Státní vlajky, symboly a státní suverenita. Jak se formovala světová hierarchie států

Státní symboly a státní suverenita


V této knize najdete informace o tom, jak se formovala světová hierarchie států, co to je a jak je vyjádřena státními vlajkami a jinými státními symboly.


Je mylné se domnívat, že světový systém státních vlajek se vyvinul sám od sebe. Kolik lidí, kteří se podíleli na vývoji a schvalování té či oné státní vlajky ve světě, by bylo upřímně překvapeno, kdyby se dozvěděli, že ty myšlenky a nápady, které považovali za své a na základě kterých vyvěsili konkrétní státní vlajku nad konkrétní zemí, se ukázaly, že jsou součástí schématu kontroly jejich vědomí.

Mysleli jste si, že celosvětový systém národních vlajek vznikl jen tak, sám od sebe?
Že jen pouhou souhrou okolností všechny státy používají vlajky stejného formátu, stejným způsobem a ke stejným účelům?
Že rozložení barev na vlajkách jen odráží nějakou národní tradici?
Tak to by bylo opravdu jen zdání. I světový systém státních vlajek má svůj řád a je řízen z nadnárodní úrovně. Dokonce i mnozí z těch, kteří se podíleli na vývoji a schvalovacím procesu národní vlajky, by se upřímně podivili, kdyby zjistili, že nápady použité při tvorbě vlajky, která jim nyní třepotá nad hlavou, jim mohly být vnuknuty metodou řízení vůdce.
V této knize naleznete odpovědi na otázky, jak byla formována světová hierarchie států, co vlastně znamená a jak se odráží na národních vlajkách a v další státní symbolice. A naopak, jak symboly předurčují směřování státu a dbají na jeho dodržování po dobu desetiletí, ba i staletí...

Světový systém státních symbolů a vlajek má svůj řád.
Mysleli jste si, že celosvětový systém národních vlajek vznikl jen tak sám od sebe? Že jen obyčejnou souhrou okolností všechny státy používají vlajky stejného formátu, stejným způsobem a ke stejným účelům? Že rozložení barev na vlajkách jen odráží nějakou národní tradici? Tak to by bylo opravdu jen zdání. I světový systém státních vlajek má svůj řád a je řízen z nadnárodní úrovně. Dokonce i mnozí z těch, kteří se podíleli na vývoji a schvalovacím procesu národní vlajky, by se upřímně divili, kdyby zjistili, že nápady použité při tvorbě vlajky, která jim nyní třepotá nad hlavou, jim mohly být vnuknuty metodou řízení vůdce.

V této knize naleznete odpovědi na otázky, jak byla formována světová hierarchie států, co vlastně znamená a jak se odráží na národních vlajkách av další státní symbolice. A naopak, jako symboly předurčují směřování státu a dbají na jeho dodržování během desetiletí, ba i staletí.

Knihu si můžete objednat: https://www.zakazanevzdelani.cz

CO A KDO JE PRACOVNÍ KOLEKTIV VP / Vnitřní prediktor /
Společenská iniciativní skupina, která se od roku 1987 zabývá vypracováním Koncepce společenské bezpečnosti (KSB). Prvotní kolektiv se zformoval z výzkumníků Petrohradské státní univerzity a důstojníků a vědců námořní flotily SSSR, a jejich cílem bylo analyzovat příčiny negativních tendencí směřování SSSR a vypracovat metody, které by pomohly předejít rozpadu Sovětského Svazu.
V roce 1987 iniciativní skupina vytvořila vnitřní prediktor SSSR. Navzdory kolapsu země se rozhodli název neměnit. Tito lidé se nazývají skupinou autorů. Když poprvé zahájili svou činnost, bylo rozhodnuto, že jejich práce bude podepsána vnitřním prediktorem (VP).
Jména zůstanou v zákulisí. O tom nejednou mluvili zástupci iniciativní skupiny, přednášející a popularizující poznatky.

Nejpopulárnější jsou Vladimir Zaznobin, Valerij Pjakin, Michail Veličko, Victor Efremov. Videa s jejich vystoupeními získávají obrovské množství zhlédnutí. Ale každý z těchto lidí specifikuje, že je jen členem skupiny autorů, ale nevede ji. Jména kolegů v práci nezveřejňují. Celý tým tak zůstává široké veřejnosti neznámý. Lidé však mají možnost seznámit se s knihami a články vytvořenými iniciativní skupinou. Proč se aktivisté ujali dost náročné práce na pochopení politických a civilizačních procesů, které se odehrávají ve světě? Prediktor SSSR si stanovil řadu globálních úkolů. Tito lidé viděli, že civilizace pod kontrolou „světové vlády“ jde do záhuby. Proto bylo zapotřebí najít východisko, jinou cestu rozvoje, ak tomu vytvořit jinou vědu, kulturu a dokonce i logiku společenského chování. Jak si dovedete představit, práce týmu měla být více analytická. To je to, co udělali bez vynucení událostí. Byly napsány články, reference, některé byly publikovány. Vnitřní prediktor SSSR, jehož knihy si postupně získávaly na popularitě, uvažoval o formování vlastní politické síly. Podle iniciativní skupiny bylo zapotřebí: Zapojit do činnosti co nejvíce lidí. Rozšiřovat nahromaděné znalosti.