Katastrofální svět školství v USA aneb co se chystá v Česku

Valenta skola uroven

Už v roce 1988 bylo v USA zjištěno, že asi 20% dětí trpí jednou nebo více porucharni vývojovými, učení nebo chování.

Mezi 12. - 17. rokem trpí některou z nich každý čtvrtý dospívající. Úroveň školních znalostí měřená standardními testy mezi r. 1960 - 1990 velmi klesla.
Pouze jedno ze sedmi dětí má v osmé třídě matematické znalosti tomuto ročníku odpovídající. Polovina sedmnáctiletých Američanů neumí počítat s desetinnými čísly, procenty, neumí rozlišovat jednoduché geometrické obrazce.
Koukolík, Fyziologický základ chování člověka ve vazbách na trvale udržitelný vývoj a uchování vztahů člověk - příroda. Praha 1994

Situaci v Česku dokresluje tato zpáva + fotografie v titulce:
„Novela přináší možnost dosažení středního vzdělání bez toho aniž by školáci u maturity uspěli. Není v zájmu státu ani školáků, aby po 4 letech SŠ studia skončili se vzděláním základním“
Ministr školství Robert Plaga / 8.7. 2019 / jednání vlády

Stav školství v Česku je kombinace levicového záměru, kolektivní stupidty a aplikace různých, vzdělání degradujících experimentů, jako je např. inkluze. Více ZDE
Zkušená kantorka Lubomíra Moudrá o nesmyslnosti současné inkluze v českém školství

2015/ Valachová (ČSSD):
Učit mohou jen lidé s pedagogickým vzděláním.
2019/ Plaga:(ANO)
“Nikdo to nechce dělat, takže můžou učit i ti, co slíbí, že si ho do 3 let dodělají.”
2030/ XY: (Názor zastává ětšina pol. stran)
Není třeba pedagogického vzdělání. Děti vstupují do života přirozeným výběrem, všechno si najdou na internetu. Což v mnoha zemích už funguje. Navíc vzdělávací soustava je přežitek. Úplně bude stačit, když lidé dostanou certifikát za vyplnění jednoduchého testu ze základních společenských témat: progresivismus, geopolitika: Rusko, Čína - špatně; EU - dobře etc.