Světoznámý dramatik Eugène Ionesco by Francouz nebo Rumun? Absurdní tahanice

ionesco rhinosceros

Už od roku 2007 majitelka autorských práv, Ionescova dcera Marie-France  tvrdě požaduje, aby Eugène Ionesco byl vždy uveden jako Francouz. To se samozřejmě nelíbí lidem kolem rumunských divadel, kteří ho považují za Rumuna.


Problém začal už v roce 2007, kdy se režisér Alexandru Dabija vyjádřil v programu k inscenaci Pět krátkých her o Ionescových dramatech jako o jednom z největších divadelních podvodů. Marie-France na to zareagovala neudělením této inscenaci povolení k zahraničním vystoupením.

Z reakce Ionescovy dcery Marie-France na tyto výčitky je patrné, že je na jedné straně uražena kritickými vyjádřeními o jejím otci jako o jednom z největších divadelních podvodníků či o někom, jehož dílo je přinejmenším diskutabilní (George Banu pro francouzskou televizi), na druhou stranu odmítla povolení projektu „divadelní karavany" - putování Ionescových inscenací po rumunských a evropských městech spojené s diskusemi odborníků.

Marie-France citáty z otcových deníků dokládá, že Ionesco se opravdu cítil více doma ve Francii než v Rumunsku a že vliv rumunské literatury na jeho vývoj bývá v Rumunsku velmi přeceňován.

Jeden z nejznámějších evropských dramatiků Eugène Ionesco (1909-1994) by se v roce 2009 dožil sta roků. Svými divadelními hrami výrazně ovlivnil tuto oblast, ale dnes by se v hrobě obracel, kdyby jen tušil, co se děje kolem jeho jména.

Eugène Ionesco (1909-1994)
byl francouzský dramatik a básník rumunského původu, nebo se také uvádí, že byl rumunský dramatik, žijící v Paříži. Je jeden z hlavních představitelů absurdního dramatu, a poprvé na sebe upozornil dramatem Plešatá zpěvačka (1948), kde mu byla  inspirací učebnice angličtiny, jejíž nesmyslný text, absurdní rozhovory a nesouvisející věty použil v této hře. Vznikla tak zvaná tragédie řeči.

Celé jeho dílo je pod vlivem poznání, že svět je plný utrpení a fanatických lidí, a proto se v jeho dramatech objevují tragické a bezradné vize světa, z něhož je jediné východisko - humor. Jeho díla jsou brilantním uměleckým vyjádřením lidské osamělosti uprostřed civilizace, a  často se zabývá věčným problémem vztahu společnosti a politické zvůle.


KNIHY

Nosorožec
Eugène Ionesco
Město zaplavené nosorožci. To je téma hry významného klasika aubsurdního divadla. Obraz společnosti, ve které se lidé proměňují v nosorožce, je stále varující metaforickým obrazem života v totalitní společnosti.

Plešatá zpěvačka. Židle
Eugène Ionesco
Plešatá zpěvačka s podtitulem Antihra byla v době svého vzniku objevem. Jde o první Ionescovo dramatické dílo, které zároveň otevírá cestu dalším tvůrcům tzv. absurdního divadla. Také Židle patří mezi Ionescova nejvýznamnější dramatická díla. Plešatá zpěvačka v překladu I. Zmatlíka a Židle v překladu V. Mikeše vycházejí v edici D jako 25. svazek

Král umírá

Eugène Ionesco
Hra klasika a významného tvůrce absurdního dramatu. Apokalyptická a zároveň groteskní vize rozpadajícího se království a jeho vládce krále Bérengera I., který nechce umírat. Oslovuje i dnešního čtenáře svým stále aktuálním poselstvím. 31. svazek edice D.