Karel Zeman. Světový režisér, animátor, jedinečný průkopník fantastiky

zeman karek reziser
Průkopník světové filmové fantastiky Karel Zeman (3.11. 1910 – 5.4. 1989). Kdo ho v Česku nezná, je skutečným kulturním barbarem. "Osobně se domnívám, že se nachází mezi dvěma velikány. Využívá řemeslný jazyk Meliese, ale předjímá digitální řeč George Lucase,“ myslí si britský teoretik animace Paul Wells. A  Josef Sryck poznamenává:  „Je příkladem osudu malého muže (Zeman byl vysoký cca. 160 cm) z malé země, pracujícího v malém studiu, navíc s nepatrnými modely i rozpočtem, který přesto vítězil nad obry z celého světa.“


Jak to všechno začalo, Aix-en Provence, Baťa...
Asi první kontakt Karla Zemana s loutkovou tvorbou začal v jeho dětství u dětského loutkového divadla. Byl to být silný impuls o kterém napsal: „Ty loutky mi otevřely nový svět,  docela jiný než ten, který mne obklopoval. Utíkal jsem k nim, jejich svět jsem si přisvojoval, patřil jenom mně. V tomhle světě jsem byl principálem já“.

Pak přišlo období dospívání, škol a také cestování, které s jeho vzděláváním souvisí. Zeman tehdy prošel Jugoslávii, plavil se po Dunaji až skončil v jižní Francii, Aix-en Provence, kde studoval reklamní výtvarnictví a později v Marseille pracoval. Nebýt tenkrát nesmyslného povolovacího rozkazu, asi by tam zůstal. Vrátil se do Československa a vycestovat do Casablanky se mu už v roce 1938 nepodařilo, díky propadlému pasu. V okupovaném Československu pokračoval dál v práci reklamního výtvarníka a díky vítězství v soutěži firmy Baťa o nejlepší reklamní skříň, dostal se do Zlínských filmových ateliérů. A zde v podstatě zůstal po celý svůj život.

Vánoční sen a celoživotní konflikt s Týrlovou
První skutečný film, Vánoční sen, natočil ve Zlíně s Hermínou Týrlovou a Bořivojem Zemanem. Film však po dokončení shořel při požáru. Protože Týrlová tuto tragédii neunesla a skončila v nemocnici, dostali oba Zemanové a Šustr (zvuk) nabídku dílo natočit znovu. Film schválně dokončili až po skončení války a na mezinárodním filmovém festivalu v Cannes v roce 1946 dostali cenu za nejlepší loutkový film. V té chvíli do historie filmu vstupuje opět Hermína Týrlová, která požadovala, aby byla dodatečně uvedena na titulcích za námět. Myslela si, že Karel Zeman ji tam nenapsal schválně a od té chvíle, začíná pověstná rivalita mezi oběma umělci, což paradoxně české animační tvorbě jen pomohlo.

Prokouk jako agitační film a vynikající Zdeněk Liška
Pan Prokouk byl filmovým projektem od roku 1946 – 1949. Měl formu filmové agitky (Podkova pro štěstí. ) Později  vznikly další filmy jako: Pan Prokouk v pokušení, Pan Prokouk ouřaduje, Pan Prokouk filmuje a Pan Prokouk vynálezcem. Ve filmech je použita hudba Zdeňka Lišky, který pak desítky let kraloval českému filmu, a řekněme si na rovinu, kraluje dodnes, i když jeho jméno málokdo zná, jeho hudbu snad každý. Vynikající Liškova hudba se objevuje i u dalších Zemanových filmů.


Dva vynikající krátké filmy
V roce 1949 vzniká neobyčejné dílo Inspirace se skleněnými loutkami Brychta, tehdejšího předního skláře. Po něm na svět vyjukla vynikající loutková skoropohádka Král Lávra (1952) na námět K.H. Borovského. Film na svou dobu neobyčejně odvážný. Král Lávra dává v příběhu popravovat holiče, kteří poznali tajemství jeho oslích uší. Podobnost s tehdejší politickou situací víc než zřejmá. Jako první byli v inscenovaných procesech odsouzeni a popraveni za velezradu Horáková, Buchal, Pecl a Kalandra. (červen 1950)

Tyto dva filmy naznačily, že se rodí nový vynikající animátor, režisér.
A později se ukazuje, že Zeman byl výtvarníkem skutečně renesančním. Opravoval po kameramanech jejich zasvícení scény, v laboratořích měl pro sebe vyhrazen jeden střihací pult navíc. Na koleně kombinoval trikové i výtvarné postupy, které však dosahují v jeho filmech obdivuhodné jednoty. Jeho filmy nekopírují realitu, ale přinášejí půvabnou, starosvětskou fantazii, která nás ovšem vrací ke skutečnosti, předjímá naši budoucnost."

První velké filmové úspěchy a Cesta do pravěku
Po vynikajícím celovečerním a úspěšném filmu Poklad ptačího ostrova (1952) připravil Zeman na svou  dobu jedinečný světový námět i zpracování v podobě celovečerního filmu Cesta do pravěku (1955). Tři roky se film natáčel v ateliérech, nebo v exteriérech u řeky Moravy u Bzence v přírodní rezervaci Osypané břehy. Karel Zeman tenkrát využil předlohy geniálního českého malíře Zdeňka Buriana, který své obrazy z pravěku konzultoval s paleontologem prof. Josefem Augustou. Film byl jedinečný také v tom, že byl zároveň populárně vědecký a měl podat názorné vysvětlení o vzniku naší Země a o jejím vývoji. Mohu potvrdit, že dodnes film s nadšením sledují malé děti i mládež.
Film se nakonec stal hitem v 72 zemích světa a po 36 letech natočil americký režisér Spielberg Jurský park, který je Zemanem evidentně inspirovaný, i když příběh je podle předlohy spisovatele Michaela Crichtona.

cesta do praveku zeman
Z filmu Cesta do pravěku

„Uměl stvořit fantastičtější moře na Fryštáku u Holešova, než jak vypadalo skutečné v Itálii,“ řekl dětský herec z Ukradené vzducholodi Hanuš Bor

Série světově inovátorských trikových filmů
Dalším světovým inovátorským filmem byl Vynález zkázy (1958) ve kterém Zeman zcela jedinečnou kombinací historických rytin díla Julese Verna, animační trikové techniky a hraného filmu vytváří obdivuhodné dílo, které i dnes vyvolává nadšení. Následuje Baron Prášil (1961) na námět německého spisovatele Gottfrieda Biirgera, který ale Zeman pozměnil a dává zde humornou formou do protikladu myšlení současného mladého člověka Toníka a rokokového snílka barona Prášila.

Bláznova kronika (1964) Na příběhu dvou mušketýrech z třicetileté války vytvořil Zeman vynikající ukázku protiválečného filmu. Takový film by se měl povinně promítat každé generaci už na základní škole a povinně každý rok novinářským neumětelům.

Rok 1966 znamená návrat k námětu Julese Verna. Film Ukradená vzducholoď, ale vychází jen volně z Vernového románu Dva roky prázdnin. Příběh  pěti českých kluků, kteří se ocitají na pražské Jubilejní výstavě roku 1890, kde objeví řiditelnou vzducholoď podnikatele Findejse, se kterou odletí do světa, je další triumfem filmové trikové tvorby a hraného filmu.
V podobném duchu je vytvořen i film Na kometě (1970), který zcela názorně poukazuje na stupiditu vedení válek a neustálého zbrojení.

zeman baron prasil
Miloš Kopecký ve filmu Baron Prášil

Arabské pohádky o námořníku Sindibádovi
V letech 1971 -1975 vytváří krátké animované kreslené epizody: Dobrodružství námořníka Sindibáda (1971), Druhá cesta námořníka Sindibáda (1972), V zemi obrů (1973), Magnetová hora (1973), Létající koberec (1974), Mořský sultán (1974), Zkrocený démon námořníka Sindibáda (1974), které byly následně sestřiženy do jednoho celovečerního filmu.

Poslední skvělé filmy
Námět lužickosrbské pohádky Gottfrieda Preusslera Krabat byl na počátku předposledního filmu Čarodějův učeň (1977), na kterém spolupracovala i jeho dcera Ludmila Zeman, dnes žijící v Kanadě. Baladický příběh o lásce, která je silnější než prokletí mocného čaroděje byl natočený tzv. ploškovou technikou, kterou Zeman použil i u svého posledního filmu Pohádka o Honzíkovi a Mařence  (1980) na náměty českých lidových pohádek o Jeníkovi a Mařence.


Karel Zeman zemřel 5. dubna roku 1989. Jeho urna je uložena na Lesním hřbitově ve Zlíně.
Karel Zeman byl mimořádný umělec s těmi nejlepšími vlastnostmi. Pracovitý, talentovaný, nadšený a cílevědomý. Těžko budeme hledat v české kotlině i v budoucnu člověka, který si svým inovátorským dílem podmanil celý svět a do značné míry ovlivnil světovou animátorskou a trikovou tvorbu.

Filmy o Karlu Zemanovi:
Karel Zeman dětem (1980)
The Magic World of Karel Zeman (1962)

Knihy o Karlu Zemanovi:
Karel Zeman. 1. vyd. Editor Milada Hábová, Zdeněk Smejkal. V Brně: Blok, 1986, 104 s., 96 s. obr. příl.
SCHRICH, Josef. S malými muži dělat velké. Svět v obrazech. roč. 1947, č. 24, s. 18.
NOVOTNÝ, Petr. Osobnosti zlínského ateliéru, Karel Zeman *ppt prezentace+. Zlín, 2008. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Z cyklu přednášek „Cyklus O – fenomén Zlín“.
JERE, Wade Anastasia. Karel Zeman: Film Director, Artist, Production designer, Animator. EQU Press, 2012