Od hlíny k digitálnímu zápisu. Stručný vývoj písma a knihy o historii písma

Nejstarší písmo vzniklo ve 4. tisíciletí před.n.l. v povodí řek Eufratu a Tigridu. Je to písmo klínové. Vyrývalo se do hliněných tabulek, které se potom vypalovaly jako cihly.
Ve starověkém Egyptě bylo známo také písmo (hieroglifické, hieratické a jednoduché démotické), jímž se psalo na papyrus.

Papyrus je velmi tenká, dlouhá, rohožovitě slepená hmota z pásků sloupnutých z rákosu vodní rostliny zvané papyros. Tato hmota byla velmi lehká a křehká. Nebylo možno ji skládat, nýbrž pouze navinovat do svitků. Aby oba konce papyrusu netrpěly, byly upevněny na dřevěné hůlky. Tak vznikly svitkové knihy. Řekové a Římané kupovali papyrus od Egypťanů a popisovali jej svými písmy. Ve starověku byl papyrus velmi hledaným materiálem, což znamenalo, že tato rákosovitá rostlina téměř vymizela.

Voskové destičky. V Evropě se papyrus používal až asi do 9. století. Řekové a Římané zapisovali méně významné, neliterární záznamy, např. záznamy obchodní, na dřevěné voskované destičky. Do vosku psali rýtkem. Několik voskovaných destiček se spojovalo řemínkem, motouzem nebo kroužkem; byl to tzv. špalíček (kodex). Názvu se užívalo později i u pergamenových knih.

Pergamen. V českých zemích měly nejstarší latinské a náboženské rukopisné knihy také tvar svitků, většinou však měly kodexový tvar. Pergamen získal svůj název pravděpodobně podle maloasijského města Pergamon. Je to tenká kůže mladých domácích zvířat (ovcí, telat, koz a oslů) vypnutá, zpracovaná vápenným blátem, oškrabaná a vyhlazená. Je téměř nezničitelná (lze ji dobře ohýbat) a dobře se na ni píše, kreslí a maluje. Napsaný text je možno seškrabat a psát na pergamen znova.

Papír má sice jméno odvozené od starověkého papyrusu, avšak je to hmota vzniklá zplstěním rostlinných vláken vodou na sítu. Tato výrobní technika se dostala přes celý Střední východ do Evropy přibližně v 10. století. Je to vynález staré Číny (C´chaj Lun -105 n.l.), kde byl postup výroby přísně utajován. U nás pocházejí nezaručené zmínky o jeho výrobě z doby vlády Karla IV. Tento papír připomínal papyrus, a proto převzal i jeho jméno.

Doporučujeme knihy:

Velká kniha kaligrafie -- Vzorová písma Západu i Východu, 45 projektů krok za krokem
Autor: Clemison, Ralph
Základní ilustrovaná příručka k poznání jedinečného umění krásného písma. Zahrnuje všeobecnou historii kaligrafie i historii vývoje jednotlivých systémů písma. Obsahuje i oddíl vysvětlivek, který vám poskytne ucelený přehled o terminologii. Byla napsána týmem světově proslulých odborníků a je vhodná jak pro uvedení do tajů nového koníčku, tak i jako průvodce při zdokonalení dovedností.

Čínské písmo
Autor: Zádrapa, Lukáš; Pejčochová, Michaela
Populárně naučná příručka uvádějící čtenáře do problematiky čínského znakového písma. Spíše než na praktické návody je zaměřena na povahu této písemné soustavy a především na širší společenský kontext, v němž se vyvinula a byla a je užívána. Obsahuje tři díly. První se zabývá čínskými znaky samotnými, jejich stavbou a funkcí, nicméně také stručně připomíná
dějiny jejich poznávání v evropském vzdělaneckém prostředí.

Encyklopedie písem světa I. -- Písma Evropy, Kavkazu a helénské oblasti
Autor: Mojdl, Lubor
Svým pojetím, rozsahem i úvodem je to vlastně první encyklopedická příručka věnovaná jednotlivým písemným systémům (a jejich varietám), která vychází v češtině. Zahrnuje všechny písemné systémy užívané v prostoru Evropy, Kavkazu a oblasti helénského vlivu (mj. Malá Asie) včetně importovaných: židovské písmo, kalmycké písmo, maďarské a staroturecké runy atd.

Vývoj písma v kostce
Autor: Čapka, František & Santlerová, Květoslava:  Mgr. Jitka Spiesová
Stručná a přehledná učebnice dějin písma.

Písmo – paměť lidstva
Autor: Georges, Jean
Historie písma doplněná velkým množstvím barevných obrázků. Celkem pěkné až na nezdařilý překlad „zo slovenčiny“.

Dějiny písma, knihy a knihtisku
Autor: Horák, František

Krásné písmo ve vývoji latinky I, II.
Autor: Muzika František
Podrobné dějiny písma od prvopočátků do 60. let. Mimořádná publikace s nesčetnými ukázkami písem. Koho zajímá písmo a typografie, musí mít tyto svazky ve své knihovně.

Panoptikum symbolů, značek a znamení.
Autor: Mysliveček, Milan
Ojedinělá encyklopedie symbolů a jejich významů v kontextu středoevropské kultury. Doplněno množstvím ne příliš kvalitních reprodukcí.

Doporučujeme návštěvu:
Dějiny knihy a knihtisku od počátků do současnosti
Muzeum knihy - Žďár nad Sázavou