O dinosaurech. Čtivé knihy populárního Vladimíra Sochy

socha prednasky dinosaurus
Existuje málo mladých autorů, kteří své zanícené pro obor dokáži spojit s populárně naučnými knihami takovým způsobem, jako Vladimír Socha. Ten se již od mládí, a není to klišé, zabývá neznámou kapitolou vývoje naší planety - druhohorními obludami, které žily v naprosto jiném světě, než jaký známe dnes.
Milióny let trval jejich vývoj, který náhle skončil před 65 milióny lety. V mimořádně čtivých knihách Vladimíra Sochy najdete nejen odpovědi, ale i nezodpovězené otázky jejich existence. Možná nevíte, že své dinosaury má i České republika, jak dokazují tři nálezy z relativně nedávné doby.

socha knihy 1
Úžasný svět dinosaurů (2009, nakladatelství Triton)

Kniha pojednávající obecně o dinosaurech a jejich světě. Obsahuje množství informací o vývoji dinosaurů, jejich systematice, různých zajímavostech a kuriozitách nebo rekordech světa dinosaurů a pojednává například i o zajímavých lokalitách, kde se s pozůstatky či rekonstrukcemi dinosaurů můžete setkat na našem území a v okolních zemích.

Encyklopedie dinosaurů ve světle nejnovějších objevů (2010, nakladatelství Libri)
Kniha, jejímž zaměřením jsou zejména méně známé oblasti výzkumu dinosaurů a druhohorní přírody. Najdete zde například kapitoly o dějinách dinosauří renesance, o zdraví a nemocech dinosaurů, o možnostech vývoje hypotetických inteligentních dinosauroidů, o zajímavých evropských dinosaurech a mnohém dalším.

dinosauri socha
Dinosauři od Pekelného potoka (2010, nakladatelství Motto)

Kniha zaměřená především na dinosaury známé ze severoamerického souvrství Hell Creek (odtud název knihy; Hell Creek znamená doslova „pekelný potok/říčka“). Jde zároveň i o knižní zpracování dojmů a zážitků z jedinečných vykopávek v Montaně, kterých jsem se spolu se třemi dalšími Čechy účastnil v červenci roku 2009.
Dinosauři od Pekelného potoka. Vynikající popularizující kniha Vladimíra Sochy

socha po stopach dinosauru
Po stopách dinosaurů (2011, nakladatelství Triton)

Kniha tvořená příběhy ze světa dinosaurů, představující jejich osudy a pravděpodobný způsob života v průběhu celé dlouhé druhohorní éry. Jednotlivé příběhy jsou řazeny chronologicky a zahrnují období od středního triasu až po přelom křídy a paleocénu. Nechybí ani povídka zasazená do doby prvních objevů dinosaurů nebo fiktivní příběh civilizace hypotetických inteligentních dinosaurů.

Úžasný svět dinosaurů (2. doplněné a aktualizované vydání); (vyšla 4. 1. 2012, nakladatelství Triton)
Jedná se o text, který byl doplněn kvalitnějšími ilustracemi a množstvím nových fascinujících poznatků, jež se za necelé tři roky od vydání prvního dílu nashromáždily. Aktualizována byla i tradiční dinosauří statistika, přehled rekordů dinosauřího světa a mnohé další tabulky a přehledy.

socha objevy pod vrstvami
Objevy pod vrstvami času (2014, nakladatelství Computer Press)

Titul věnovaný zejména historii objevů (nejen) dinosauřích fosilií. Pojednává o málo známých nálezech zkamenělin již v předvědecké éře a postupuje dále skrze zajímavá období výzkumu. Zmíněny jsou například i archeologické objevy starověkých „paleontologů“, výzkumy v průběhu světových válek, nástup dinosauří renesance a mnoho dalšího.

socha neznami dinosauri
Neznámí dinosauři (2015, nakladatelství Mladá fronta)
Kniha nabízející přehlídku zhruba čtyřiceti relativně málo známých druhů dinosaurů (odtud název knihy) a doplněná nádhernými barevnými ilustracemi Lubomíra Kupčíka. V roce 2016 byla tato kniha nominována na prestižní cenu Zlatá stuha za nejlepší knihu pro mládež, vydanou v daném roce. Jako zatím jediná z mých knih má neobvyklý „obdélníkový“ formát.

socha posledni dny dinsaru v cechach
Poslední dny dinosaurů (2016, nakladatelství Radioservis)

Moje zatím první beletristické dílo (nepočítáme-li povídkovou knihu Po stopách dinosaurů), pojednávající o čtveřici cestovatelů časem, kteří se shodou náhod přesunou do období končící křídy a musí zde bojovat o život nejen vůči šílenému profesorovi a dinosaurům, ale zejména blížící se zkáze v podobě dopadající planetky Chicxulub. Většina údajů v knize přesně odpovídá zjištěným vědeckým poznatkům o průběhu této události.

Dinosauři v Čechách (2017, nakladatelství Vyšehrad)
Splnění jednoho z mých dlouhodobých cílů (táhnoucích se již k mým gymnaziálním studiím a Středoškolské odborné činnosti), a to podat českému čtenáři zajímavou formou ucelený přehled všech dosavadních fosilních objevů druhohorních plazů (zejména dinosaurů, mosasaurů, plesiosaurů a ptakoještěrů), učiněných na našem území.

socha posledni den druhohor velke vymirani
Velké vymírání na konci křídy (2017, nakladatelství Pavel Mervart)

Kniha, pojednávající svěží a stravitelnou formou o fantastické události, která navždy změnila přírodní svět a stála u zrodu „moderních“ ekosystémů, jejichž jsme dnes součástí. Obsahuje nejnovější ověřené informace o historii výzkumu katastrofy na konci křídy i o jejím pravděpodobném průběhu, důsledcích nebo třeba o možnosti budoucího ohrožení lidstva ze strany blízkozemních planetek.

Poslední den druhohor (2018, nakladatelství Vyšehrad)
Kniha na téma dopadu planetky Chicxulub a s ním souvisejícího vymírání na konci křídové periody před 66 miliony let. Stejně jako předchozí titul se věnuje problematice velmi zeširoka a popisuje prakticky všechny jeho aspekty, v tomto případě však v ještě větším záběru a šíři. Součástí knihy je i bohatý citační aparát a rozsáhlý přehled literatury i dostupných internetových zdrojů.

Vladimír Socha (*1982)
Pedagog, popularizátor paleontologie a archeologie. Vystudoval Pedagogickou fakultu UHK, v současnosti studuje doktorský studijní program na Přírodovědecké fakultě UK. Učí přírodopis a dějepis. Přednáší pro laickou veřejnost v různých vzdělávacích institucích. Jeho hlavním zájmem je paleontologie (tématika dinosaurů), historie (období pravěku a starověku) a biologie (vertebrátní zoologie).
Vladimír Socha. Opravdu poutavé vyprávění nejen o dinosaurech. Stačí se domluvit >>