Jenský kodex aneb O oklamání a zmámení křesťanstva skrze zlé kněžstvo

Jenský kodex aneb O oklamání a zmámení křesťanstva skrze zlé kněžstvo

Rukopis Jenského kodexu vznikl v Čechách mezi lety 1490 – 1510. Je psán česky a latinsky, má 120 listů (z toho 111 listů je papírových, devět na pergamenu).

V rukopisu je 122 iluminací. Řada iluminací z Jenského kodexu je velmi známá.
Např. ilustrace Žižka v čele vojsk byla otištěna na dvacetikorunové bankovce, užívané před rokem 1989. Dobře známá je také scéna boje husitů s křižáky, na níž je velmi zřejmá krvelačnost a krutost té doby. Napichování malých děti na kopí apod.

V první polovině 16. století opustil Jenský kodex za neznámých okolností Čechy a ležel v Univerzitní knihovně v německé Jeně, podle níž získal také své jméno. Zpátky se rukopis navrátil po více než 400 letech v roce 1951 jako státní dar prezidenta NDR Klementu Gottwaldovi.

jensky kodex 1

Jenský kodex je souborem několika literárních textů:
Zrcadlo všeho křesťanstva
List Luciperův Lvovi z Rožmitálu
O oklamání a zmámení křesťanstva skrze zlé kněžstvo
Hádání Chytrosti s Upřímností
Zrcadlo o posledních věcech člověka

Faksimile jako kniha
Dvousvazkový komplet faksimile je opatřen komentářem, který napsali přední odborníci na husitství a středověk, jako je František Šmahel a Ivan Hlaváček.
Vydalo nakladatelství Gallery, s.r.o., 2010

Kde můžete kodex vidět...
Unikátní husitský rukopis je pro své stáří velmi choulostivý a nebude v budoucích letech vystavován.