Narůstající nedovzdělanost studentů díky ideologickým projektům ve školství. Infografika

Úroveň vzdělanosti žáků 9. tříd je opravdu tragická a za podleních 12 let výrazně klesá. Je třeba hovořit otevřeně. Hlavní důvody jsou známé. Vysoká byrokracie, nedostatečné ohodnocení učitelů, nízká úroveň absolventů pedagogickýc fakult, bez rozmyslu prosazovaná inkluze, která má evidentně ideologický charakter a není o smysluplné výchově dětí a soustavná ideologizace školství na úkor kvality vzdělávání.

V úrovni čtenářské gramotnosti jsme již pod průměrem zemí OECD. V matematice a přírodních vědách sledujeme volný pád. Viz grafy.
Nejedná se přitom o podfinancování systému. Výdaje českých daňových poplatníků na školský systém naopak rostou. Pokud přepočteme výdaje na jednoho žáka, nárůst je ještě markantnější.
Strmý sestup přímo navazuje na „revoluční změnu vzdělávání ministryně Buzkové" a tzv. Rámcové vzdělávací plány.

Není důvod předpokládat, že se trend poklesu vzdělanosti českých žáků v matematice a přírodních vědách obrátí.
Současná politika ministryně Valachové tento problém vůbec neřeší, naopak dělá aktivní kroky k potlačení výuky jakožto hlavního cíle vzdělávací soustavy. Lze proto očekávat prudší pokles výsledků českých žáků v dalším měření v roce 2018.

Částečně převzato: Centrum pro občanské svobody

skolstvi vyvoj 2003 2015


vs v cr skola