30 portrétů Milana Knížáka. klíčových. Třicet pozoruhodných i kontroverzních osobností

30 portrétů Milana Knížáka

Cyklus 30 portrétů významných, klíčových, pozoruhodných i kontroverzních osobností moderní éry napříč obory (filozofie, umění, hudba, politika, věda), který profesor Milan Knížák realizoval v průběhu letošního léta téměř „jedním dechem“, je unikátním výtvarným projektem. Milan Knížák vytvořil neobyčejné a svým obsahem monumentální dílo, které dalece přesahuje osobní vyznání – je jakousi sociologicko-kulturně-politickou bilancí tří staletí naší doby...

Poprvé jsem měla možnost vidět tento cyklus na fotografiích, a proto jsem byla při jeho zhlédnutí na výstavě velmi překvapena jeho „střídmějšími“ rozměry (každá deska o rozměru 72 x 54 cm), jež bych nečekala od autora, který všeobecně tíhne k velkým plátnům.
Dalším překvapením byla unifikace formátu a jistá úměrnost jindy tak gestických tahů (nebyl by to však Milan Knížák, kdyby si místy nedovolil určitou „divokost“, ať už v podobě kontrastních lettristických aj. prvků či barevnosti). Jedná se tedy již formou a tvůrčím zpracováním o mimořádně sevřený celek. Koherentnost souboru je umocněna velmi promyšlenou strukturou souvislostí, které autor podpořil svébytnou literární paralelou, autorským komentářem, simulujícím jakýsi „rejstřík“.

Tato konceptuální vazba, velmi osobní propojení individualit, jejich protikladnost i styčné plochy, činí cyklus 30 portrétů výjimečným a monumentálním dílem (a to i bez zmíněných velkých formátů). Morální a intelektuální výše, se kterou autor jednotlivé osobnosti vyvažuje (skutečnost, že některé postavy jsou pojaty kriticky, je samozřejmou součástí této rovnováhy), představuje výsostnou kvalitu celku. Zrcadlí se v něm obrovská zkušenost spolu s individuální sebekontrolou, osobní zodpovědností a neutuchající snahou vidět pravdu. Tento typický rys autorovy práce a charakteru je i zde dominantní.

Projekt 30 portrétů od Milana Knížáka je prezentován divákovi bez dnes tak obvyklých hysterických gest a křečovitého předstírání umělecké geniality.
V mých očích stojí vysoko nad současným kulturním marasmem. Dává nám nahlédnout do intelektuálního hájemství autora, jehož tvůrčí suverenita a vnitřní rovnováha se necítí být ohroženy pokorou a cudností, se kterou přistoupil k existenciálnímu (snad věčnému) tématu. Milan Knížák v tomto ojedinělém souboru vytvořil pevně ucelenou a velmi nenásilně interpretovanou strukturu, která formovala a doposud formuje intelektuální vědomí tvořivých myslí.

Rea Michalová

Více: Prof. Milan Knížák >>