Filozof a básník Egon Bondy na internetu

bondy egon web

Dílo filozofa, básníka, myslitele, spisovatele Egona Bondyho je celé na internetu. Najdete ho na adrese www.egonbondy.info  .


Na stránkách naleznete úryvky a plné texty děl Egona Bondyho. Jedná  se zejména o texty filozofické - ontologické a politické. Prostor je věnován i jeho poezii, beletrii a uměleckým recenzím. Dále zde naleznete množství rozhovorů s EB, které vyšly v médiích, recenzí jeho knih a různé biografické materiály... Konečně jsou zde publikovány i komentáře a rozvinutí myšlenek EB dalšími autory.

Z myšlenek Egona Bondyho:

Určitá struktura se začne chovat podle vlastního algoritmu, má svůj vlastní život, je jako živý organismus. To je maximálně důležité. Je to jeden z hlavních momentů Příběhu o příběhu (Bondyho poslední ontologická studie).

Kapitalismus je v prvé řadě sebežeroucí struktura. Zatímco feudalismus měl tendenci měl se konsolidovat, a nepovedlo se mu to, kapitalismus je od počátku založen na sebežrání. Ale i sebežeroucí se struktura chce ostat živá. Instinktivně si je vědomá, že nechce končit tím, že sama sebe sežere. Aby mohla pokračovat v autodestrukci, musí se živit z něčeho jiného. Pak vymýšlí strategie stále nové a rafinovanější.

Některé příklady samopohlcování jsou klasické a dály se už před 150 lety běžně. Některé se objevily až v současnosti, když finanční toky jsou na úrovni kasinového kapitalismu, lítá to přes počítačové sítě a švindlování je na takové technické úrovni, která dřív nebyla možná.

Sám princip kapitalismu zůstává nezměněn. Marx říká, že žádný výrobní způsob neodejde z dějin dřív, dokud nevyčerpá všechny své možnosti Proteovských proměn.
Nám připadá, že už je dosaženo posledního stadia, ale pravděpodobně asi ne, asi jsou ještě rezervy, ale už to začíná být stále obtížnější, riskantnější a zranitelnější. Sebežeroucí se struktura se začíná dostávat do kolize sama uvnitř sebe. V dnešní struktuře kasinového kapitalismu neudrží svůj kapitál stabilní, ten kapitál musí být neustále in fluxu. Ten kdo kapitál vlastní si není ani minutu jist. Keller (Vzestup a pád středních vrstev, SLON, 2000) píše o panice středních vrstev, které se domnívali ještě před 30-40 lety, že s nimi nikdo nehne, že jsou tak potřebné pro chod kapitalistické ekonomiky, že jejich místo je zaručené. Dokonce teorie manažerské revoluce, byla skutečně jeden čas plně akceptována. Tak oni jsou dneska, jak Keller říká, ve statusové panice. Nevědí dne ani hodiny, a to ani ty největší špičky, kdy budou mít šmytec. V této situaci, kdy neví, jestli jim zůstane halíř v kapse, je dneska každá i z těch nejvyšších společností.

Burian, Jan: Rozhovor s Egonem Bondym

Info web: www.egonbondy.info