Ernest Seton. Spisovatel a vynikající ilustrátor moudře o stoupání na horu i nahoru

Ernest Seton. Spisovatel a vynikající ilustrátor

Daleko v našem jihozápadním kraji jest indiánská vesnice a vysoko z pouště za ní ční velká hora. Bylo považováno za velký skutek slézti horu, takže všichni hoši ve vesnici byli žádostivi tak učiniti. Jednoho dne náčelník řekl: 'Nuže, hoši, můžete všichni jíti dnes se pokusiti slézti horu. Vyjděte ihned po snídaní a jděte každý tak daleko, jak budete moci. Pak, až budete unaveni, vraťte se, ale každý mi přineste větvičku z místa, odkud se vrátíte.'

Odešli, plní naděje, každý se domnívaje, že jistě dojde vrcholu.
Ale brzy tlustý, zavalitý hoch pomalu se vracel a v ruce nesl náčelníkovi větvičku kaktusu.
Náčelník se usmál a řekl: 'Chlapče, ty jsi se nedostal ani k úpatí hory; přešel jsi jenom poušť.'
Později druhý hoch se vrátil. Nesl větvičku šalvějového keře.
'Ano,' řekl náčelník, 'došel jsi k úpatí hory, ale nelezl jsi nahoru.'
Následující měl větvičku osyky.
'Dobrá,' řekl náčelník, 'ty jsi vystoupil až k pramenům.'
Jiný přišel později a přinesl hlohové trny. Náčelník se usmál, když to viděl, a řekl: 'Ty jsi lezl, byl jsi až na prvé příkré skále.'
Později odpoledne jeden přišel s cedrovou větévkou a starý muž řekl: 'Výborně! Byl jsi v půli cesty.'
Za hodinu potom přišel jiný s větvičkou smrkovou. Jemu pověděl náčelník: 'Dobře; dostal jsi se k třetímu pásmu, slezl jsi tři čtvrtiny svahu.'

Slunce bylo nízko, když se poslední vrátil. Byl to krásně urostlý, nádherný hoch ušlechtilé povahy. Jeho ruce byly prázdny, když se blížil k náčelníkovi, avšak jeho tváře byly rozjařeny a řekl: 'Otče, nebylo stromů tam, kam jsem došel - neviděl jsem větviček, ale viděl jsem Ozářené Moře.'
Nyní tvář starého muže se rozjasnila také a zvolal hlasitě a se zápalem: 'Poznal jsem to!
Když jsem se ti podíval do tváře, poznal jsem to. Ty jsi byl na vrcholu. Nepotřebuješ žádných větviček na důkaz toho. Jest to psáno ve tvých očích a zvoní to v tvém hlasu. Hochu, pocítil jsi povznesení, viděl jsi slávu hory.'

Mějte toto na mysli, že odznaky, jež udělujeme za dosažení výkonů a odborů, nejsou ceny, jsou to pouze důkazy toho, co jste vykonali, jací jste byli. Jsou to pouze větvičky sesbírané na cestě, abyste věděli, jak daleko jste se dostali lezením nahoru.

seton bluejay

seton bear

seton vlk

seton kresby illustration