Vyšehradský kodex. Jeden z našich nejvýznamnějších a nejcennějších rukopisů

Vyšehradský kodex

Vyšehradský Kodex je jeden z našich nejvýznamnějších a nejcennějších rukopisů dochovaných v Čechách je od roku 2005 národní kulturní památkou.
Kodex, jinak také zvaný Korunovační evangelistář, vznikal od sedmdesátých let 11. století a byl urychleně dokončen k příležitosti královské korunovace Vratislava II. na českého krále konané v biskupském kostele na Pražském hradě a byl mu během této události dne 15. června 1085 pravděpodobně i předán.

Má rozměry 415 × 340 mm a obsahuje 108 pergamenových listů, které jsou zhotoveny z 55 telecích kůží.
Celkem 26 stran je zdobeno obrazy evangelistů, genealogií rodu Kristova, čtyřmi předobrazy ze Starého zákona a christologickým cyklem o 29 výjevech.

Kdo vyrobil a sepsal kodex se dodnes přesně neví.
Jistě víme, že naprostou většinu rukopisu napsal jeden písař. Závěry nejnovější české literatury předpokládají, že Vyšehradský kodex byl psán a zdoben v prostředí bavorské klášterní školy s využitím dalších impulsů z knižní malby řezenské, reichenavské a echternašské. Místem vzniku bylo nejspíše řezenské skriptorium Emmerames, kde se v iniciálách navazovalo na podněty z Tegernsee, příznačné i pro iniciály Kodexu vyšehradského. Vratislav II. kodex zařadil do svých sbírek na Vyšehradě, kde sídlil, odtud jeho část názvu vyšehradský.

vysehradsky kodex 1
Kde byl a je k vidění...
Kodex byl vystavován koncem 50. let 20. století v Paříži. V Klementinu byl vystaven v listopadu 1969 v rámci výstavy Z dějin české literatury. Zatím naposled se konala výstava v Zrcadlové síni v Klementinu 31.1. až 1. 2. 2015.

Digitalizovaný originál na www. manuscriptum.cz
Vyšehradský kodex a další staré rukopisy na Tempus Libri

Doporučené knihy o kodexu:
J. Mašín. Kodex Vyšehradensis. Praga 1970.
Merhautová, Anežka; Spunar, Pavel. Kodex vyšehradský. Korunovační evangelistář prvního českého krále. Praha 2006.

vysehradsky kodex 2