Třetího ledna 2023 uplynulo už 11 let bez Josefa Škvoreckého a bez zájmu médií

Josef Škvorecký

Je to už 11 let co odšel mimořádně talentovaný sposovatel a překladatel Josef Škvorecký. A vězte, bez jakékoliv významější společenské odezvy. Stejně jako loni. V politické sféře, díky silně pokleslé vzdělanosti, to už nikdo nečeká. A v médiích ze stejných důvodů také ticho.

A přitom se jedná o vynikajícího překladatele, spisovatele, jedinečného obrozence v době komunistické, kdy se svou skvělou ženou Zdenou Salivarovou založil roku 1978 v kanadském Torontu, nakladatelství '68 Publishers.
Toto jedinečné exilové nakladatelství vydalo 227 komunistickou cenzurou zakázaných knih do roku 1993. KNIHY>>

Jistě, nezájem o dílo Josefa Škvoreckého je dáno mimořádnou mírou úpadku vzdělanosti ve společnosti, ve které se ministerstvo školství nazývá ministerstvem úpadku. Koneckonců nová Gazdíkova úderka na MŠ to jen potvrzuje. O to víc se ale musí psát a vzdělávat mimo tento totalizující školský i politicko-mediální systém.

Stručně řečeno, ve víru narůstající cenzury nám Škvoreckého psaní, které bylo velmi často protknuto kritikou totalitního komunistického systému, začíná připomínat dnešní totalizující svět. A to se mnohým nelíbí.
Autorovo alter-ego Danny Smiřický může ve svém pozorování stupidního a totalizujícího světa nerušeně pokračovat.
Více:
Hořkej svět Josefa Škvoreckého, svobodného muže v nesvobodném světě