Milan Kundera aneb co zmůže literatura? Kapitalistický svět nezaostává za kýčem komunistických režimů

Milan Kundera

V roce 2009 se konala v Brně mezinárodní konference: Milan Kundera aneb Co zmůže literatura? Bohumil Fořt, Jiří Kudrnáč a Petr Kyloušek čtenářům zprostředkovali výstup z této konference a vybrali a uspořádali příspěvky, které se vyslovovaly nejen k samotnému dílu autora. Kolektivní monografie obsahuje kladná i záporná vyjádření, snaží se o ucelenější pohled viz. také jedno vyjádření z knihy:

„Vynášejí ho do nebes, pohřbívají ho pět sáhů pod zem. Myslím si, že zasluhuje odstíněnější posouzení.“
Pol Vandromme o románu  Kniha smíchu a zapomnění                    

Dovolím si zde svůj osobní pohled na autora, velmi laický ve srovnání s odborníky, kteří se zde všichni v knize prezentují. S autorem jsem se čtenářsky setkala poprvé na prahu dospělosti, kdy jsem s ním slyšela rebelsky trávu růst v jeho básnických pásmech z šedesátých let, pak teprve následovaly romány a v poslední době eseje. Vzhledem k tomu, že jsem měla tu příležitost poznat dalšího našeho francouzského emigranta Jana Vladislava, zaujalo mě, jak se ti dva lidsky nesetkali. Jan Vladislav ho považoval za nedůvěryhodného, a protože vše se podle jeho názoru odráží v tvorbě jednotlivce, byly pro něj i jeho díla nedůvěryhodná. Chytrý spisovatel s výběrovou pamětí.  Nelze se divit bývalému studentovi profesora Václava Černého i pro jeho jiné životní zkušenosti  a pověstnou přímost. Mimochodem je škoda, že tam na té konferenci někdo nepřečetl esej V. Černého z doby, kdy Černému bylo šedesát a Kunderovi čtyřicet.

co zmuze literatura kundera

K politice se v knížce výstižně vyjadřuje Guy Scarpetta - Politický Kundera:

„Kýč? Kapitalistický svět ani v tomto ohledu nijak nezaostává za vševládným kýčem komunistických režimů. Na Západě kýč proniká do chování lidí, zaplavuje obrazovky, reklamu (v L´Identité je kýč hlavním zdrojem přijmů bývalých levičáků přeškolených na reklamní agenty).“

K morálce v díle Milana Kundery např. Bedřich Fučík viz. Otevřený deník Jana Vladislava:

„… obdivovat všehochuť dnešních emigrantů-spisovatelů a la Kundera, míchajících koktejly pikantních dějů, prošpikovaných sentimentalitou, senzačností a pornografií, hovějících dnešnímu měšťákovi."

Spor disidentů a jiné výhrady vyřeší čas, a zůstane tu dílo. Já bych se moc přimlouvala v duchu Viktora Fischla a jeho Písně o lítosti, aby se skutečně nedělaly předčasné závěry a spíš se politoval každý jedinec, který musel čelit nátlaku jakéhokoliv společenství proti osobní svobodě člověka. Valná většina v této monografii hodnotí Kunderu jako osobitý zjev v literatuře, ať už naší nebo světové.

I do takových úvah vás přenese vydání titulu Bohumil Fořt, Jiří Kudrnáč a Petr Kyloušek:  Milan Kundera aneb Co zmůže literatura? Soubor statí o díle Milana Kundery, vyd. Host, 2013