Co skutečně odhaluje Hnutí Žluté vesty o směřování Evropské Unie a mocenských elit

Je to zřejmě nejobsáhlejší kniha o Hnutí Žlutých vest ve Francii. Je od novináře Ramina Mazaheriho, který je zná nejlépe, je o lidech kteří byli roky obtěžováni a pronásledováni policií napříč celou Paříží. Je o podstatě hnutí a historických kořenech.

Kniha je rozdělena do dvou obsáhlejších částí:
První je o francouzské historii z let 1789-2018.
Druhá je rozborem toho, kdo a k čemu jsou Žluté vesty.

První část této knihy není, jak píše autor, nějaké nudné levičácké poklonkování nad slávou Robespierra, Dantona a Marata z roku 1794.
Pokud se podíváte na seznam kapitol, uvidíte spoustu témat, které nebyly téměř nikdy nebo nikdy rozebírány.
„Pařížská komuna jako zrod „neoliberálního impéria“ Evropské unie, opravdu?
Napoleon byl vlastně pravý levičák, je to tak?
Proč se Francouzům říká, že mají rozporuplný a dokonce negativní pohled na Napoleona Bonaparta, přestože byl nejvlivnější postavou 19. století?
Jak může Adolphe Thiers zrádně a otevřeně spolupracovat s Bismarckem a přitom být prezidentem a západním liberálně demokratickým hrdinou?
Proč obyvatelé 21. století nazývají lidi „neonacisty“, i když tito lidé mají na své platformě nulový socialismus a zdánlivě žádnou znalost marxistického pohledu na historii 19. století?
Proč jsou to „revoluce roku 1848“, když uspěly pouze na jednom místě (Francie)?
Pokud je Francouzská revoluce hotová a oprášená, tak proč je moderní západní konzervatismus založen na myšlenkách Irish-Anglo Edmunda Burkeho a jeho potrhlých úvahách o revoluci ve Francii? z roku 1790?
První část této knihy o Žlutých vestách nabízí odpovědi i na tyto otázky.

Autor Ramin Mazaheri je přistěhovalec, který se problematice Francie věnuje 13 let. A za tu dobu si jasně uvědomil, že EU je nedávno zrozené „neoliberální impérium“, které funguje jako byrokratická instituce.
Takové mohou trvat staletí, ale pouze na základech nedemokratické represe!!!
Autor logicky přichází k tomu, že Hnutí Žluté vesty stojí na základech událostí z let 1936, 1871, 1848 a 1789. Díky Žlutým vestám můžeme lépe pochopit, co dnešní establishmentové instituce skutečně chtějí a jak toho chtějí dosáhnout.

Druhé nejdůležitější vlákno je o selhání západní liberální demokracie jako systému, který by měl vytvořit širokou bezpečnostní zónu pro život průměrného člověka a nejen pro elitu.
Žluté vesty dokazují, že západní liberální demokracii lze vnutit lidem pouze silou a bez demokracie – není volena lidovým mandátem na demokratickém základě.
Francouzi měli pravdu už dávno: Monarchie a jejich myšlenky platí dodnes. Monarchie je autokracie elit a pro elity, což čím dál víc odpovídá chování politiků západní liberální „demokracie“. Je to zcela zřejmé spiknutí jednoho procenta elit vůči naprosté většině. To je tak zřejmé, že se mnozí už hovoří o vznikajícím neofeudalním modelu společnosti na základech bankoracie.

Prezidentská loutka Macron znamená autokracii.
To je spravedlivý pohled na jeho pětileté funkční období. Autokracie je stále problém, připomínají nám to i krvavě žluté vesty.
Autokracie je opozicí vůči lidové demokracii jakéhokoli druhu, je zdrojem, ze kterého proudí veškeré politické zlo. Zřetelně je dodnes vidět, jak agresivně Brusel (francouzská, španělská, německá vláda) reagovali na jakýkoliv odpor i na hnutí Žluté vesty. Macronův „liberalismus gumové kulky“ nepotřebuje žádnou velkou nápovědu, liberalismus byl vždy násilím na podporu vládní politiky, zaměřené na podporu malých elit. Nikdy nebyl pro lidi.

Autor se také opírá o názory Burkeho, Marxe, Leona Trockého. Protože podle autora si většinou všichni tři uvědomovali, že západní liberální demokracie je předstíraná demokracie a odsouzená k neúspěchu pro všechny, kromě nejnezaslouženější elity.

Tato kniha se opírá o názory lidí z Hnutí Žlutých vest: Autor je zprostředkovatel, ten, který dlouhodobě sledoval jejich názory a dění na ulicích, až se prokázalo, co „neoliberalismus“ a „neoimperialismus“ znamená pro Francii, Evropu a Evropu 21. století. Kniha pomáhá pochopit, co se děje v této době.

Ramin Mazaheri
je hlavním korespondentem PressTV v Paříži a od roku 2009 žije ve Francii. Byl reportérem denního tisku v USA a informoval z Íránu, Kuby, Egypta, Tuniska, Jižní Koreje a dalších zemí. Je autorem knihy „ Ignorovaný úspěch socialismu: Íránský islámský socialismus “ a knihy „ Zničím všechno, co jsi: Ukončení západní propagandy na Rudé Číně “, která je k dispozici také ve zjednodušené a tradiční čínštině.

Seznam kapitol z knihy:
Ramin Mazaheri / France’s Yellow Vests: Western Repression of the West’s Best Values, 2022 / 2. rozšířené vydání

Úvod: Historie žlutých vest musí přepsat nedávné i minulé francouzské dějiny
Burkova nekonečná reakce: 1789 a konec feudalismu vytváří moderní konzervatismus
Slavná revoluce z roku 1688: Anglie vyhlašuje „smrt všem ostatním revolucím“
Moderní politické dějiny nedávají smysl, pokud Napoleon není levicový revolucionář
Revoluce roku 1848
Louis-Napoleon: Revoluční rozdíly mezi bonapartismem a západní liberální demokracií
Pařížská komuna: Skutečný zrod neoliberalismu a neoimperialismu EU
Kde uvízl Západ: fašismus 30. let a „fašismus“ 20. let 20.
Leon Trockij o Francii s cílem získat Trockého zpět od trockistů
Dětství Žlutých vest: Vidět pouze francouzské elity ovlivněné neoliberalismem
Tady to vlastně nikdo neřídí: Jak si impérium EU vynutilo žluté vesty
Radikalizace, evropská ztracená dekáda, Velká recese mění Francii
Pro Žluté vesty není Macron ani pravice, ani levice, ale buržoazní blok
Žluté vesty: V nejhorším případě nejdůležitější francouzské hnutí za celé století
Kdo vlastně jsou? Zeptejte se reportéra, který viděl milion tváří Žlutých vest
Žlutá vesta vítězí: Ukončení pomlouvání všech lidových hnutí ze strany Západu jako krajně pravicových xenofobů
Žlutá vesta vyhrála: Konec západního anarchosyndikalismu a odbory jako dědiční králové levice
Vítězství žluté vest: Konec západního parlamentarismu jako nejprogresivnější vlády
Žlutá vesta vyhrála: Připomíná nám spojení mezi fašistickým násilím a západní demokracií
Čím mohou být Žluté vesty: skupina, která může alespoň chránit práva liberalismu
Hlasování v roce 2022. Prezidentské volby