Láska, smrt a vzkříšení. Tři velmi čtiví a zajímavé novely Patricka Rotha

Kniha vycházející pod názvem Láska, smrt a vzkříšení obsahuje tři novely německého spisovatele Patricka Rotha (nar. 1953), který je u nás znám prvním vydáním románu Corpus Christi (1998) a později z vydání objemného svazku Východ slunce. Kniha Josefova (2018).
Z rozsáhlého Rothova díla se nyní Volvox Globator rozhodl vydat tři novely, Moje cesta k Chaplinovi, Cizí jezdec a Magdalena u hrobu, jejichž souhrnným tématem je otázka vzkříšení, znovuzrození ve smyslu znovunalezení smyslu života. Roth se dlouhodobě zabývá tématem novodobého pochopení myšlenek bible v současnosti.

Moje cesta k Chaplinovi (Suhrkamp 2013) je autobiografická novela z roku 1997, napsaná v tradici románu umělce a zachycující okouzlení Chaplinem a jeho filmy v době mládí až k uměleckému dospívání. Umělcova cesta za géniem se udála na Nový rok 1976 a autor se na ni rozpomíná se záměrem shrnout, jaké účinky mělo setkání s Chaplinem na jeho psychiku, uměleckou dráhu a celý život.

V novele Cizí jezdec, která původně tvořila pátou část Rothových Frankfurtských přednášek z poetiky, jež byly proneseny na univerzitě J. W. Goetha v roce 2002, líčí autor oslavnou rekonstrukci střetnutí, které vešlo do dějin jako Pickett's Charge (Pickettův výpad), k němuž došlo na závěr bitvy u Gettysburgu v roce 1863. Oslavný reenactement, uspořádaný v den výročí slavné bitvy, se nakonec zvrhnul v lítou řež a přivodil smrt jednoho z účastníků, mladého rekruta, který se pokusil přimět ještě i po mnoha letech znesvářené strany Konfederace a Unie ke smíření a byl v šarvátce rozvášněnými oslavenci ušlapán.

V novele Magdalena u hrobu líčí Roth příběh mladých adeptů filmového umění, kteří mají nazkoušet známou pasáž z Evangelia sv. Jana (20, 1-18), v níž se Marie z Magdaly vydá ke skalnímu hrobu. Autor líčí setkání Marie s Ježíšem u prázdného hrobu a okamžik, kdy žena Vzkříšeného opět pozná. Tento okamžik je symbolem znovuzrození člověka a jeho víry v Boha.

Patrick Roth se narodil v roce 1953 ve Freiburgu, vyrostl v Karlsruhe, po maturitě odešel studovat do Alliance Française v Paříži. Po ročním studiu anglistiky a romanistiky v Karlsruhe získal stipendium v Los Angeles, kde pokračoval ve studiu na filmové katedře. V USA již zůstal, pracuje tam od roku 1975 jako scénárista, režisér, filmový novinář a spisovatel. Suhrkamp vydal Kristovu novelu Riverside (1991), promluvu duše Johnny Shines (1993) a Corpus Christi (1996, česky 1998). Od biblického tématu se překvapivě odklonil ve vzpomínkové knize Moje cesta k Chaplinovi (1997). Mimoto je autorem kratších próz, divadelních her Bdělí (1990), Jasnovidci (1992), Kelly (1993), scénářů k filmu Boxer (1978) a Zabijáci (1981) a řady rozhlasových her a filmových interview. Roku 1992 obdržel za novelu Riverside uznávanou literární cenu rakouského města Raurisu.

Láska, smrt a vzkříšení. / Patrick Roth / Nakladatelství VOLVOX GLOBATOR 2020
Z němčiny přeložil Radovan Charvát.
http://www.volvox.cz/