Nezval Vítězslav

nezval_vitezslav

Vítězslav Nezval
(*26. 5. 1900, Biskoupky – †6. 4. 1958, Praha)

básník, dramatik, překladatel,

Jeho bohaté básnické dílo odráží vývoj meziválečné avantgardní poezie od poetismu (poéma Podivuhodný kouzelník) k surrealismu. Později, v 50. letech, se v řadě básní neubránil ideově politickým tendencím. Nezvalovo mnohostranné nadání se projevilo také v oblasti prózy a dramatu, vedle esejů a scénářů psal Nezval knihy pro děti (příběh Anička skřítek a Slaměný Hubert) a překládal, zabýval se také výtvarným uměním.

Krajinou Nezvalova dětství byla Morava. I když ho později okouzlily exotické krajiny a moře a i když začal pracovat v Praze, vracel se často v myšlenkách do světa svého dětství. Mladý Vítězslav Nezval se díky své schopnosti bezprostředně tvořit a své živé povaze stal brzy předním umělcem avantgardního poetismu, hravého uměleckého stylu, který oslavoval všecky krásy světa, jeho proměnlivost a půvaby. Nezvalova poezie se (výrazně třeba ve sbírkách Pantomima, Básně na pohlednice a Nápisy na hroby) dotýkala věcí, krajin, tvarů, zvuků a barev všemi lidskými smysly a jednotlivé básnické obrazy spolu propojovala ne přísně logicky, ale pomocí uvolněné fantazie.

Nezvala očarovaly cizí země – cesta na jih Evropy například inspirovala jeho sbírku Sbohem a šáteček. Na své první návštěvě ve Francii se básník seznámil se surrealisty, a to ho podnítilo k založení podobné surrealistické skupiny u nás. Pak ale přišla druhá světová válka. Po ní v Nezvalově díle převládlo směřování k zpolitizované tvorbě v duchu socialistických idejí, básník se ale současně snažil obhajovat různorodost a uměleckost tvorby.
Zdroj: Meander

Dílo:

Poezie

Jaro
Melancholičtí upíři
Most
Večerní
Jarní selanka
Letnice

Pantomima – 1924, jeho první poetistická sbírka
Abeceda
Podivuhodný kouzelník 1922
Papoušek na motocyklu - programová stať poetismu
Básně na pohlednice – 1926
Nápisy na hroby – 1926, drobná poetistická próza
Dobrodružství noci a vějíře – 1927
Hra v kostky – 1928
Básně noci – 1930
Snídaně v trávě – 1931
Jan ve smutku – 1931
Skleněný havelok – 1932
Zpáteční lístek – 1933
Sbohem a šáteček – 1934
Žena v množném čísle – 1936
Absolutní hrobař – 1937
Praha s prsty deště
52 hořkých balad věčného studenta Roberta Davida (1936)
100 sonetů zachránkyni věčného studenta Roberta Davida
70 básní z podsvětí na rozloučenou se stínem věčného studenta Roberta Davida
Matka Naděje – (1938)
Historický obraz – 1945
Velký orloj – 1949 boj proti „buržoaznímu“ myšlení
Stalin – 1949
Zpěv míru - 1950
Z domoviny – 1951
Křídla – 1952
Chrpy a města – 1955
Nedokončená – 1960

Próza

Kronika z konce tisíciletí
Posedlost
Chtěla okrást lorda Blamingtona
Dolce farniente
Pan Marat
Jak vejce vejci
Monako – romaneto
Karneval – romaneto
Valérie a týden divů (1932)
Anička skřítek a Slaměný Hubert – pro děti, v roce 1983 vysílán večerníček
Sexuální nocturno (1931)
Věci, květiny, zvířátka a lidé pro děti – pro děti
Z mého života – paměti, o poetismu. (časopisecky v týdeníku Kultura 1957 a Kultura 1958, knižní vydání posmrtně,1959

Neviditelná Moskva (1935)
Ulice Git-le-Coeur (1936)
Pražský chodec (1938)

Dramata

Milenci z kiosku (1932)
Manon Lescaut (1940)
Loretka (1941)
Dnes ještě zapadá slunce nad Atlantidou (1956)
Tři mušketýři
Nový Figaro
Schovávaná na schodech