovou diskriminaci. Říkám, že ano, peníze vytvářejí stimulaci produkují ale také další faktory, které jsou obecně nechávány stranou. Řekl bych, že lidé, na které historie pamatuje nejsou lidmi, kteří si přišli na pěkný balík. Jsou to lidé, kteří obětovali svůj život ve prospěch ostatních, aniž by finančně něco získali: Matka Tereza, Kristus Gandhi. Martin Luther King nepochodoval po americkém Jihu protože mu přistálo na účtu 2000 dolarů. Dělal to, protože tomu věřil. Řekl bych, že všechny skvělé výdobytky, co jen historie pamatuje nevzešly z peněžních systémů. Objevily se, protože lidé věřili tomu, co dělají. Prosazení veřejné knihovny nikomu peníze nepřineslo ale přineslo každému, kdo si nemohl dovolit knihy, vzdělání. Chci říct, že skuteční lidé, které obdivujeme jsou ti, kterým stavíme sochy kteří dělali veřejnou práci, nikoli kvůli peněžnímu stimulu. Obávám se lidí, kteří dělají věci pro peníze. Nedává mi to pocit bezpečí.

- Vyřešilo by zvolení lidí s vyšším morálním kreditem problém?
- Ne, protože i kdybychom zvolili lidi nezpochybnitelných morálních kvalit a charakteru dojdou-li nám zdroje, bude tu lhaní, podvádění kradení a umělosti. Nepotřebujeme morální osobnost. Potřebujeme inteligentní správu zdrojů planety. Reálná budoucnost závisí na naší schopnosti vyřešit problémy nedostatku překonat tyto problémy prostřednictvím naší vlastní tvůrčí vynalézavosti.

- Jak vidíte přechod do tohoto typu systému?
- Budeme-li zavádět stroje a nahrazovat lidi (dnes tomu říkáme 'zeštíhlování') většina lidí v Americe a po celém světě nebude mít kupní sílu, aby si zboží a služby koupila. To přivodí konec starého peněžního systému. Viděl bych ekonomický kolaps jako jediný systém, který přivede lidi k tomu, aby si řekli: "Panejo, vidím, že lidi, co jsem zvolil do politických funkcí nejsou dost kompetentní k tomu, aby nás dostali z tohoto problému" a budou hledat další možné alternativy. To je chvíle pro Projekt Venus. Čím víc lidí o něm ví, tím je pravděpodobnější, že by mohl být realizován. Projekt Venus neříká "Takhle bude vypadat budoucnost." Říká jen "Taková budoucnost být může přijmeme-li východiska a návrhy Projektu Venus." Potřebujeme semináře o řešení problémů: jak dosáhnout každé následující fáze lidského vývoje to musí nabídnout Projekt Venus: metodologii jak dosáhnout vyššího životního standardu pro každého člověka bez vytváření uniformity nebo standardizace nebo servilnost elitě, která řídí vládu. Nemáme žádné elitářství. Nemáme žádnou vládu. Nemáme žádnou policii, žádné věznice, žádné armády. Ve zdrojové ekonomice jich není zapotřebí.

- Jaké problémy nám stojí v cestě abychom uskutečnili tento typ přechodu?
- Tradice, zvyky, indoktrinace, propaganda. Všichni jsme zpracováni propagandou, abychom přijímali náš systém jako ten nejlepší. Všem se nám dostalo příběhů o kultuře, naší kulturní historii a to zanechalo neblahé aspekty. Všechny společnosti mají sklon podporovat dominantní hodnoty této společnosti. Neexistuje něco jako 'objektivní společnost'. Kdyby tu byla neměli bychom tu německé vědce vyrábějící ničivé zbraně. Americké vědce, britské, holandské, francouzské vědce pracující ve službách svých vlád. Skutečná věda nemá žádnou loajálnost k vládě. Je loajální pouze k metodologii. Využíváme naše nejlepší mozky na zbraně ničení a metody udržování kontroly a dominance. To není loajalita k Frescovu systému nebo loajality k Projektu Venus. Byl bych proti ní. Máme loajálnost k zemi a všem lidem, kteří na ní žijí.

- Jak překonáme strach ze ztráty našich zaměstnání a jejich přenechání strojům?
- V peněžním systému to znamená, že nemůžete zaplatit nájem a nenajíte se a nemůžete si koupit auto a nekoupíte si, co potřebujete. V nepeněžním systému, ve zdrojové ekonomice až vejdou v užívání nové stroje, prodloužíme vaši dobu na dovolenou. Zkrátíme pracovní den zpřístupníme vám více zboží a služeb. Mnohem více voleb, ze kterých si lze vybrat. Takže tu není žádná hrozba. Pouze v peněžním systému ohrožují stroje vaše přežití nebo ohrožují vaši kupní sílu.

- Kdo bude dělat manuální práci?
- Během přechodu se bude dělat podobným způsobem jakým ji děláme dnes, lidé pracující se stroji. Po přechodu bude většina strojů navržena inteligentně tak, aby prováděla daný projekt.

- Mám ale potíž si představit nějaký systém bez nějaké formy vlády.
- V budoucnu, až počítače nahradí vládu budou dospívat k rozhodnutím, která budou vzájemně provázaná s výrobou, zemědělstvím, dopravou a lidskými potřebami. Proto jejich rozhodnutí, místo aby byla libovolná jsou založena na reálných fyzických potřebách.

- V takovém technologicky vyspělém světě ve kterém se auta provozují sama a stavby jsou samovztyčné a počítač ovládá skoro všechno ostatní, co budou lidé dělat?
- Možnosti, na které by došlo co se týče vašeho videa a počítačů, jsou mnohé. Můžete se vrátit zpátky do školy, studovat cokoli chcete studovat ponořit se do věd o moři, věnovat se jakémukoli koníčku, kterému chcete. Jste tím, kdo si zvolí, jak chce využít svůj čas.

- Na základě výhledů Projektu Venus jak si představujete svět zítra?
- Vzhled budoucího světa se bude zakládat na novějších technologiích, které se vyvinou. Podoba měst bude založená na prostředí, ve kterém by lidé rádi žili a stroje budoucnosti bude založené na energetických determinantách. To jest na dostupné energii a takové energii, na kterou se napojíme abychom udělali více věcí dostupných lidem nejen materiály, ale spirituálně a také s ohledem jeden na druhého a prostředí. Pro člověka neobeznámeného s Projektem Venus se to jeví jako instalace vysoce technických a všemožných nových technologií a chtějí vědět, jak do toho zapadají lidé. Co to má co dělat s lidmi, všechny ty mosty a návrhy staveb jsou velmi zajímavé, ale co lidé? Všechny tyto mosty a tyto stavby jsou navržené aby se samy udržovaly. Nepotřebují neustálé opravování a všechny stroje jsou navrženy tak, aby lidi osvobodili aby se vrátili zpátky do škol, studovali, co chtějí studovat a dělali, co chtějí dělat a naplňovali potřeby, které mají, které je třeba naplňovat abyste se mohl stát někým, komu říkáme jednotlivec tvůrčí jednotlivec který nemá zapotřebí se přizpůsobovat jakémukoli konkrétnímu pohledu na věc. Vítáme vaši kritiku Projektu Venus. Vítáme účast a přispění každého. Nemáme žádnou představu o ideální společnosti ani se nezaobíráme takovými pohledy jako Utopia. Máme pocit, že všechny systémy se budou neustále měnit aby odpovídaly nezbytným podmínkám a potřebám doby. Nemáme žádné neměnné vzorce, takže vyzýváme k participaci a vítáme doporučované změny protože historie civilizace je příběhem změny. Proto nemá Projekt Venus žádný neměnný program.

- Kdo rozhoduje o tom, jaká bude budoucnost?
- Nemyslím si, že by někdo měl rozhodovat o tom, jaká bude budoucnost ale měli bychom rozhodnout, kam si přejeme se ubírat a jakém světě si přejeme žít a máme zařízení a zdroje k vybudování takového světa? Odpovědí na to je "Ano, máme schopnosti a zdroje vybudovat takový svět." Není pro vás způsob si ho udělat po svém sami. Buď budeme myslet globálně nebo zahyneme individuálně. Když mluvím o globalizaci, nemluvím o globálním pojetí korporací, které vládnou všemu na zemi ve kterém by všichni lidé byli podrobeni jejich přáním. Mluvím o společném dědictví všech zdrojů planety všemi lidmi a proto by všechna rozhodnutí byla založena na tom, co prospívá každé živé bytosti.

Pro více informací:
http://www.thevenusproject.com/
Kniha zdarma ke stažení: Projekt Venus