Spiknutí elit proti lidem a jejich zotročování pomoci stavů nouze. Metody, lidé, fakta

Paul Craig Roberts Spiknutí elit proti lidem

Kniha analyzuje a přináší důkazy, že od finančního kolapsu v roce 2008 se populace v mnoha zemích stala neklidnou tváří v tvář extrémní nerovnosti a zmenšujícím se životním šancím.

Západní elity ztratily schopnost zapojit své národy do spravedlivé společenské smlouvy a uchýlily se k rozdmýchávání strachu
.
Tu z terorismu, tu z ruské hrozby, tu vyhrožování smrtelným virem, přičemž se objevují další a další možnosti jak omezit moc většiny a udržet si moc.
V digitální ekonomice, myšlence o které je čím dál víc slyšet, bude jedna až dvě miliardy lidí brzy nadbytečná, ale je zřejmé, že nezůstane nečinná, ale bude klást jasný a silný odpor. Viz události z února 2022 v Kanadě.Freedom Convoy Canada 2022.

V této vynikající nové studii zkušený odborník na mezinárodní vztahy Kees van der Pijl ukazuje, jakým způsobem vládnoucí skupiny využily fiktivní virus covid-19 k vyhlášení celosvětového výjimečného stavu.
Mediálně navozená a neustále živená psychóza strachu, jim umožnila rozšířit svou moc, podkopat principy demokracie a státnosti a to velmi často hrubým způsobem, který by za normálních okolností nebylo možné realizovat. Kniha je jasným varováním elitám před sklouznutím k fašistickým metodám, které mají omezit vzpouru neklidných populací, které již nechtějí snést směrování k novému typu otroctví.

Kees van der Pijl / State of Emergency (Stavy nouze) - Keeping the Global Population in Check / Clariry Press /

Paul Craig Roberts o knize:

Ano, existuje spiknutí. Je to spiknutí elity proti nám ostatním. V provozu je už celá desetiletí. (staletí)

Elita je hrstka lidí, ale na různé úrovni ovládají veškerou moc.
Kontrolují tisk, televizi a sociální média, univerzity, think-tanky, vlády, finance, velkovýrobu, advokátní komory, zdravotní péči, většinu celebrit a mají své vlastní organizace, které se skládají z propojených ředitelství, jako je Bilderberg, Atlantic Council, Trilateral Komise, Rada pro zahraniční vztahy, skupina bývalých prezidentů centrálních bank G30, Světové ekonomické fórum, Světová banka, MMF. Stejní lidé tvoří správní rady a vrcholové vedení velkých korporací.

Shromáždění moci prošlo mnoha kroky.
Například během Clintonova režimu v USA byla různorodá a nezávislá média soustředěna v rukou šesti megaspolečností, které mělo povoleno nakupovat 90 % amerických médií. Koncentrace médií byla proti veškeré americké tradici. Regulace průmyslových odvětví byla opuštěna na základě ediktu Alana Greenspana, že „trhy se samoregulují“ a regulační agentury se staly marketingovými agenty pro dříve regulovaná průmyslová odvětví, jako je farmacie.
Shermanův antimonopolní zákon se stal mrtvým zákonem na základě tvrzení, že v globální ekonomice mohou konkurovat jen ti největší. Monopolní kontrola tak nahradila tržní ekonomiku.

Van Der Pijl vysvětluje, jak různé elitní sítě – nadnárodní, finanční, vládní atd. – pracují na společné agendě.
Elita využívá svou kontrolu nad nápady, komunikací a zábavou k tomu, aby nás lidi udržela v boji mezi sebou: republikáni versus demokraté, liberálové versus konzervativci, rasismus, práva žen, práva transgenderů, právo na potraty a rozptýlení ruskou hrozbou, Číňany Hrozba, teroristická hrozba. Skutečná hrozba zůstává neodhalena a nepozorována.

Klamání lidu je prioritním úkolem všech západních vlád, podporovaných zpravodajskými agenturami, IT korporacemi a médii.

Van Der Pijl je také konkrétní:

Řídící výbor konference Bilderberg například odráží vládnoucí mocenský blok:
Eric Schmidt (Google)
IT společnosti (Palantir) a podnikatelé (Peter Thiel)
belgický bankéř a mediální magnát Thomas Leysen, který je členem Trilaterální komise, Friends of Europe a Bilderberg Group
ředitelé a vedoucí pracovníci finančních institucí (Lazard , Deutsche Bank, investorská skupina Wallenberg ve Švédsku)

Tato skupina navazuje na další skupiny, jako je Cercle de Lorraine. Mezi členy je Christian Van Thillo, který vlastní prakticky celý belgický a nizozemský novinový trh.
Van Thillo je také ředitelem německé vydavatelské skupiny Bertelsmann.
Další člen, hrabě Maurice Lippens, je napojen na Friends of Europe, skupinu, jejíž členy jsou bývalý belgický premiér Guy Verhofstadt a bývalá evropská komisařka Neelie Kroes.

A také francouzská, americká a britská média, jejichž vlastníci jsou sdružováni prostřednictvím elitních organizací.

Think tanky jsou financovány vojenským/bezpečnostním komplexem a korporacemi.
Účelem think-tanků je poskytovat studie, které podporují zájmy jejich dárců – Northrop Grumman, Raytheon, Boeing, Lockheed Martin, Airbus, Pentagon, letectvo, armáda, ministerstvo pro vnitřní bezpečnost, ministerstvo zahraničí.

Největším příjemcem je RAND Corporation, která obdržela více než miliardu dolarů.
Dalšími příjemci vojensko-bezpečnostních štědrostí jsou Centrum pro novou americkou bezpečnost, jehož generální ředitelkou byla Victoria Nulandová, současná státní zástupkyně, Atlantická rada, Německý Marshallův fond, Středisko pro strategická a mezinárodní studia, kde jsem zastával předsednictví Williama Simona. v politické ekonomii tucet let a mými kolegy byli Henry Kissinger a Zbigniew Brzezinski. Nechal jsem si ujít příležitost být dobře odměňovaným intelektuálním služebníkem vládnoucí elity. Bojoval jsem s nimi a musel jsem opustit židli. Nedlouho poté jsem byl ze stejného důvodu vyhozen ze svých mediálních pozic. Pro disidenty z oficiálních narativů se stalo nemožné udělat kariéru v západním světě.

Kniha Van Der Pijla má 287 stran, ale je plná informací. Ne každá stránka udrží vaši pozornost a jeho celkový pohled nepotěší všechny, ale důkazy, které poskytuje, ukazují, jak elita shromažďovala a využívala moc a pokračuje v tom.


Finanční elity vládnou prodejným a nastrčeným politikům i nám všem.

Dotují konzervativce, jejichž vlastenectví podporuje „Ameriku na prvním místě“ a války proti organizovaným nepřátelům.
Dotují levici, jejíž obvinění podněcují odvádění pozornosti od tajné agendy.
Dotují liberály, jejichž myšlenky slouží k dekonstrukci a oslabení společnosti a usnadňují dobývání elity.

Drtivá většina Američanů a Evropanů je ponechána ve tmě a nechápe, že se jejich životy den ode dne dostávají pod větší kontrolu, aby se uvolnila cesta pro agendy, kterých si nejsou vědomi.

Čtení knihy Van Der Pijla pomůže nevědomým pochopit, co se děje.
Jak se díky prodejným politikům neuvěřitelně posiluje moc nadnírodních koncernů, jak se degraduje pojem demokracie, jak jsou zneužívány demokratické principy a jak do společnosti proniká duch korporátní totality.

Zdroj Paul Craig Roberts >>