V indiánském zajetí. Unesený John Tanner 30 let mezi indiány. Biografie, historie, genocida

V indiánském zajetí. Unesený John Tanner třicet let mezi lesními indiány

Osobní zkušenost a historicky velmi poučně vyprávění člověka o indiánské kultuře severoamerických lesních indiánů na přelomu 18.–19. století. Skutečný příběh chlapce, kterého unesli Otawové, později žil u Ojibwejů.

Mimořádně zajímavé a poučně vyprávění člověka, který prožil mezi lesními indiány cca 30 let (1795-1825) pod indiánským jménem Shaw-shaw-wa-be-na-se. Vzal si za ženu Indiánku a stal se lovcem a válečníkem. Po návratu do bílé civilizace pracoval  jako skaut, tlumočník a průvodce, později jako obchodník s kožešinami.

V příběhu knihy nalezneme dosti přesná historická fakta o způsobech genocidy indiánské komunity a kultury americkými přistěhovalci na základě pokynů americké vlády. Samozřejmě nechybí ani významné etnografické vsuvky o kultuře a způsobu života Ottawů a Odžibwejů.
Dodnes ale není známý ani rok narození Tannera ani jeho úmrtí, protože v roce 1846 zmizel beze stopy. Můžeme se jen dohadovat, zda se jednalo o neštěstí nebo plánovaný odchod do divočiny.

První vydání knihy:
Vzpomínky Johna Tannera byly publikovány jako Vyprávění o zajetí a dobrodružstvích Johna Tannera , ( americký tlumočník v Saut de Ste. Marie ,) během třicetiletého pobytu mezi Indiány ve vnitrozemí Severní Ameriky , ed. Edwin James (New York, 1830; repr., intro. N. M. Loomis, Minneapolis, Minnesota, 1956).
Dílo bylo následně přeloženo do francouzštiny a němčiny.
Tannerův příběh byl převyprávěn ve zkrácené verzi, kterou upravil James Macaulay, Šedý jestřáb: život a dobrodružství mezi červenými Indiány (Londýn, 1883).

V indiánském zajetí / John Tanner a Edwin James / překlad: Josef Cincibus / Ilustrace: Zdeněk Seydl / Orbis, Praha 1956

Seznamte se s Johnem Tannerem
Hartwell Bowsfield

V roce 1789 se reverend John Tanner z Virginie přestěhoval se svou rodinou do nebezpečné indické země na řece Ohio v Kentucky. Nedlouho poté byl jeho osmiletý syn John ukraden indiánem z Ottawy. Když se bílí osadníci z okresu pokusili pronásledovat, Indián utekl na západní stranu Huronského jezera, kde mladý John Tanner strávil dva bídné roky se svými vězniteli v indiánské vesnici Sau-ge-nong. Jeho život v zajetí se poněkud zlepšil, když ho koupila stárnoucí indická princezna z kmene Ottawa jménem Net-No-Kwa. Net-No-Kwa měla velký vliv na svůj lid a na obchodníky s kožešinami v zemi. Na kánoi jí byla povolena vlajka a při návštěvách Michilimackinacu byla pozdravena střelbou z pistole z pevnosti.

Mladý zajatec byl vzat na mnoho loveckých výprav a seznámil se se zemí až k řece Little Saskatchewan, která se vlévá do Assiniboine hned za současným místem Brandon. Při jedné zpáteční cestě ze západu Indiáni plánovali tábořit na rozcestí řek Red a Assiniboine. Net-No-Kwa slyšela výkřik sovy z jedné strany řeky a pak odpověď z druhé. Pak se ozval třetí výkřik. To byly signály Siouxů podobných válce. Mladý John se učil nebezpečnému životu lovu a soužití s ​​indiány. Aby unikli Siouxům, Indiáni se neutábořili na rozcestí, ale zabočili doprostřed Rudé řeky, minuli nebezpečnou léčku a dostali se k ústí řeky Winnipeg. Tam v bezpečí sklízeli divokou rýži.

V roce 1800 se John oženil s indickou dívkou jménem Mis-Kwa-Bun-O-Kwa, což znamená Rudá obloha rána. Nyní byl zcela zvyklý na indiánský způsob života a stal se známým lovcem a účastnil se válečných výprav proti Siouxům. V roce 1801 se s ním setkal obchodník s kožešinami Daniel Harmon a do svého deníku si poznamenal, že John mluvil pouze Saulteaux, jeho lidé na něj pohlíželi jako na náčelníka a byl jako Indián ve všech směrech kromě barvy.

Brzy poté, co se osadníci Selkirk usadili na Rudé řece, John navštívil osadu a stal se známým lordu Selkirkovi. Byly to dny velkého soupeření mezi společností Hudson's Bay Company a společností North West Company o kontrolu obchodu s kožešinami na Západě. Během zimy 1816-17 měli Nor'Westerové pod kontrolou Selkirkův podnik ve Fort Douglas. Lord Selkirk držel Fort William a byl odhodlán získat zpět svou pevnost v osadě. Brzy na jaře 1817 vyslal vojenskou výpravu a jako průvodce zaměstnal Johna Tannera. Poté, co pomohl Selkirk dobýt Fort Douglas od Nor' Westers, dostal John 20 liber.

Když Selkirkovi řekli, že si Tanner zaslouží mnohem víc, začal se o Johna zajímat, prozkoumal jeho příběh, vyslechl příběh o jeho zajetí a rozhodl se najít Johnovy rodiče. Johnova vzpomínka na dětství byla téměř pryč, ale myslel si, že se jmenuje Taylor. Selkirk vydal oběžníky v novinách ve Spojených státech a podařilo se mu najít Johnovu rodinu. Ukázalo se, že Taylor bylo jméno blízkých přátel rodiny Tannerových.

Během let 1818 až 1822 strávil většinu času se svým otcem a sestrami v Kentucky a na Mississippi. Počátek tohoto období pro něj musel být těžký, protože neuměl anglicky. Vrátil se do Mackinac v roce 1822, kde nechal své děti ve škole. Nyní byl způsobilý jednat jako tlumočník, ale protože žádná práce tohoto druhu nebyla k dispozici, šel pracovat jako obchodník pro American Fur Company v Rainy Lake.

Později se vrátil do Red River, aby našel své starší děti. Když se vracel do Mackinacu se svou ženou a dcerami, byl zastřelen odpadlíkem Indiánem. Jeho rodina ho opustila a dva muži z Red River, pan Grant a pan Stewart, ho odnesli zpět do Rainy Lake. Zůstal tam rok a půl, když byl v pracovní neschopnosti. Po uzdravení byl zaměstnán jako tlumočník v Mackinacu. V roce 1828 odjel do New Yorku, aby se podíval na vydání svého vyprávění.

Po návratu odešel jako tlumočník do Saulte Ste. Marie, kde zůstal až do roku 1846. V tomto roce byl obviněn z vraždy Jamese Schoolcrofta a zcela zmizel. O několik let později byla nalezena kostra, která byla považována za kostru Johna Tannera, a později se ještě umírající muž přiznal k vraždě, ze které byl obviněn.

John Tanner, průvodce a tlumočník, byl vzděláván lesy a jejich lidmi. Jeho život byl vždy neklidný a nebezpečný. Když žil v divočině s Indiány, měl na ně velký vliv, protože znal jejich jazyk a jejich zvyky. Takoví muži jako John Tanner pomáhali bělochovi ve všech jeho jednáních s Indiánem a usnadňovali obchod s kožešinami a později osidlování země.

Pokud byste si chtěli o Johnu Tannerovi přečíst více, zjistíte, že jeho příběh je vyprávěn v knize s názvem Black Falcon od Olive Knox . V 70. letech 19. století se vnuk Johna Tannera usadil na malé řece Saskatchewan, kde nyní stojí město Minnedosa. V prvních letech provozoval na této řece přívoz, podle něhož osada převzala svůj původní název „Tanner's Crossing“ .

Zdroj: