Goebbelsovo ministerstvo propagandy, likvidace vysokých škol a principy německé propagandy platné dodnes

Propaganda

V roce 1939 se začala v Protektorátu Čechy a Morava připravovat česká verze německého vzdělávání, která vrcholila v první fázi 17.11. 1939, kdy došlo k uzavření českých vysokých škol. O studium přišlo 15 172 studentů a bez práce se ocitlo víc jak 1300 pedagogů. Uzavření všech českých vysokých škol mělo trvat 3 roky.
Při této příležitosti došlo k zatčení 1200 studentů a devět představitelů studentských spolků bylo zastřeleno. Velká část jich byla deportována do koncentračních a pracovních táborů v Německu.

Rozhodně nebyla náhoda, že v hitlerovském Německu byl přesný název německého ministerstva školství a kultury "Reichministerium für Volksaufklärung und Propaganda". Neboli "Ministerstvo veřejného vzdělávání a propagandy".
Nebyla náhoda, že vzdělávání a propaganda, byly spojeny do jedné instituce, jehož ministr byl v letech 1933-1945 Joseph Goebbels (1897 -1945). Teprve po válce svět pochopil jak zhoubná indoktrinace mládeže skrz propagandu "volksaufklärung" byl státní veřejný systém vzdělávání Třetí říše, ale nepoučil se.

Ministerstvo bylo tenkrát organizováno do sedmi oddělení:
divize 1: správa a právní
divize 2: hromadné shromáždění; veřejné zdraví; mládí; závod
divize 3: vysílání
divize 4: národní a zahraniční tisk
divize 5: filmy a filmová cenzura
divize 6: umění, hudba a divadlo
divize 7: ochrana proti protiopatření, a to jak zahraniční, tak domácí

Joseph Goebbels, člen NSDAP, se stal v roce 1933 Reichsministrem pro propagandu a národní osvětu.
Hitler mu dal nejen důvěru, ale také moc nad německým rozhlasem, tiskem, filmem a divadlem. Od té doby inteligentní Goebbels používal velmi účelně a promyšleně všechna média na vzdělávání veřejnosti, kde německý národ byl vyvolený, Hitler Bůh a idea NSDAP posvěceným zákonem.

Sám byl stejně kvalitní řečník jako Hitler. Jeho znalosti masové psychologie byly základem nejen jeho proslovů, ale hlavně známých projevů Hitlera, grandiózně připravovaných v duchu starořímské doby. Jeho inscenace masových shromážděních a přehlídek byly nepřekonatelné, jak dokazuje v dokumentárních filmech vynikající režisérka Leni Riefenstahlová. Např. Vítězství víry (Der Sieg des Glaubens) nebo Triumf vůle (Triumph des Willens) či Tag der Freiheit - Unsere Wehrmacht (Den svobody - naše armáda)

V roce 1938 se Goebbels stal členem Hitlerova nejvyššího kabinetu a v roce 1944 ho Hitler pověřil organizováním mobilizace. Prvního května 1945 při útoku Rudé armády na srdce Berlína se svoji ženou zabil své děti a pak spáchali sebevraždu. Celou svou kariéru byl naprosto oddaný myšlence Vůdce a idejím NSDAP.

Níže uvedené principy propagandy se používají dodnes i v totalitních i demokratických společnostech na celém světě. Jsou ovšem daleko víc propracovanější.
Základní vstup do problematiky propagandy může být také vynikající kniha českého autora:
Psychologie propagandy. Úprava a podávání dezinformačních zpráv v médiích

1. Propaganda musí inteligentně počítat s veřejným míněním.
2. Propaganda musí být centrálně organizována jediným orgánem.
2a/ Je třeba vydat všechny základní direktivy propagandy.
2b/ Je třeba lidem vysvětlit propagandistické směrnice a hlídat morálku propagandistů.
2c/ Je třeba pečlivě dohlížet na činnost všech agentur, které mají propojení na propagandu.
3. Různé následky se musí zohlednit už při plánování.
4. Propaganda musí mít viditelný vliv na akce a politiku nepřítele.
4a/ Musí otevřeně šířit informace, jejichž obsah nebo tón způsobuje, že nepřítele vyvodí požadované závěry.
4b/ Propaganda musí nepřítele donutit, aby co nejvíc odhalovat své vlastní záměry.
5. Odtajněné informace musí být okamžitě k dispozici pro realizování propagandistické kampaně.
6. Propaganda musí být srozumitelná široké veřejnosti a musí být přenosná skrze všechna média.
7. Spolehlivost propagandy spočívá v její jasné deklaraci: Jednoznačné pravdivá nebo nepravdivá. Bez pochybností.
8. Účinnost propagandy posuzovat podle reakce nepřítele. Buď je ignorována nebo vyvrácena.
9. Důsledná analýza nepřátelské propagandy má určit, do jaké míry a jak má být cenzurována a jak ji využít ve vlastní propagandě.
10. Materiály z nepřátelské propagandy mohou být vždy použity pro vlastní propagandu.
11. Černobílá propaganda může být použita, pokud to cílová skupina vyžaduje pro lepší pochopení.
12. Propaganda je účinější, čím je víc cílená.
13. Propaganda musí být pečlivě načasována, musí začít v optimálním okamžiku, musí se opakovat až do chvíle snižování účinnosti.
14. Propaganda musí jasně pojmenovávat pomocí výrazných frází a sloganů.
15. Propaganda musí vyvolávat očekávané odpovědi, snadno zapamatovatelné. Pak ji lze použít opakovaně.
16. Propaganda musí zabránit šíření falešných nadějí, které mohou být velkou překážkou v budoucnosti.
17. Propaganda na domácí frontě musí vytvořit optimální úroveň úzkosti. Vyvolávat obavy z porážky, ale zároveň snižovat úzkost z následků porážky.
18. Propaganda na domácí frontě musí počítat s různou mírou frustrací z mimořádného nasazení, ale zároveň musí nabízet optimistické řešení.
19. Propaganda musí usnadnit manipulaci s agresí tím, že jasně určuje cíle nenávisti.
20. Propaganda může mít okamžitý vliv, pak se s ní musí okamžitě pracovat dál.