700. výročí úmrtí Dante Alighieriho v Ravenně a restaurovaná hrobka

Dante

V Ravenně se v roce 2021 konaly vzpomínkové akce k 700. výročí úmrtí Dante Alighieriho, což má pro město, v němž jsou uloženy pozůstatky básníka, mimořádný význam.

Znovuotevření restaurované hrobky vrátilo harmonickou původní tvář hrobce, kterou na konci 18. století navrhl architekt Camillo Morigia.

Slavnostní událost organizuje Fondazione Ravenna Manifestazioni.

dante alighieri comedy vyrez
Domenico di Michelino, Dante a jeho světy (1465) – Florencie, katedrála Santa Maria del Fiore, levá boční loď. Obraz je dokladem o konání veřejné četby Božské komedie v době florentské republiky přímo v katedrále. Dante drží v ruce svou knihu, vedle něj je napravo zobrazena Florencie, nalevo peklo, v pozadí očistec a nahoře ráj.

Božská komedie od Dante Alighieriho (1265 – 1321) v originále La Divina Commedia, je jedno z nejvýznamnějších děl světové literatury vůbec.
Vzniklo pravděpodobně mezi lety 1307–1321. V Božské komedii samotné Dante uvádí, že se děj odehrává o Velikonocích roku 1300.
Obsahuje 3 velké zpěvy, které symbolicky reprezentují jedno umění. Peklo jest bezesporu skulpturální. Očistec jest malebný. Ráj pak symbolizuje hudbu. Dante zřejmě hudbu miloval a důkazem může být jedinečná harmonie jazyková, ale také velmi časté hudební odkazy např. známá část s pěvcem Carelou v Očistci nebo různé stupně blaženství v Ráji.

Koneckonců Dante o poezii píše... est fíctio reťhorica in musica posita.

Link: https://www.ravennafestival.live/

dante bozska komedie ukazka

Ukázka devítiverší je patrně nejslavnější a nejcitovanější částí díla. Jedná se o nápis nad branou, kterou se vstupuje do Pekla.
Překlad Otto František Babler. Peklo, Zpěv III., 1 – 9.

Per me si va ne la città dolente,
per me si va ne l'eterno dolore,
per me si va tra la perduta gente.
Giustizia mosse il mio alto fattore;
fecemi la divina podestate,
la somma sapïenza e 'l primo amore.
Dinanzi a me non fuor cose create
se non etterne, e io etterno duro.
Lasciate ogne speranza, voi ch'intrate
(Inferno, Canto III, vv 1 - 9)

Mnou prochází se k sídlu vyhoštěnců,
mnou prochází se do věčného bolu,
mnou prochází se k říši zatracenců,
pán spravedlnost dal mi do úkolu.
Mne zbudovala s boží všemocností
nejvyšší moudrost s první láskou spolu.
Dříve než já, jež trvám od věčnosti
nebylo nic, co taktéž věčným není.
Kdo vchází mnou ať naděje se zhostí!

dane peklo il ferno
Dante / Peklo / Inferno