Jak se dělá klasická kniha. Tři vynikající knihy o přípravě knih

Jak se dělá kniha

Možná jste někde viděli videa o tom jak se dělají knihy. V naprosté většině jsou strašné tím, že v nich nenajdete žádného zkušeného odborníka, redaktora, ale jen pytel opsaných žvástů, bez hlubší znalosti problému.
Jako protipól pokusům o propagaci celého procesu přípravy a výroby knihy bychom raději doporučili poněkud delší studium s knihami skutečných znalců a odborníků.

Vladimír Thiele: Jak se dělá kniha, 1957, SNDK
Vtipným slovem, ve dvaadvaceti kapitolách provádí autor mladého čtenáře dlouhou cestou, kterou prochází rukopis, než se dostane jako hotová kniha na knihkupecký pult do prodeje. Začátek cesty je uspisovatele,pakprocházínakladatelskou redakcí, sazárnou, tiskárnou, knihařstvím až do knihkupectví. Autor se též zmiňuje o vývoji písma a výrobě papíru a tak dává čtenáři celkově nahlédnout do všech tajemství vzniku knihy.

Leo Pavlát: Tajemství knihy: 1988, Albatros
Povídání o tom, odkud přišlo písmo, co je typografie, jak se dělá kniha, základy sazby, co je exlibris a mnoho dalšího pro všechny, které zajímá historie knihy i její výroba a užití. Bohatá obrazová příloha.

Vladimír Pistorius: Jak se dělá kniha, 2005, Paseka
Příručka o tom, jak se vydávají knihy. Čtenář v ní najde údaje o knižním trhu, základní technické pojmy, typografické minimum, informace o organizaci nakladatelství, o technologii nakladatelské práce, redakční praxi, o ekonomických záležitostech spojených s výrobou a prodejem knih, jakož i základní informace o právních normách týkajících se vydávání knih.
Vladimír Pistorius
Vladimír Pistorius (1951), nakladatel, který založil a řídil samizdatovou edici KE.78. V letech 1990-2000 vedl nakladatelství Mladá fronta. Dnes pracuje v nakladatelství Paseka.