Je demokracie pouhým výplodem naší fantazie nebo je to iluzórní představa o fungování společnosti?

Laitmanova úvaha o demokracii

Laitmanova úvaha je jednoduchá: Pouze prostřednictvím jednoty a spojení můžeme vyřešit všechny naše problémy, ať už osobní nebo globální, a vytvořit tak lepší svět pro naše děti.

Víme, že demokracie pochází z řečtiny a znamená „vládu lidí“. Současný boj o moc v Americe ukazuje velmi jasně jednu věc: V Americe neexistuje žádná vláda. To znamená, že v Americe mohla existovat vláda lidí, i když krátká, ale když necháte lidi vládnout, dostanete tyranii. Nezáleží na tom, zda je tyranie vylíčena jako demokratická, předstírá, že odráží vůli lidí, nebo jak to ve skutečnosti je: represivní despotismus.

Problém demokracie není v tom, že by to byl špatný nápad. Svoboda, rovnost a spravedlnost pro všechny jsou ušlechtilé pojmy. Bohužel se to nemůže stát. Nikdy se to nestalo a nikdy se to nestane, dokud se nenaučíme hodnotám, které jsou nutné k tomu, abychom vůbec mohli mluvit o svobodě a rovnosti.

Protože nás to nikdy neučili, nikdy jsme neměli demokracii.
Měli jsme spoustu falešných, manipulativních vlád, které předstírají, že se starají o blaho lidí, zatímco ve skutečnosti dohlížejí na pokračování své vlastní kontroly. A protože jsme nikdy nebyli poučeni, jak, nebo dokonce proč bychom měli být všichni rovní a svobodní, vždy jsme nakonec podlehli své základní egoistické povaze a strhli demokratickou masku z tváře skutečné diktatury.

Jednoduše řečeno, demokracie rostou a padají, protože se neshodují s lidskou přirozeností.
Když je na společnost uvalena nepřirozená sociální struktura, společnost ji nakonec odmítne, ať je jakkoli ušlechtilá, a ustoupí své divoké povaze. Pokud chcete skutečně ušlechtilou společnost, která žije podle ušlechtilých principů, udělejte nejprve její obyvatele ušlechtilými a poté si sami vybudují ušlechtilou společnost, protože to bude jejich povahou.

Jeden pohled na to, co se dnes v Americe děje, vám ukazuje úroveň vzdělání pro ušlechtilost, kterou dnes mají Američané. Může to být bolestné přijmout, ale pokud nepřijmeme fakta, jak je budeme moci změnit?

Podívejme se například na to, co se dnes děje s prvním dodatkem. Existuje v Americe svoboda projevu?
Je každý povzbuzován nebo dokonce dovolen vyjádřit, co si opravdu myslí? Veřejná aréna je řízena pouličními gangy a online gangy a každý, kdo vystoupí z řady, je okamžitě narovnán nebo umlčen. A když nemáte svobodu projevu, nemáte rovnost, a tedy ani demokracii.

Pokud chcete vybudovat skutečnou demokracii, musíte vycházet z předpokladu, že existuje více než jeden názor.
Pokud existuje pouze jeden názor, i když je váš vlastní, měli byste vědět, že vaše společnost není demokratická. Jednotnost názorů by měla být vaším prvním varovným signálem. Žádní dva lidé nemají přesně stejný názor, a rozhodně ne celá země. Když je tedy slyšet pouze jeden hlas, je to standardně nedemokratická společnost.

Jakmile máte dva nebo více názorů, musíte vědět, jak s nimi souviset. Měli byste vědět, že názory lidí se liší, protože vidí realitu z různých perspektiv. Všichni se však dívají na stejnou realitu, což znamená, že všichni vidí pouze část obrazu a ne celou.

Takže každá část, kterou vyloučíte ze skupiny perspektiv, činí perspektivu každého deficitní, chybnou, částečnou, a proto nevhodnou pro správná rozhodnutí. Pouze tehdy, když jsou všechny různé pohledy oceněny a zahrnuty do rozhodovacího procesu, můžete dosáhnout výsledku, který prospívá celému kolektivu, a který je tedy udržitelný. Jinak jste povinni vytvořit další „demokracii“, jakou jsme viděli v celé historii, která je zde dnes a zítra pryč.

Z tohoto důvodu je pravidlem při budování udržitelné společnosti, založené na skutečné svobodě a rovnosti pro všechny, pěstování rozmanitosti názorů, odmítání umlčet jakýkoli hlas a budování společnosti, která zahrnuje všechny tyto rozdíly a jejíž členové cení si jednoty mezi nimi více než si váží svých vlastních názorů.

MICHAEL LAITMAN
je globální myslitel žijící v Izraeli. Má doktorát z filozofie a kabaly a titul MS z lékařské biokybernetiky. Je plodným spisovatelem, který vydal více než 40 knih, které byly přeloženy do desítek jazyků. Je vyhledávaným řečníkem a mimo jiné napsal pro New York Times, The Jerusalem Post, Huffington Post, Corriere della Sera, Chicago Tribune, Miami Herald, The Globe, RAI TV a Bloomberg TV. .

www.michaellaitman.com