Tajemství starého dubu aneb o paměti stromů. Poučná kniha nejen pro mladé

Tajemství starého dubu aneb o paměti stromů.

Nejvyššího věku mezi stromy se v našich zemích dožívají duby, které patří k původním dřevinám na našem území a mohou se dožít 900 – 1 000 let. Na životě věkovitého památného dubu se kniha Tajemství starého dubu pokouší ukázat „paměť stromu“.

dub nej veledub trebonsko strom


Je neobvyklé, aby se v roli „hlavního hrdiny“ populárně-naučné knihy pro děti objevil strom - dub. V téhle knížce tomu tak je. Kniha se zabývá tím, jak vyrůstá strom, co se na něm mění během jeho života, co z toho je dáno přírodou a co ovlivnili lidé a současně ukazuje, jaké zásadní změny se staly v historii našeho národa během života takového stromu, jak se měnilo bydlení nebo oblékání, nápadné změny na stavbách, ale i v krajině.

tajemstvi stareho dubu

A autoři dodávají:

“Za rámec knihy, v níž chceme přiblížit „paměť stromu“, jsme zvolili rozhovor dědy a vnoučat. Snažíme se ukázat, co se stalo za dobu života jednoho starého dubu, tedy stromu, který patří k zdejším původním dřevinám a z našich stromů se dožívá nejdelšího věku. Od zasazení semenáčku století po století ukazujeme, jak se proměňuje strom a souběžně k jakým změnám došlo v naší zemi – o čem by mohl devět set let starý strom podat svědectví. Kdyby měl dar řeči.
Je to knížka o památném dubu, o jeho místu v životě lidí, o naší historii, ale také o vzájemných vztazích. Záměrem nejsou encyklopedické přehledy o jednotlivých obdobích, k tomu slouží i jiné knihy, ale snaha ukázat na výrazných událostech a vybraných osobnostech, co se stalo, jak se měnil život.“

Součástí textu jsou i vysvětlující poznámky u těch událostí a osobností, o nichž se autoři domnívají, že by měly být víc osvětleny.

Marie Hrušková / TAJEMSTVÍ STARÉHO DUBU / Ilustrovala Andrea Sloupová, Jaroslav Turek / Mladá fronta, 2007