Putování s básníkem Mnoháčkem na podporu osvěty autismu

mnohacek autismus

610 kilometrů po svých ušel básník Mnoháček Zgublačenko. Na své pouti od 1. do 31. března 2013 obešel zhruba na čtyři desítky měst a vísek, ve kterých besedoval v kulturních centrech na téma autismus.


K tomuto činu ho vedl fakt, že sám má diagnostikován Aspergerův syndromem a dobře ví, s jakými problémy se musí potýkat.
610 rozhodně není jen tak nahodilé číslo - 2.4.2013 uplyne 610 560 hodin ode dne, kdy vyšla práce Dr. H. Aspergera "Die Autistischen Psychopathen im Kindesalter", takže básník symbolicky ujde za každou uplynulou hodinu metr trati. To nejdůležitější na svém putování vidí v setkávání se s lidmi, v tom, že s nimi může promluvit, podělit se o své zkušenosti a dodat naději těm, kteří si myslí, že s autismem není možné vést plnohodnotný život.
Více: www.zgublacenko.cz


Mnoháček Zgublačenko svým entuziazmem neustále přesvědčuje, že ačkoliv je autismus je pro mnoho lidí průšvih, může přinést do života mimořádné obohacení a rozhodně nejsou pro tyto lidi všude dveře jen zavřené.
Pro šíření osvěty autismu je tato forma určitě velmi příhodná. A právě proto se APLA Praha, střední Čechy, o.s. - asociace pomáhající lidem s autismem a občanské sdružení Adventor rozhodli převzít nad touto ojedinělou akcí záštitu. Dne 23. 3. se příznivci organizace a několik známých VIP osobností přidá k panu Zgublačenkovi v Berouně a projdou s ním zhruba 5 kilometrovou  trasu do Svatého Jana pod Skalou, kde bude kromě besedy s básníkem a několika odborníky na téma autismus připraven i další zajímavý program jak pro dospělé, tak pro děti, na které čeká například divadélko a spousta soutěží a her. Poté se lze opět připojit k básníkovu putování a dojít s ním na Karlštejn nebo až do Černošic.

Mnoháček Zgublačenko je známý jako básník a hudebník Mnoháček Zgublačenko. Od roku 2000 do roku 2013 jsem se věnoval umělecké tvorbě. Postupem času jsem se stal respektovaným autorem. Svoje aktivity jsem zaměřoval na aktuální témata, na vytváření chytlavých propagačních textů, sloganů a hudby. Dále jsem pořádal autorská čtení s humornými říkankami, dětskými básničkami s ukázkou své hudby a videí. Nyní se věnuji převážně podnikání a autorským vystoupením se věnuji pouze na pozvání pro své přátele. Vytvářím také společensko-prospěšné projekty: "Putování s básníkem" a "Putování po proudu vody". Pseudonym Mnoháček Zgublačenko je slovní hříčka a doslova znamená „mnoho zhubnul“.

Mezi jeho známé projekty patří:

Více: www.zgublacenko.cz