Tisíce kreslených tváří ilustrátora Jaroslava Maláka

Jan Malák

O díle a životě plodného výtvarníka Jaroslava Maláka (1928-2012) neexistuje dosud monografie. Ale něco přece. V letech 2016-2017 supluje monografii do vysoké míry pečlivá a promyšlená studie Pavla Kořínka Tisíce kreslených tváří Jaroslava Maláka.

Autor její text rozčlenil ve tři části s podtituly Komiksová tvorba let sedmdesátých, Zvěromalíř Malák a Život plný kreseb
Postupně jej uveřejnil formou tří hutných epilogů k pestré komiksové trilogii Polda a Olda, Polda a Olda zase spolu a Polda a Olda do třetice. Tyto tři knihy obsahují, jak nejspíše tušíte, veškeré kreslené příběhy o klukovi Oldřichovi (Oldovi) a „jeho“ kouzelném skřítkovi Poldovi neboli jeden z nejpopulárnějších seriálů Čtyřlístků let 1974-1981 (1), 1981-1987 (2) a 1987-1994. - O vlastním komiksu i problémech okolo (týkají se například i ne stoprocentně prokazatelného spoluautorství scénářů anebo některých duplicitních názvů jednotlivých pokračování) si lze něco málo nastudovat taktéž zde, a to dík zapálenému tvůrci cenného internetového projektu Knihovnička Čtyřlístek Pavlu Chrzovi. Nicméně... I on se – a po právu - odvolává na práci Kořínkovu.

malak jaroslav ilustrator
Pokaždé je, pravda, poněkud ošemetné (a taky literární a výtvarní badatelé to zcela zřetelně chápou), když se na intence vyptáváte rovnou tvůrců samotných a zcela jim věříte.
Jistěže je nelze více zpovídat, vyskytují-li se již na pravdě boží, žijí-li ale doposud, lze je jenom stěží absolutně a stroze pominout! A když? Ani pak badatel bohužel nesmí pustit ze zřetele plné právo umělce mystifikovat, a to i ohledně autorství. Osobně se v téhle souvislosti obávám, že se skutečnou pravdu o spolupráci scénáristů Petra Chvojky a Stanislava Havelky už se nikdy nedovíme a doložím teď hned tento svůj povzdech aspoň tím nejkřiklavějším momentem situace okolo Poldy a Oldy.
Ještě prvý svazek trilogie loni vyšel JEN jako dílo malíře Maláka a scenáristy Chvojky, nicméně už na začátek knihy druhé (ta vyšla rovněž už vloni) byli Kořínek a nakladatel či redaktor Ondřej Müller nuceni prosadit následující upřesňující text:

V prvním svazku jsme uvedli, že scénáře Poldy a Oldy psal zprvu pouze Petr Chvojka, a teprve později se k němu připojil Stanislav Havelka. Takto bylo autorství i v časopise Čtyřlístek uvedeno a takto je obvykle uváděno také v historiografických příručkách.
Jak nás ale upozornili redakční pamětníci, ve skutečnosti tomu bylo jinak: oba autoři byli u seriálu od jeho počátků a scénáře psali společně. Uvádění pouze Chvojkova jména vzešlo z domluvy s tehdejší redaktorkou, která chtěla zajistit „širší autorskou základnu“, pročež některé společné práce vykazovala jen na Petra Chvojku a jiné na Stanislava Havelku. Oba scenáristé se později začali v psaní příběhů střídat, tak tomu ale bylo až u pozdních epizod z počátku devadesátých let a obsažených dnes ve třetím svazku.

A tu máš tedy, čerte, kropáč (říkávalo se) a maně si momentálně vybavuji, že pan Stanislav Havelka učil svého času (a ještě za socialismu) ekonomii na vysoké škole v Praze mou mladší sestru Evu. Obdivovala jej i co nesucharského spoluautora Čtyřlístků, nicméně natolik jej zas nepoznala, aby se ho někdy vyptala rovněž na detaily téhle jeho ne úplně nevýdělečné (tenkrát) činnosti. Nu, a já se pochopitelně zas a nikdy neptal Petra Chvojky na žádné valné hromadě Obce spisovatelů České republiky, zda se - jako další píšící ekonom – s kamarádem Havelkou třeba nějak soukromě nedohodli na... ještě specifičtějším dělení honorářů a psaní.

malak2

A i kdybych podobně trapně vyzvídal, proč by mi Petr Chvojka odpovídal? Nebo se snad nejedná o čistočistě soukromou věc jich dvou? Dle mého názoru ano – a stačilo ostatně, že jsem Petra jednou na pražském magistrátu omylem představil Martinu Petiškovi slovy „To je pan Havelka.“ - Opusťme ale nechtěné zmatky i oba pilné scenáristy-ekonomy (z nichž Chvojka je i vcelku pozoruhodným českým básníkem) a vraťme se ke králi kreseb a kresbiček Jaroslavu Malákovi. - V prvních dvou částech studie probral Pavel Kořínek zevrubně jeho dílo komiksové a ve svazku třetím navíc to ilustrační, respektive filmové a animační; ale jak sám dodává, komplexně by to vydalo na knihu.
Opravdu? Ano! - A zda najde Pavel Kořínek čas tu knihu napsat? - Nevím, nemluví teď se mnou, ale uvidíme.

Trilogie Polda a Olda podle scénáře Petr Chvojka a Stanislav Havelka. Komiksové kresby Jaroslav Malák. „Pro čtenáře od šesti let“ vydala společnost Albatros. Praha 2016 (první dva svazky) a 2017.
Odpovědný redaktor Ondřej Müller.
552 stran. ISBN 978-80-00-04283-1, 978-80-00-04416-3 a 978-80-00-04635-8