Neobyčejný medvěd Flora, slon a mravenec. Oblíbené zvířátka Daisy Mrázkové

Neobyčejný medvěd Flora, slon a mravenec. Oblíbené zvířátka Daisy Mrázkové

V roce 2012 vydalo nakladatelství Baobab další reedici z roku 1980 této vynikající autorky Co by se stalo kdyby, v roce 2009 to byla novinka Píseň mravenčí chůvy, v roce 2007 to byly knížky dvě Můj medvěd Flóra a z nakladatelství Grantis knížku Haló, Jácíčku a v roce 2005 dvě literární ukázky ve výboru Gabriela Dubská dětem). Další čtyři reedice připravil Grantis od roku 2002. Je to málo nebo moc u tak skvělé autorky pro děti? Obě knížky, které zde připomínáme, jsou půvabné a „zvířátkové“. V obou se prolíná lyrika s epikou. A v obou autorka na osudech zvířátek seznamuje nejmenší čtenáře se světem kolem sebe, se základními otázkami života.

První z nich je knížka Slon a mravenec, kterou vydalo nakladatelství Grantis. Je to příběh o protikladech, toleranci a o lásce. České národní pohádky jsou obydlené princeznami a chasníky, ale i trpaslíky a obry. Tady ale není nikdo takový.

mrazkova slon mravenec ilustrace

Hlavními hrdiny knížky jsou veverka, slon a mravenec, kteří žijí společně v jeskyňce a jejich soužití není vůbec snadné. Vždyť jsou každý tolik jiný! Ale přesto: "Poslyš, veverko, řekla jednou veverce jiná veverka, copak je tohle za hospodářství, ten slon je pro tebe moc velký a ten mravenec je přece pro tebe moc malý, odstěhuj se od nich! Ale veverka řekla: Co tě napadá, co bych si bez nich počala, vždyť já je mám  ráda!"

mrazkova muj medved flora obal

Druhá z knížek vypráví obrazem a slovem příběh "druhého života" jednoho odhozeného plyšáka a jmenuje se Můj medvěd Flóra.
Hlava mu sice visí na poslední nitce, má natržené ucho, je zoufale špinavý a mokrý, ale autorka svěří Flóru do náruče rodiny, v níž mají všichni velké pochopení: jednak pro krásy starého světa a jednak pro dětskou fantazii. Právě ta uvede do pohybu příběh, respektive sled situací, v němž se hračka navlečená do komických růžových šatiček a s prvorepublikovou hučkou na hlavě, stane málem plnoprávným členem domácnosti – nejen že se koupe ve vaně a suší u topení, ale nechá se krmit buchtami a jablky, drnká na kytaru, čte z knížek, zasněně si prohlíží mapu Austrálie, kde se vesele prohánějí její předobrazy.
A jednoho dne dokonce rodiče vyloví ze schránky dopis, jehož adresátem je právě Flóra. To je důvod k cestě: z garáže se vyveze bílý trabant, tatínek půjčí medvědovi na chvíli řízení a "Flóra šněruje".

mrazkova muj medved flora ilustrace kniha

Autorka Daisy Mrázková sice příběh, prvně vydaný Albatrosem v roce 1973, určila dětem od čtyř do šesti, ale v jejím výtvarném rukopise se nezapře zkušenost s malířským světem "dospělých": a to jak v barevnosti a tvarosloví, tak v některých motivech.

mrazkova muj medved flora

Daisy Mrázková / SLON A MRAVENEC / Ústí nad Orlicí : Grantis, 2007. 2. vydání (1. vyd. Albatros, 1982)

Svět hrdinů Daisy Mrázkové, mimochodem v 70. letech jedna z průkopníků žánru bilderbuchu u nás, je křehký, plný drobných událostí.
Věci mají své osudy, které jsou dětskými hrdiny prožívány intenzivně jako jejich vlastní. Z každého příběhu je cítit lidská účast, vztah k věcem, přírodě, lidem. Autorka objevuje v dětech to vzácné, co se pak časem a věkem zasouvá na dno lidského nitra: něhu, cit, touhu po volnosti, smysl pro čest a spravedlnost. Svým čtenářům se nepodbízí, jen jim vypráví, sděluje, učí je vidět, slyšet, cítit a rozumět. Svými knihami jakoby hledala cestu z citové chudoby dnešního světa.

Daisy Mrázková / MŮJ MEDVĚD FLÓRA / Praha : Baobab, 2007. 3. vydání (1. vyd. Albatros, 1973)