Krkonošské koledy pro čas Vánoční i kolední

Koledy

Druhý díl Krkonošských koled, který ji ž v padesátých letech nemohl vyjít a nikdy nevyšel. Doplněno notovými záznamy a dobovými obrázky.
Všem milovníkům sněhu, ledu, vánočních zvyků a tradic, všem milovníkům romantiky hor našich dědů a pradědů i všem prostým milovníkům Krkonoš
jest tato kniha určena ku radosti i poučení.

Tato snůška koled byla v celku hotova a připravena k tisku již o Vánocích v roce 1941.
Měla býti druhým dílem mých Krkonošských koled, jejichž první díl, vyšlý před Vánocemi 1939, byl tak nadšeně přijat. V okupaci nebylo na vydání pomyšlení, po převratu pan Krbal sliboval, ale nesplnil...
Josef Horák, v Rožďalovicích o Vánocích 1950.

Krkonošské koledy / © Josef Horák, dědicové, 2021 / Ilustration © František Janata, Jaroslav Skrbek, Aug. Pluhař / vydal Dauphin 2021 www.dauphin.cz

Josef Horák (1883 -1968) Učitel a řídící učitel na školách v Jablonci nad Jizerou, Kruhu u Jilemnice a v Martinicích. Byl zakladatelem a sbormistrem Pěveckého sdružení učitelů krkonošských, zároveň také amatérským regionálním etnografem, především sběratelem lidových koled, osvětovým pracovníkem a spisovatelem. Vydání se dočkaly Krkonošské koledy a Vánoční povídání o koledách z Podkrkonoší a příručka Občanská výchova. V rukopise zůstalo šest knížek povídek a postřehů z hor i „kraje“ a vzpomínkový sborník Rožďalovice na přelomu století. V rodných Rožďalovicích, kam se vrátil na penzi, založil a dirigoval pěvecký sbor a dal podnět ke vzniku tamního muzea.

vanoce koleda lada
Ilustrace Josef Lada