Houslistka Mileny Fucimanové je určená ľuďom, ktorí ešte dokážu vnímať spriaznenosť slovenskej a českej kultúry

fucimanova milena basnirka

Kniha veršov, hudby a obrazov je určená ľuďom, ktorí ešte dokážu vnímať spriaznenosť slovenskej a českej kultúry.

Poéziu Mileny Fucimanovej, českej autorky, inšpirovali obrazy Květoslavy Fulierovej, bratislavskej výtvarníčky s moravskými koreňmi. Preklad veršov do slovenčiny je dielom slovenskej poetky Marty Hlušíkovej. Pôvodnú hudbu k veršom a obrazom skomponoval Ondřej Fuciman.

Dielo vzniklo ako podklad pre rovnomennú scénickú formu v naštudovaní brnenského Divadla hudby a poezie Agadir.

houslistka fucimanova

Knižná verzia sa snaží zachytiť lyriku aj silné emócie prítomné vo veršoch, obrazoch i hudbe. Netradičný, skôr bibliofilský, formát obsahuje štrnásť grafických listov s voľne sa prelínajúcimi textami v češtine a slovenčine.

Knihu doplňa CD so štúdiovým záznamom predstavenia.
    
Milena Fucimanová | Houslistka | Ilustrace Květa Fulierová | vydalo PRO, 2012
Príloha:    CD so záznamom predstavenia