Eco Umberto

eco umberto knihy

Umberto Eco (*5. 1. 1932, Alessandria – 19. 2. 2016, Milán)

sémiolog, estetik, filozof a spisovatel

Ital Umberto Eco byl jednoznačně jeden z nejvýznamnějších představitelů postmoderny 60. let 20. století. Zabýval se studiem středověké estetiky a kultury, zabýval se také tzv. recepční estetikou, která se zabývá „vnímatelem“ uměleckého díla, nikoli uměleckým dílem samým. Ve schematu literární komunikace „autor ⇒ text ⇒ čtenář“ prosazoval centrální úlohu textu, čímž navazoval na dědictví literárněvědného strukturalismu.
Od roku 1971 byl profesorem na katedře sémiotiky na univerzitě v Bologni. Prezident Univerzity San Marino, kde založil International Center for Semiotic and Cognitive Studies.

Beletrie:
Jméno růže (Il nome della rosa, 1980)
Jméno růže, Odeon, Praha 1985, přeložil Zdeněk Frýbort; doslov Jaroslav Kudrna
Jméno růže, Odeon, Praha 1988, přeložil Zdeněk Frýbort; doslov Jaroslav Kudrna
Jméno růže, Šimon & Šimon, Praha 1993, přeložil Zdeněk Frýbort
Jméno růže, Nakladatelství Josefa Šimona, Praha 1994, přeložil Zdeněk Frýbort; Ilustr. Vladimír Tesař
Jméno růže, Nakladatelství Josefa Šimona, Praha 1995, přeložil Zdeněk Frýbort
Jméno růže, Český klub, Praha 1999, přeložil Zdeněk Frýbort
Jméno růže, Český klub, Praha 2005, přeložil Zdeněk Frýbort
Jméno růže, Český klub, Praha 2007, přeložil Zdeněk Frýbort
Jméno růže, Český klub, Praha 2008, přeložil Zdeněk Frýbort
Jméno růže, Český klub, Praha 2009, přeložil Zdeněk Frýbort
Jméno růže, Český klub, Praha 2011, přeložil Zdeněk Frýbort
Jméno růže, Argo, Praha 2014, přeložil Zdeněk Frýbort
Foucaultovo kyvadlo (Il pendolo di Foucault, 1988)
Foucaultovo kyvadlo, Odeon, Praha 1991, přeložil Zdeněk Frýbort
Foucaultovo kyvadlo, Český klub : Simon and Simon, Praha 1999, přeložil,poznámku a vysvětlivku napsal Zdeněk Frýbort
Foucaultovo kyvadlo, Český klub, Praha 2001, přeložil Zdeněk Frýbort
Foucaultovo kyvadlo, Český klub, Praha 2005, přeložil Zdeněk Frýbort
Foucaultovo kyvadlo, Český klub, Praha 2007, přeložil Zdeněk Frýbort
Foucaultovo kyvadlo, Český klub, Praha 2009, přeložil Zdeněk Frýbort
Ostrov včerejšího dne (L'isola del giorno prima, 1994), česky 1995
Ostrov včerejšího dne, Nakladatelství Josefa Šimona, Praha 1994, přeložil Zdeněk Frýbort
Ostrov včerejšího dne, Argo, Praha 2001, přeložil Zdeněk Frýbort
Baudolino (Baudolino, 2000)
Baudolino, Argo, Praha 2001, přeložil Zdeněk Frýbort
Tajemný plamen královny Loany (La misteriosa fiamma della regina Loana, 2004)
Tajemný plamen královny Loany, Argo, Praha 2005, přeložila Alice Flemrová
Pražský hřbitov (Il cimitero di Praga, 2010)
Pražský hřbitov, Argo, Praha 2011, přeložil Jiří Pelán
Nulté číslo (Numero zero, 2015)
Nulté číslo, Argo, Praha 2015, přeložila Anežka Charvátová

Nebeletristické texty:
Il problema estetico in San Tommaso (/Estetika Tomáše Akvinského/, 1956; The Aesthetics of Thomas Aquinas, rev. ang. vydání 1988)
Umění a krása ve středověké estetice (Arte e bellezza nell' estetica medievale, 1959)
Umění a krása ve středověké estetice, Argo, Praha 1998, přeložil Zdeněk Frýbort
Umění a krása ve středověké estetice, Argo, Praha 2007, přeložil Zdeněk Frýbort
Otevřené dílo (Opera aperta, 1962, rev. 1976)
Otevřené dílo, elektronické „samizdatové“ vydání (PDF) bez udání překladatele či informací o vydání z něhož byl překlad pořízen
Diario Minimo (/Minimální deník/, 1963)
Skeptikové a těšitelé (Apocalittici e integrati, 1964)
Skeptikové a těšitelé, Svoboda, Praha 1995, přeložil Zdeněk Frýbort
Skeptikové a těšitelé, Argo, Praha 2006, přeložil Zdeněk Frýbort
Le poetiche di Joyce (/Joycova poetika/, 1965)
Il caso Bond (/Případ Bond/, spoluautor Oreste del Buono, 1965)
Le struttura asente (/Nepřítomná struktura/, 1968) - později přepracováno do Teorie sémiotiky
Il costume di casa (1973)
Teorie sémiotiky (Theory of Semiotics, 1976) - někdy též zmiňováno pod doslovným překladem z italského překladu jako Traktát o obecné sémiologii či Pojednání o obecné sémiotice
Teorie sémiotiky = A theory of semiotics, JAMU, Brno 2004, přeložil, doslov napsal a poznámkami opatřil Marek Sedláček
Teorie sémiotiky, Argo, Praha 2009, přeložil Marek Sedláček
Il Superuomo di massa (1976)
Dalla periferia dell'impero (1977)
Lector in fabula (1979)
Poznámky ke Jménu růže (Postille al nome della rosa, 1983)
in Světová literatura, 1986, č.2, Odeon, Praha 1986, přeložil Zdeněk Fýbort
Sette anni di desiderio (/Sedm let přání/, 1983)
Semiotica e filosofia del linguaggio (/Sémiotica a filozofie jazyka/, 1984)
De Bibliotheca (/Z knihovny/, 1986)
Meze interpretace (I limiti dell'interpretazione, 1990)
Meze interpretace, Karolinum, Praha 2004, z angličtiny (sic!) přeložil Ladislav Nagy
Il secondo diario minimo (/Druhý minimální deník/, 1992)
Hledání dokonalého jazyka v evropské kultuře (La ricerca della lingua perfetta nella cultura europea, 1993)
Hledání dokonalého jazyka v evropské kultuře, NLN - Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2001, přeložila Zora Jandová
Šest procházek literárními lesy (Six Walks in the Fictional Woods, 1994)
Šest procházek literárními lesy, Votobia, Olomouc 1997, přeložila Bronislava Grygová
O zrcadlech a jiné eseje : znak, reprezentace, iluze, obraz (Sugli specchi e altri saggi, 1995)
O zrcadlech a jiné eseje : znak, reprezentace, iluze, obraz, Mladá fronta, Praha 2002, přeložili Vladimír Mikeš a Veronika Valentová
Incontro - Encounter - Rencontre (1996, trojjazčně: italsky, anglicky, francouzsky)
Cinque scritti morali (/Pět mravních pojednání/, 1997)
Kant a ptakopysk (Kant e l'ornitorinco, 1997)
Kant a ptakopysk, Argo, Praha 2011, přeložil Pavel Štichauer
Serendipities: Language and Lunacy (1998)
Poznámky na krabičkách od sirek (La bustina di Minerva, 2000)
Poznámky na krabičkách od sirek, Argo, Praha 2008, přeložila Zora Obstová; poznámkami opatřili Stefano a Helena Giordanovi
Dire quasi la stessa cosa. Esperinze di traduzione (/Říci téměř to samé. Zkušenosti s překladem/, 2003)
O literatuře (Sulla letteratura, 2003)
O literatuře, Argo, Praha 2004, přeložila Alice Flemrová
Dějiny krásy (Storia della Bellezza, 2004)
Dějiny krásy, Argo, Praha 2005, přeložila Gabriela Chalupská a kol.
Dějiny ošklivosti (Storia della Bruttezza, 2007)
Dějiny ošklivosti, Argo, Praha 2007, přeložila Iva Adámková a kol.
Od stromu k labyrintu : historické studie o znaku a interpretaci (Dall'albero al labirinto : studi storici sul segno e l'interpretazione, 2007)
Od stromu k labyrintu : historické studie o znaku a interpretaci, Argo, Praha 2012, přeložili Zora Obstová a kol.
Bludiště seznamů (La Vertigine della Lista, 2009)
Bludiště seznamů, Argo, Praha 2009, přeložila Lenka Kováčová
Non sperate di liberarvi dei libri (/Knih se jen tak nezbavíme/, spoluautor Jean-Claud Carrièr, 2009)
Vytváření nepřítele a jiné příležitostné texty (Costruire il nemico e alti scritti occasionali, 2011)
Vytváření nepřítele a jiné příležitostné texty, Argo, Praha 2013, přeložily Kateřina Vinšová, Zora Jandová a Helena Lergetporer
Dějiny legendárních zemí a míst (Storia delle terre e dei luoghi leggendari, 2013)
Dějiny legendárních zemí a míst, Argo, Praha 2013, přeložili Jindřich Vacek, Helena Lergetporer a Pavel Štichauer

Neitalské výbory:
Mysl a smysl : Sémiotický pohled na svět, Moraviapress, Praha 2000, uspořádal Jiří Fiala
Zpověď mladého romanopisce, Argo, Praha 2013, z angličtiny přeložil Petr Fantys

Příručky:
Jak napsat diplomovou práci (Come si fa una tesi di laurea, 1977)
Jak napsat diplomovou práci, Votobia, Olomouc 1997, přeložil a předmluvu napsal Ivan Seidl

Publikace pro děti:
La bomba e il generale (/Bomba a generál/, 1966, přepracováno 1988)
I tre cosmonauti (/Tři kosmonauti/, 1966)
Gli gnomi di Gnu (/Gnómové ze Gnu/, 1992)